Rouwproces na een miskraam

Rouwproces na een miskraam

Als je net een miskraam hebt gehad, voel je je vaak ontzettend verdrietig. Gun jezelf de tijd om je verlies te verwerken. Je hebt net een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, het is normaal dat het enige tijd duurt voordat je weer jezelf bent. Een rouwproces verloopt in een opeenvolging van ongeloof, ontkenning, opstandigheid en kwaadheid, die overgaat in wanhoop en verdriet. Hoe je deze stappen in het rouwproces doorloopt en in welke volgorde, is voor iedereen anders.

Sommige vrouwen ervaren perioden van depressie, met verschijnselen als slechte eetlust, gewichtsverlies of -toename en slapeloosheid. Je kunt je schuldig of minderwaardig voelen en je afvragen wat je had kunnen doen om het te voorkomen. Bij meer dan de helft van de vrouwen duurt het minstens een jaar voordat het verlies is geaccepteerd en verwerkt. Hoe moeilijk ook: neem het jezelf niet kwalijk! Iedereen rouwt anders, er is geen goede of verkeerde manier om te rouwen.

Reacties van je omgeving op je miskraam

Praat over je verlies als je daar behoefte aan hebt. Neem iemand in vertrouwen die dichtbij je staat, vaak lucht dat op. Bij een miskraam spelen enkele bijzondere omstandigheden mee, die het rouwproces moeilijker kunnen maken. Je rouwt om iemand aan wie je weinig of geen tastbare herinneringen hebt. Voor je omgeving is het soms lastig voor te stellen, omdat zij jouw kind nooit gekend hebben. Ze kunnen je (onbewust) de indruk geven dat je geen recht hebt op een volwaardig rouwproces.

Welke rechten heb je op je werk na een miskraam?

Als je tot je 24e zwangerschapsweek een miskraam krijgt, dan kan je je ziekmelden. Dit doe je op de manier zoals dat bij jouw bedrijf gebruikelijk is. Jouw ziekmelding wordt beschouwd als een normale ziekmelding. Je werkgever hoeft je geen extra bescherming te bieden. Soms is het verstandig om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Samen kun je een plan op stellen om weer aan het werk te gaan, zonder je verlies en verdriet uit het oog te verliezen.

Na de 24e zwangerschapsweek kan je aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het verlof duurt dan 16 weken. Mocht het niet lukken om daarna weer aan het werk te gaan, kan je beroep doen op de ziektewet.

Wij zouden het vervelend vinden als je ongewenst informatie over je zwangerschap blijft ontvangen van WIJ als je een miskraam hebt gehad. Vergeet daarom niet om je zwangerschap af te melden bij Mijn.GEZIN in Mijn.WIJ.

Beeld: iStock.com