Eeneiige of twee-eiige tweeling?

Eeneiige of twee-eiige tweeling?

Als je zwanger bent van een tweeling kunnen de baby’s een- of twee-eiig zijn. Wanneer twee eicellen bevrucht worden met twee zaadcellen, dan is er sprake van een twee-eiige tweeling. Als een eicel door een zaadcel wordt bevrucht en zich later opsplitst, dan ontstaat er een eeneiige tweeling.

Hoe ontstaat een eeneiige tweeling?

Hoe de embryo’s van een eeneiige tweeling zich ontwikkelen, is afhankelijk van het moment van splitsen.

  • Als er sprake is van een vroege splitsing, in de eerste dagen na de bevruchting, dan ontstaan er aparte placenta’s en gescheiden vruchtzakken (A). Dit is dezelfde situatie als bij een twee-eiige tweeling, daarom kan niet altijd door middel van de placenta’s worden bepaald of het om een eeneiige of twee-eiige tweeling gaat.
  • Bij een splitsing op een later moment is er slechts één placenta met twee vruchtzakken (B).
  • Als er pas na 1 tot 2 weken een splitsing optreedt, dan is er één placenta met één vruchtzak. De baby’s liggen dan in hetzelfde vruchtwater (C).

(beeld: mijnkinderarts.nl)

Eeneiige tweelingen lijken heel erg op elkaar. Ook zijn ze altijd van hetzelfde geslacht. Dat komt omdat ze voortkomen uit dezelfde eicel en dezelfde zaadcel. De genen van een eeneiige tweeling zijn dan ook volkomen identiek aan elkaar.

Hoe onstaat een twee-eiige tweeling?

Wanneer er tegelijkertijd meerdere rijpe eicellen vrijkomen, kan het zijn dat de eicellen bevrucht worden door verschillende zaadcellen. Op deze manier ontstaat er een twee-eiige tweeling. Kinderen uit een twee-eiige tweeling verschillen net zoveel van elkaar als normale broertjes en zusjes. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de kinderen een verschillend geslacht hebben. Dit komt omdat ze voortkomen uit een verschillende eicel en een verschillende zaadcel.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de kinderen uit een twee-eiige tweeling gewoon broertjes en zusjes zijn die toevallig tegelijkertijd zijn geboren. De vruchtjes uit een twee-eiige tweeling hebben elk een eigen placenta en een eigen vruchtzak. In sommige gevallen groeien de placenta’s aan elkaar en ontstaat er één grote moederkoek. Deze levert voedingstoffen voor alle baby’s en voert de afvalstoffen van alle baby’s af.

Hoe groot is de kans op een eeneiige of twee-eiige tweeling?

De kans op een twee-eiige tweeling is groter dan een eeneiige tweeling. Leeftijd, erfelijkheid en vruchtbaarheidsbehandelingen hebben invloed op het ontstaan van een tweelingzwangerschap. Vaak is pas na de geboorte door middel van bloed- of DNA-onderzoek vast te stellen of je een eeneiige of twee-eiige tweeling bij je draagt.