Ligging tweelingbaby's

Ligging tweelingbaby's

Als je zwanger bent van een tweeling is het belangrijk om de ligging goed in de gaten te houden. Mede afhankelijk van de ligging wordt bepaald op welke wijze ze geboren worden. Bij een tweelingzwangerschap zijn er drie posities mogelijk.

  • Beide hoofdligging (beide baby’s liggen met de hoofdjes naar beneden).
  • Hoofdligging/stuitligging. Eén of beide baby’s liggen in een stuit.
  • Een variatie op dwarsligging/stuitligging. Eén of beide baby’s liggen dwars of in een stuit.

De baby’s van een tweeling kunnen in een variatie op deze houdingen liggen. Meestal liggen beide baby’s van een tweeling met hun hoofdjes naar beneden. Let wel: dit geldt met name voor tweelingen. Bij meer dan twee baby’s wordt in de meeste gevallen besloten tot een keizersnee om risico’s tijdens de bevalling zoveel mogelijk te verkleinen.

Naast de ligging van de baby’s is ook de toestand van de baby’s zelf bepalend voor de manier van bevallen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de tweede baby dusdanig last heeft van de geboorte van de eerste dat er alsnog besloten wordt tot een keizersnee. Dit is ook de reden waarom bij een meerling regelmatig van tevoren wordt besloten tot een keizersnee. Daarnaast is de termijn waarop ze geboren worden van invloed op het soort bevalling.

Beeld: iStock.com