Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen & ZZP'ers

Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen & ZZP'ers

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering volgens de ZEZ-regeling (regeling Zelfstandig en Zwanger). Je kunt deze uitkering aanvragen bij het UWV.

Wat zijn de voorwaarden van een ZEZ-uitkering?

Je kunt een ZEZ-uitkering aanvragen voor je zwangerschaps- en bevallingsverlof als je;

  • zelfstandige bent, met of zonder personeel
  • beroepsbeoefenaar bent, zoals directeur, grootaandeelhouder, freelancer, artiest, huisarts, gastouder, meewerkend echtgenote of partner.
  • medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar je werkt
  • als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst

Je komt niet in aanmerking voor een ZEZ-uitkering als je jezelf vrijwillig verzekerd hebt voor de Ziektewet. In dat geval moet het verzekerde dagloon hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. Als je verzekerd bent voor een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumloon, dan krijg je een ZEZ-uitkering die het bedrag van je eigen verzekering aanvult tot het wettelijk minimumloon.

Tip van Lianne: “Als je gewend bent om volgens een bepaald uurtarief te werken, dan kan de ZEZ-uitkering lager uitvallen dan je gewend bent. Houd dus rekening met tijdelijk minder inkomsten.”

Hoelang duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Als zelfstandig ondernemer heb je minimaal 16 weken recht op een uitkering als je gebruik maakt van zwangerschaps- en bevallingsverlof. De ZEZ-uitkering start 4 tot 6 weken voor je uitgerekende datum en je recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Dit is hetzelfde als bij vrouwen in loondienst. De hoogte van de uitkering hangt af van je inkomsten als zelfstandige in het voorafgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon.

Hoe is de ZEZ-regeling ontstaan?

Vóór de ZEZ-regeling moesten vrouwelijke zelfstandigen zichzelf indekken tegen de financiële gevolgen van een zwangerschap. Het kabinet is tot de ZEZ-uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof overgegaan vanwege het risico dat vrouwen zo lang mogelijk doorwerken tot de bevalling en daarna zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Dat kan ten koste gaan van de gezondheid van moeder en kind.

Meer informatie over de ZEZ-regeling

Meer informatie over de ZEZ-regeling vind je op Rijksoverheid.nl. Het aanvraagformulier en informatie over de uitvoering van de regeling kun je vinden op UWV.nl.

TIP Vul de checklist van Rijksoverheid in om erachter te komen of je alles geregeld hebt voor tijdens én na je zwangerschap.

Beeld: iStock.com