Wanneer moet ik mijn werkgever vertellen dat ik zwanger ben?

Wanneer moet ik mijn werkgever vertellen dat ik zwanger ben?

Je kunt je werkgever het beste zo snel mogelijk op de hoogte brengen van je zwangerschap. Waarschijnlijk is het wel prettig om het eerste trimester af te wachten, zo voorkom je dat je iedereen op de hoogte moet stellen van een eventuele miskraam. Pas als je je werkgever op de hoogte hebt gebracht, heb je recht op de wettelijke bescherming. Wettelijk gezien hoef je pas drie weken voor dat je met zwangerschapsverlof wilt gaan je werkgever te informeren.

Het kan zijn dat je werkgever je vraagt om een zwangerschapsverklaring. Deze krijg je van je huisarts of verloskundige. Je werkgever heeft deze verklaring nodig om ervoor te zorgen dat je tijdens je zwangerschapsverlof een zwangerschapsuitkering ontvangt.

Je werkgever is verplicht om zowel jouw gezondheid als de gezondheid van je baby tijdens je zwangerschap en de periode dat je borstvoeding geeft zoveel mogelijk te beschermen. Dat betekent dat hij in die tijd het werk zo moet organiseren dat je veilig en gezond kunt werken. Het werk mag dan ook geen negatieve invloed hebben op je zwangerschap. Voorbeelden hiervan zijn fysiek zwaar werk, werk waarbij je lang moet staan, werken met chemische stoffen of straling of werk dat veel stress met zich meebrengt. Het uitgangspunt daarbij is dat je tijdens deze periode zoveel mogelijk je eigen werk moet kunnen blijven doen, in je eigen functie en op je eigen werkplek.

Voorlichting van je werkgever over veilig en gezond werken

Binnen twee weken nadat je hebt verteld dat je zwanger bent, hoor je van je werkgever voorlichting te krijgen over veilig en gezond werken in het bedrijf. Van je werkgever krijg je informatie over de mogelijke gevaren voor jou en je ongeboren kind. Daarbij hoor je tevens op de hoogte gebracht te worden van de eventuele maatregelen die je werkgever heeft getroffen om je te beschermen.

Wanneer je twijfelt of je werk wel veilig en gezond genoeg is, kun je het beste de Arbo-dienst inschakelen. Vlak voordat je verlof ingaat, hoort je werkgever je voorlichting te geven over de maatregelen die hij getroffen heeft voor de periode na de bevalling, wanneer je weer met werken begint.

Rijksoverheid heeft een handige checklist waar je precies leest wat je wanneer moet regelen tijdens je zwangerschap. Zo kom je niet voor verrassingen te staan!

Maatregelen bij risicoā€™s voor jou of je baby

Als blijkt dat er binnen het bedrijf waar je werkt specifieke gevaren voor je zijn tijdens je zwangerschap, is je werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Eventueel kunnen je werk of werktijden worden aangepast. In het uiterste geval kan het zijn dat je tijdelijk ander werk aangeboden krijgt of zelfs helemaal vrijgesteld wordt van werk. In dat geval moet de (bedrijfs)arts bevestigen dat je werk inderdaad risicoā€™s geeft. Wanneer je niet kunt werken als gevolg van je zwangerschap, heb je recht op een Ziektewetuitkering ter hoogte van je Ziektewetdagloon. Meer informatie over de Ziektewetuitkering vind je op uwv.nl.

Je hebt recht op:

  • Regelmatige werk- en rusttijden
  • Extra pauzes tot maximaal 1/8 deel van je werktijd
  • Een geschikte, afsluitbare ruimte om te kunnen rusten (met bed of rustbank)
  • Een vrijstelling van de verplichting tot overwerk en nachtdiensten
  • Zwangerschapsonderzoek in werktijd

Kijk voor aanvullende regels omtrent tillen en fysiek zwaar werk op Rijksoverheid.nl. Deze regels gelden tot 6 maanden na de bevalling, met uitzondering van het recht op zwangerschapsonderzoek. Je werkgever mag je verzoek om deze rechten alleen negeren als hij bij de Arbeidsinspectie kan aantonen dat aanpassing van je werktijden echt niet mogelijk is.

Meer informatie?

Voor meer informatie over veilig en gezond werken tijdens je zwangerschap en na de bevalling kun je terecht bij Rijksoverheid.nl.

Beeld: iStock.com