Het HB-gehalte tijdens je zwangerschap

Het HB-gehalte tijdens je zwangerschap

In het begin van je zwangerschap wordt je bloed gecontroleerd op een aantal ziekten en aandoeningen. Zo wordt onder andere het hemoglobinegehalte (HB-gehalte) van je bloed vastgesteld. Hemoglobine is het pigment of de kleurstof in je rode bloedlichaampjes. Dit pigment zorgt voor het transport van zuurstof in je lichaam, van je longen naar de verschillende organen en weefsels. Als je HB-gehalte te laag is, dan heb je vermoedelijke bloedarmoede.

De stof hemoglobine bestaat voor een groot deel uit ijzer. Om je HB-gehalte vast te stellen, wordt gekeken hoeveel rode bloedlichaampjes er in je bloed zitten. Bij een te laag HB-gehalte heb je last van een ijzertekort of bloedarmoede. Er is dan te weinig hemoglobine in je bloed aanwezig om de zuurstof naar al je cellen te vervoeren.

Wanneer is er sprake van bloedarmoede tijdens je zwangerschap?

Het is normaal om als zwangere een iets lagere concentratie rode bloedcellen in je bloed te hebben. Er is niet direct sprake van bloedarmoede. Sommige zwangere vrouwen hebben wel echt een tekort aan ijzer. Tijdens je zwangerschap kun je redelijk snel een ijzertekort oplopen. De placenta is de grootste oorzaak daarvan. Je ongeboren baby heeft ijzer nodig voor de aanmaak van extra bloed. Dat ijzer wordt uit jouw lichaam gehaald waardoor je meer ijzer dan normaal nodig hebt. Dit kan dan bloedarmoede veroorzaken. Daarnaast heeft bloedarmoede tot gevolg dat je vatbaarder bent voor infecties dan anders.

Rond de 30e week van je zwangerschap wordt door je verloskundige opnieuw je HB-gehalte vastgesteld door middel van een vingerprik. De minimale waarde moet op dat moment 6,3 zijn. Zit je eronder? Dan verwijst je verloskundige je waarschijnlijk door om bloed te laten prikken. Als ook daar uit blijkt dat je hemoglobinegehalte echt te laag is (bloedprikken geeft meestal een hogere HB waarde omdat dit in je aderen gebeurt, in plaats van je vinger) krijg je staalpillen voorgeschreven. Deze staalpillen bevatten een ijzerpreparaat dat het ijzertekort in je bloed weer aanvult.

Jacqueline (33), zwanger van eerste kind: “Bij de vingerprik bleek ik een HB van 6,0 te hebben, waarop mijn verloskundige mij doorverwees om bloed te laten prikken. Als advies gaf ze ook mee om geen zuivel meer tijdens mijn maaltijden te nemen, maar om deze eerder of later te nuttigen. Zuivel breekt het ijzer namelijk af. De uitslag van de bloedtest lag gelukkig iets hoger, mijn HB was nu 6,9. Ik hoefde dus niet aan de extra ijzertabletten.”

Als je tussentijds last hebt van onderstaande symptomen, neem dan contact op met je huisarts of verloskundige.

Symptomen ijzertekort

  • Vermoeidheid
  • Zwak gevoel
  • Duizeligheid
  • Kortademigheid
  • Onregelmatige hartslag
  • Moeite om te concentreren
  • Pijn in de borst
  • Bleke huid
  • Koude handen en voeten