Zwangerschapsverlof & bevallingsverlof: alles wat je wilt weten

Zwangerschapsverlof & bevallingsverlof: alles wat je wilt weten

Iedereen die werkt en zwanger is, heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is een fijne én noodzakelijke regeling die ervoor zorgt dat jij de rust kunt nemen die je lichaam nodig heeft. Daarnaast kun je je voorbereiden op de bevalling. Ook je baby profiteert van deze periode. Na de geboorte van je kind breekt het bevallingsverlof aan. Deze tijd heb je nodig om te herstellen en samen met je baby te wennen aan jullie gezin.

In dit artikel over zwangerschaps- en bevallingsverlof vind je de volgende informatie. Klik op de link en ga direct naar die informatie toe.

Hoelang duurt zwangerschapsverlof?

In de volksmond wordt met zwangerschapsverlof ook vaak het bevallingsverlof bedoeld. Officieel spreken we over zwangerschapsverlof als we het hebben over de periode voor je bevalling. Dit kun je tussen 6 en 4 weken voor je uitgerekende datum in laten gaan. Binnen deze weken mag je zelf kiezen op welke dag je verlof start.

Hoelang duurt bevallingsverlof?

Het bevallingsverlof gaat over de periode na je bevalling. Zwangerschaps- en bevallingsverlof duren samen minstens 16 weken, afhankelijk van het moment waarop je bevalt. Deze 16 weken kun je naar eigen behoefte laten ingaan vanaf 6 weken voor je uitgerekende datum. In dat geval heb je nog minstens 10 weken verlof over na de geboorte. Als je 4 weken voor je uitgerekende datum met verlof gaat, dan heb je nog minstens 12 weken over na de geboorte.

Zwangerschapsverlof online berekenen

Wil je berekenen op welke dag je zwangerschapsverlof van start kan gaan en inzicht krijgen in wat voor jou de beste verlofperiode is? Bereken dit eenvoudig online met de zwangerschapsverlofcalculator van WIJ.

Bereken je zwangerschapsverlof

Uitzonderingen zwangerschapsverlof

  • Wat als je eerder bevalt? Als je eerder bevalt dan de uitgerekende datum zijn er twee situaties mogelijk. Of je bent al met zwangerschapsverlof en daardoor heb je recht op de resterende weken zwangerschapsverlof, plus het bevallingsverlof. Of je bent nog niet met zwangerschapsverlof en daardoor heb je recht op je gehele zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken.

  • Wat als je later bevalt? Als je later bevalt dan de uitgerekende datum wordt je zwangerschapsverlof verlengd en blijft je bevallingsverlof gewoon staan. Dan krijg je voor iedere dag die je na de uitgerekende datum bevalt een dag extra verlof. Als je later bevalt heb je dus gewoon recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Als je 4 weken van tevoren met zwangerschapsverlof bent gegaan is dit 12 weken, ongeacht je bevaldatum. Je totale verlof duurt dan dus langer dan 16 weken.

Een voorbeeld: kies je voor 4 weken verlof vóór de uitgerekende datum en je bevalt een week te laat, dan heb je toch nog recht op 12 weken bevallingsverlof. Gaat je zwangerschapsverlof 6 weken voor de uitgerekende datum in en je bevalt 2 weken te vroeg, dan heb je nog 12 weken over van de in totaal 16 weken verlof.

Wat als je een langdurige ziekenhuisopname hebt gehad?

Het bevallingsverlof kan verlengd worden bij een langdurige ziekenhuisopname na de bevalling, bijvoorbeeld door een vroeggeboorte. Het normale bevallingsverlof van 16 weken is in zo’n geval namelijk niet afdoende om volledig herstel te garanderen. Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om tot 10 weken extra bevallingsverlof aan te vragen. Dit wordt ook wel couveuseverlof genoemd. Ook als de baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen is het mogelijk om langer bevallingsverlof aan te vragen. Kijk voor actuele informatie op uwv.nl.

In het geval van het overlijden van de moeder bij de geboorte of tijdens het bevallingsverlof, gaat het bevallingsverlof van de moeder over naar haar partner. Hierdoor is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder.

Wanneer moet je je zwangerschapsverlof melden bij je werkgever?

Je zwangerschapsverlof meld je minimaal drie weken van tevoren bij je werkgever, zodat hij dit voor je kan regelen. Je werkgever mag het verlof niet weigeren. Je hebt hiervoor een zwangerschapsverklaring met de vermoedelijke bevallingsdatum van je verloskundige of arts nodig. Door je werkgever eerder in te lichten, blijft er nog genoeg tijd over om vervanging te zoeken en voor een eventuele inwerkperiode. Niet verplicht, maar wel zo netjes.

Kan ik mijn zwangerschapsverlof gespreid opnemen?

Het is sinds 2015 mogelijk om de laatste 6 weken van je zwangerschapsverlof gespreid over te nemen. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan. Je kunt deze weken opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Dit is alleen mogelijk in overleg met je werkgever. Je moet dit uiterlijk 3 weken na het begin van je bevallingsverlof bij je werkgever indienen. Je werkgever moet dan binnen 2 weken instemmen met je verzoek. Hij mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.

Wat is je inkomen en salaris tijdens je zwangerschapsverlof?

Tijdens je verlof heb je op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op een uitkering ter hoogte van het Ziektewetdagloon, ofwel 100% van je salaris. De zwangerschapsuitkering moet uiterlijk twee weken voor de ingang van je zwangerschapsverlof bij het UWV worden aangevraagd en kan via je werkgever of rechtstreeks door het UWV worden uitbetaald.

Bouw je vakantiedagen op tijdens je zwangerschapsverlof?

Tijdens je verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Je werkgever mag je niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor je verlof. Ook heb je tijdens je bevallingsverlof gewoon recht op vakantiegeld.

Wat zijn je rechten en plichten tijdens je zwangerschapsverlof?

Je mag niet worden ontslagen als je zwanger bent, zwangerschapsverlof hebt of in de eerste zes weken na het bevallingsverlof. Als je solliciteert, mag je niet worden afgewezen vanwege je zwangerschap. Je hoeft in een sollicitatiegesprek daarom niet te melden dat je zwanger bent. Zelf ontslag nemen kan altijd, maar soms verspeel je dan je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Heb je een tijdelijk arbeidscontract dat tijdens je verlof afloopt, dan stopt het dienstverband gewoon op de afgesproken datum. Helaas krijgen zwangere vrouwen nog regelmatig te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Jouw zwangerschap mag nooit een reden zijn voor ontslag.

Bestaat er ook zwangerschapsverlof voor zelfstandig ondernemers?

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering volgens de ZEZ-regeling (regeling Zelfstandig en Zwanger). Je kunt deze uitkering aanvragen bij het UWV vanaf 24 weken zwangerschap. Ook als zelfstandig ondernemer heb je recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Wat als ik zwanger ben en een uitkering heb?

Als je zwanger bent en een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde uitkering (WGA) van UWV krijgt, dan heb je recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering. Dit wordt ook wel WAZO genoemd. De uitkering duurt ook minimaal 16 weken. De uitkering is 100% van je dagloon. Vóór de bevalling krijg je ook zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling krijgt je bevallingsverlof en een bevallingsuitkering.

Hoe veel zwangerschapsverlof bij een tweeling of meerling?

Als je een tweeling of meerling verwacht, kun je eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken voor de uitgerekende datum. De dag waarop je bevalt, hoort bij het zwangerschapsverlof. Je bevallingsverlof begint de dag ná je bevalling. Je bevallingsverlof telt minstens 10 weken. Het totale verlof duurt minimaal 20 weken. Daar bovenop is het mogelijk om nog eens 10 weken extra bevallingsverlof aan te vragen. Lees meer over de verlofmogelijkheden bij een meerlingzwangerschap.

Hoelang hebben partners recht op geboorteverlof?

Je partner heeft recht op kort verlof om bij de bevalling te zijn en aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand. Na de bevalling heeft je partner recht op 5 werkdagen betaald geboorteverlof. De werkgever dient zo snel mogelijk te worden ingelicht. Het geboorteverlof kost geen vakantiedagen en wettelijk heeft je partner voor die 5 dagen recht op doorbetaling van 100% van het loon. Per CAO en zelfs per bedrijf kan van deze wettelijke regel worden afgeweken. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen.

Welke verlofregelingen bestaan er nog meer?

  • In geval van adoptie en pleegzorg heb je recht op maximaal 4 aaneengesloten weken verlof. Deze uren mogen in overleg met de werkgever verspreid worden over een langere periode.
  • Bij een vroeggeboorte na 24 weken heb je altijd recht op verlof van 16 weken. Het maakt hierbij niet uit of je kind wel of niet levend ter wereld is gekomen.
  • Bij een bevalling voor de 24e week wordt een kind niet levensvatbaar geacht (stilgeboorte). Je hebt daarom geen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wél kun je aanspraak maken op een ziektewetuitkering als je ziek bent als gevolg van de zwangerschap of (vroeg)geboorte.

TIP! Rijksoverheid heeft een handige checklist waarbij je precies leest waar je recht op hebt tijdens je zwangerschap.

Beeld: iStock.com