De Apgarscore (Apgartest) van je baby na de bevalling

De Apgarscore (Apgartest) van je baby na de bevalling

Vlak nadat je kind is geboren controleert de verloskundige de conditie van je baby. Dit gebeurt met behulp van de Apgartest. De test wordt 1 minuut na de bevalling afgenomen en na 5 en 10 minuten herhaalt. Je baby kan vlak na de geboorte nog een beetje last hebben van de bevalling en daardoor in eerste instantie een slechte score hebben. Soms wordt de test daarom na een half uur nog een keer herhaald, als je baby even heeft kunnen bijkomen.

Het biedt de mogelijkheid om op vijf onderdelen de gezondheid van je kind te beoordelen. Voor elk onderdeel krijgt je baby 0, 1 of 2 punten, waarbij 0 de minste en 2 de maximale score is. De Apgartest is vernoemd naar dokter Virginia Apgar, die de test heeft ontwikkeld.

Afname Apgarscore / Apgartest

Ademhaling

Wanneer je baby na de geboorte flink huilt en goed doorademt, krijgt hij 2 punten. Een baby die zwak, onregelmatig of hijgerig ademhaalt, krijgt 1 punt in deze categorie. Een kind dat het heel moeilijk heeft gehad en niet op eigen kracht gaat ademen, krijgt geen punten.

Pols- en hartslag

De verloskundige meet de kracht en de regelmaat van je baby’s hartslag. Als je baby een hartslag van meer dan honderd slagen per minuut heeft, krijgt hij 2 punten. Een hartslag van minder dan honderd levert 1 punt op. Geen hartslag, of een onhoorbare hartslag, betekent 0 punten in deze categorie.

Spierspanning

Je baby krijgt ook punten voor de regelmaat en de kracht waarmee hij beweegt. Als je kind zijn armpjes en beentjes goed beweegt, is alles in orde en scoort hij 2 punten. Maakt je baby maar weinig bewegingen met zijn ledematen, dan wordt er 1 punt toegekend. Zuurstofgebrek of bijvoorbeeld uitputting kunnen ervoor zorgen dat een baby slap ter wereld komt. De spierspanning is dan afwezig en dus worden geen punten gegeven.

Aspect / Huidskleur

Vlak na de geboorte neemt een baby de eerste hapjes lucht, waardoor binnen vijf minuten de blauwe kleur verdwijnt, waarmee alle kinderen worden geboren. Voor de blauwe kleur bij de start krijgt een kind 1 punt; na vijf minuten zijn de meeste baby’s mooi roze en krijgen ze 2 punten.

Reflexen

De verloskundige stelt ook vast in welke mate je baby reageert op prikkels, zoals aanraken, licht en geluid. Een baby die reageert door te huilen, te hoesten of te niezen krijgt 2 punten. Wanneer je kind reageert met kleine jammergeluidjes, een grimas en zwakke bewegingen, geeft de verloskundige hem 1 punt. Als je baby helemaal niet reageert, worden er geen punten toegekend.

Betekenis Apgarscore / Apgartest

De Apgartest is ontwikkeld om heel snel te kunnen bekijken of een pasgeboren kind stabiel is of extra hulp nodig heeft. De meest babyā€™s scoren tussen de 7 en 10 punten. Deze score is goed en staat voor een normale tot goede conditie.

Als je baby 4 tot 6 punten haalt, is zijn conditie minder goed en kan het zijn dat hij medische hulp nodig heeft of nog een tijdje in de couveuse moet. Bij minder dan 4 punten is meestal een spoedbehandeling nodig.

Meestal scoort je baby minder hoog bij de Apgartest na 1 minuut, dan bij de testen na 5 en 10 minuten. Dit komt omdat je baby dan al even de tijd heeft gehad om van de bevalling te herstellen en aan zijn nieuwe omgeving te wennen. Bovendien wordt je kind na de bevalling door de verloskundige of de arts gestimuleerd om te huilen en te bewegen.

Beeld: iStock.com