5x dit wil je weten over corona

Er zijn door de overheid verregaande maatregelen afgekondigd om verdere coronaverspreiding in te dammen. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot minstens 28 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden, casino's, sport- en fitnessclubs. Wanneer ze weer opengaan, is nog onbekend. Tot 1 juni zijn er geen evenementen en moeten mensen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Wereldwijd wordt gesproken over een pandemie. Wat betekent dit voor jou, als je zwanger bent, een baby en/of jonge kinderen hebt?

WIJ.nl probeert deze pagina up to date te houden. Voor het laatste nieuws kun je kijken op je op de site van het RIVM en de Rijksoverheid.

1. Wat is het nieuwe coronavirus precies?

Officieel heet dit nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. In 2002 was er ook een uitbraak, maar dan een ander type, dat SARS-CoV-1 heet. Het virus kan een ziekte veroorzaken, die lijkt op de griep. Deze ziekte noemen we COVID-19. 19 verwijst naar 2019, toen bekend werd dat in China mensen ziek waren geworden. Symptomen die voorkomen zijn koorts (>38°C), hoest, benauwdheid en moeite met ademhalen, spierpijn en vermoeidheid. Niet iedereen die besmet is, krijgt klachten of de verschijnselen zijn heel mild. Het virus is met name gevaarlijk voor mensen die een slechte afweer of ook al andere gezondheidsproblemen, zoals hartfalen, hebben. Zij lopen het risico wél ernstig ziek te worden en bijvoorbeeld een complicatie als een longontsteking op te lopen. In Nederland zijn (d.d. 7 april 2020) 2101 mensen overleden. Het aantal besmettingen loopt hard op. Houd je daarom aan de hygiënemaatregelen en de nieuwste maatregelen van het kabinet.

Dit zijn de hygiënemaatregelen

  • Was de handen regelmatig
  • Vermijd contact met mensen met griepachtige verschijnselen
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten
  • Hoest en nies in de elleboogplooi
  • Gebruik een professioneel mondkapje, als je werkt met (mogelijk) besmette mensen

Dit zijn de aangescherpte maatregelen

  • Blijf thuis en mijd sociaal contact bij milde verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid en lichte hoest. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Werk zo veel mogelijk thuis en/of spreid de werktijden.
  • Vermijd het openbaar vervoer, bezoek aan ouderen en personen met verminderde weerstand.

2. Hoe kun je besmet raken en verloopt de eventuele ziekte?

Het virus wordt van mens op mens overgedragen door kleine druppeltjes in de lucht. Dit gebeurt door niezen, hoesten en zelfs praten. Door te knuffelen of kussen met een patiënt kun je ook besmet raken.

Je merkt eerst nog niet dat je besmet bent. Dit duurt tussen de vijf en twaalf dagen. In de tussentijd kun je het virus dus alweer overgedragen hebben aan andere mensen. Dit is de reden dat de nieuwe maatregelen tot eind maart van kracht zijn. Na ruim twee weken moet het aantal besmettingen zijn ingedamd.

Als je ziek wordt, dan heb je koorts en luchtwegklachten. De meeste mensen (98%) herstellen weer van het virus. Mensen met milde klachten zijn over het algemeen na een paar dagen beter. Patiënten die vanwege corona in het ziekenhuis belanden, hebben soms enkele weken nodig. Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, dan ben je genezen.

3. Wat betekent corona voor je zwangerschap?

Als je zwanger bent, dan maak je je natuurlijk extra zorgen over je eigen gezondheid én vooral over die van je ongeboren baby. Het is een nieuw virus, dus er moet nog uitgebreider onderzoek worden gedaan. Maar COVID-19 lijkt tot nu toe geen verhoogde kans te geven op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij je baby. Een eventuele infectie verloopt, als je zwanger bent, niet anders dan bij andere mensen. Wel is het zo dat er veel verandert in je lichaam. Ook je immuunsysteem. Het is niet te zeggen of je ook daadwerkelijk vatbaarder bent voor infectie. Daarom is het verstandig om je aan de voorschriften te houden, zoals bepaald door het RIVM. Blijf ook zo veel mogelijk thuis.

Er is een klein onderzoek gedaan onder negen zwangere en besmette vrouwen. Bij hun pasgeboren baby’s zijn géén virusdeeltjes gevonden in vruchtwater, navelstrengbloed, moedermelk en keeltjes. Het virus lijkt niet gemakkelijk van moeder op kind over te dragen tijdens de zwangerschap. De kinderen kwamen wel, op één na, met een keizersnede ter wereld. Dit om de kans op overdracht tijdens de bevalling zo klein mogelijk te houden. Bovendien werden de kinderen na de geboorte meteen gescheiden van de moeder, zodat ze niet alsnog geïnfecteerd raakten. Experts waarschuwen dat er nog geen definitieve conclusies te trekken zijn. Bovendien is nog onduidelijk of het virus ook onschuldig is in het begin van de zwangerschap, als de organen van de baby worden aangelegd.

Verloskundige zorg

Verloskundigen kunnen hun zorg voor 100% garanderen. Maar ze nemen maatregelen om het risico op besmetting te beperken. Het aantal fysieke controles van zwangeren met een zwangerschapsduur van 16 tot 27 weken wordt teruggeschroefd. Controles zijn in deze periode niet noodzakelijk, tenzij er een medische noodzaak is. Krijg jij wel een controle? Dan wordt deze zo kort mogelijk gehouden. In principe worden alleen de bloeddruk en de buik gecontroleerd. Er worden geen pretecho's meer gedaan. Je wordt verzocht om zo veel mogelijk alleen naar de praktijk te komen, zonder kinderen of partner. Lees ook het interview met verloskundige en WIJ Deskundige Sanne Bokkers.

Papa's to be kijken mee

De coronacrisis zorgt ook voor veel vindingrijkheid bij mensen. Een Twentse verloskundigenpraktijk bedacht een manier waardoor partners met de echo van hun zwangere vrouw of vriendin mee kunnen kijken.Er wordt een beeldscherm buiten geplaatst en de telefoon gaat op de speaker. Bij de 20 wekenecho wordt er ook van alles uitgelegd. Zo kunnen de mannen  live meekijken. Bijmooi weer staat het scherm buiten. Bij slecht weer achter het raam. 

22 wekenprik

De 22 wekenprik maakt onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Omdat het van invloed is op de bescherming van je baby tegen kinkhoest direct na de geboorte en op het vaccinatieschema, kun je ondanks aangescherpte maatregelen nog altijd terecht voor de 22 wekenprik. Heb je op het moment van de afspraak gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten, diarree of koorts? Dan plan je beter een nieuwe afspraak. Alle echo's gaan gewoon door. 

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek voor zwangeren blijft uitgevoerd worden en wel het liefst zo vroeg mogelijk in je zwangerschap, bij voorkeur rond week 10.  Het gaat hierbij om de combinatietest die berekent hoe groot de kans is dat je baby down-, edwards- of patausyndroom heeft. Je kunt ook kiezen voor de NIPT test, waarbij de uitlsag betrouwbaarder is.Je verloskundige vertelt je hier meer over.

Bevallen

Je kunt nog altijd kiezen voor een thuis- of poliklinische bevalling. Tenzij je drager bent van het coronavirus. In dat geval móet je in het ziekenhuis bevallen. Dit om te voorkomen dat er anderen worden besmet. Het virus lijkt niet overdraagbaar te zijn aan ongeboren kinderen. Maar pasgeboren baby's kunnen natuurlijk wél ziek worden. Hygiënemaatregelen zijn belangrijk om het risico zoveel mogelijk te beperken. Tijdens een ziekenhuisbevalling is het de bedoeling dat er zo min mogelijk anderen bij aanwezig zijn. Voorlopig mag er één begeleider bij de geboorte zijn. De verlos- en kraamkamers zijn apart van alle andere afdelingen. De veiligheid komt dus niet in gevaar.

Voel je je niet goed? Wees alert op klachten, zoals hoesten, benauwdheid en keelpijn. Krijg je (hoge) koorts? Neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Ga niet meteen naar de praktijk. Zo voorkom je dat je eventueel andere mensen besmet.

4. Wat betekent corona voor je baby?

Er zijn tot nu toe twee baby’s bekend die besmet zijn geraakt. Het lijkt erop dat CLOVID-19 bij baby’s en jonge kinderen mild verloopt. Het is natuurlijk wel zo, dat kinderen met een verminderde weerstand of andere gezondheidsproblemen meer risico lopen op ernstige medische problemen. Er zijn tot nu toe geen virusdeeltjes gevonden in moedermelk. Geef je borstvoeding? Blijf dit dan vooral doen. Want moedermelk biedt bescherming tegen infectieziektes. Ben je zelf of is er een ander gezinslid besmet met corona? Dan is de kans groot dat ook je baby al is besmet. Juist dan is het héél belangrijk om de borstvoeding niet te onderbreken.

Gehoorscreening

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk stopgezet. Wanneer de gehoorscreening weer start hangt af van de ontwikkelingen rond het virus. Het is de bedoeling om de baby's die de screening missen later alsnog te testen. De reden is dat besmetting zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Ook kan de vervolgzorg en behandeling na de gehoorscreening op dit moment niet worden geborgd. In de zorg wordt op dit moment alleen gedaan wat dringend is. 

Hielprik 

De hielprik blijft wél doorgaan. De ziekten die de hielprik opspoort, moeten namelijk snel behandeld worden.

Kraambezoek

Natuurlijk wil je je baby aan de wereld laten zien. Volgens de officiële richtlijnen kan kraamvisite langskomen, zolang niemand ziek is, geen klachten heeft die kunnen duiden op het coronavirus en ze niet in de risicogebieden zijn geweest. Maar of je dat ook wilt, als kersverse ouder van een pasgeboren baby, dat is aan jou. Want om de verspreiding van corona te voorkomen, is het vermijden van sociale contacten belangrijk. Kraamverzorgenden raden aan om het kraambezoek liever uit te stellen. Bovendien is bezoek niet toegestaan als de kraamverzorgende er is. Beval je in het ziekenhuis? Kraambezoek is daar niet toegestaan. Alleen jij en je partner mogen bij je baby zijn op de kraamafdeling. 

Wil je zeker weten dat je het virus niet verspreidt of oploopt? Stel je kraambezoek dan uit. Met videobellen en een raambezoek kun je je baby toch showen aan familie en vrienden. 

5. Wat betekent corona voor je peuter of kleuter?

Inmiddels zijn scholen, kinderdagverblijven en creches gesloten tot en met 28 april. Tenzij ouders een vitale functie hebben. Voor hen zijn uitzonderingen gemaakt. Je hoeft je in principe geen extra zorgen te maken over je peuter of kleuter. Het blijkt dat kinderen minder vatbaar zijn voor het virus. Raken ze wel besmet, dan hebben ze hier veel minder klachten van. Houd je zo veel mogelijk aan de hygiënemaatregelen. Leer je kind regelmatig zijn handjes te wassen en te hoesten en niezen in de elleboogplooi.Ze kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben, zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote groepen.Sinds het begin van de uitbraak zijn er 30 kinderen van tussen de 0 en 4 jaar in het ziekenhuis beland door het coronavirus.