20 wekenecho (screeningsecho)

20 wekenecho (screeningsecho)

Het is één van de meest spannende momenten tijdens je zwangerschap: de 20 wekenecho! Tussen de 20ste en 23ste week van je zwangerschap kunnen de meeste organen van je baby in beeld worden gebracht. Elke zwangere vrouw krijgt de 20 wekenecho aangeboden, maar deze is niet verplicht.

Tijdens de 20 wekenecho kunnen eventuele afwijkingen bij je baby worden opgespoord. De uitslag krijg je meestal direct na afloop. Als er bijzonderheden zijn, krijg je een vervolgonderzoek. Voorafgaand aan de 20 wekenecho krijg je een uitgebreid gesprek met je verloskundige of gynaecoloog. De echo zelf duurt ongeveer een half uur. De screeningsecho wordt uitgevoerd in een verloskundigenpraktijk, verloskundig echocentrum of in het ziekenhuis.

Wat wordt er onderzocht tijdens de 20 wekenecho?

De lichamelijke afwijkingen die worden onderzocht zijn onder andere een open ruggetje, open schedel, hartafwijkingen, waterhoofd, ontbreken of afwijken van nieren, ontbreken of afwijken van armen of benen, afwijkingen aan de darmen, breuk of gat in het middenrif en breuk of gat in de buikwand. Ook wordt gekeken of je baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Als je precies wil weten waar naar wordt gekeken, vraag dan je verloskundige of echoscopist om een toelichting tijdens de echo.

Met de 20 wekenecho kunnen niet alle afwijkingen worden opgespoord. Het is dus geen garantie op een gezond kind. Sommige aandoeningen of afwijkingen worden pas later zichtbaar of kunnen helemaal niet worden vastgesteld. Het Downsyndroom kan ook niet worden opgespoord via de 20 wekenecho. Om de kans daarop te berekenen, wordt er gebruik gemaakt van een combinatietest. Bij een aantal afwijkingen is het beter als ze voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor, tijdens en na de geboorte van je baby kan dan hierop worden aangepast. In enkele gevallen worden baby’s zelfs behandeld in de baarmoeder.

Een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen

Het is mogelijk dat er een verhoogd risico is op afwijkingen bij jouw baby. Een familiaire aandoening of gebruik van medicatie kunnen hier oorzaak van zijn. Je krijgt in dat geval een verwijzing voor een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). Dit is een uitgebreider onderzoek, waarbij extra goed en specifieker wordt gekeken naar je baby. Zijn er ernstige afwijkingen geconstateerd? Dan bestaat de mogelijkheid tot het afbreken van de zwangerschap, als deze naar jouw mening niet met het leven te verenigen zijn. Abortus is wettelijk toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Laat je in dat geval goed informeren om tot een besluit te komen. Het is geen eenvoudige keuze.

De GUO is niet 100% betrouwbaar. Er is een kans dat een bepaalde afwijking niet wordt ontdekt. Bijvoorbeeld door de houding van je baby in de baarmoeder of omdat de afwijking te klein is om goed te zien. Mocht er onzekerheid bestaan, dan krijg je een vervolgonderzoek op een later tijdstip. Dit wordt eerst met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog besproken. De kosten van de 20 wekenecho en een eventueel vervolgonderzoek worden vergoed door je zorgverzekeraar via het basispakket.

Krijg je een jongen of meisje?

Met de 20 wekenecho is ook duidelijk het geslacht van je baby te zien. Als jij het wilt weten, kun je ernaar vragen bij de echo. Heel soms ligt de baby er niet goed voor en blijft het toch nog even een verrassing. Ook bestaat er een kleine kans dat het geslacht toch anders blijkt te zijn; houd hier wel rekening mee om een mogelijke teleurstelling na de geboorte te voorkomen. Als je het niet wilt weten, geef dat dan ook aan. In sommige gevallen moet je dan even wegkijken als het geslacht in beeld komt.

Pretecho: zonder medische noodzaak je baby zien

Als jij graag je baby nog eens wilt bekijken, maar er is geen medische noodzaak toe, dan kun je een pretecho laten maken. Overal in Nederland zijn commerci√ęle bureaus waar je een echo van je kind kunt laten maken. Let er bij de keuze van een echobureau op dat er een gediplomeerd echoscopist werkt. De kosten voor een pretecho worden niet vergoed.