Je partner tijdens jouw zwangerschap

Je partner tijdens jouw zwangerschap

Je zwangerschap is voor jou een ingrijpende gebeurtenis, maar ook voor je partner. Wat kan je partner verwachten van de komende 9 maanden?

Wat kan je partner verwachten tijdens jouw zwangerschap?

Het idee dat je partner over een aantal maanden ouder wordt, kan best beangstigend zijn. Zelfs als jullie volledig bewust voor een kind hebben gekozen. Nu het ineens een vaststaand feit is geworden en het moment waarop de baby wordt geboren dichterbij komt, kan hij of zij het een beetje benauwd krijgen. Hoe moet je partner omgaan met de wisselende stemmingen van jou tijdens de zwangerschap? En hoe zit het met seks? Kan dit geen kwaad voor de baby?

Hoe zit het met kraamverlof voor partners?

Je partner heeft recht op 5 dagen kraamverlof om bij de bevalling te zijn, aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand en natuurijk om te genieten van jullie nieuwe gezin. Je partner is verplicht om zijn werkgever zo snel mogelijk te laten weten wanneer het kraamverlof wordt opgenomen. Dit mag mondeling of schriftelijk. Het kraamverlof kost geen vakantiedagen en het salaris wordt gewoon doorbetaald. In sommige caoā€™s of werkgeversregelingen staan andere afspraken over kraamverlof. Je partner heeft altijd recht op het wettelijke minimum aantal verlofdagen; de werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Aansluitend op het vaderschapsverlof / geboorteverlof voor partners kan je partner aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof opnemen. Elke ouder met kinderen onder de acht jaar heeft hier recht op.