Achterhoofdsligging: de ideale ligging van je baby voor je bevalling

Achterhoofdsligging: de ideale ligging van je baby voor je bevalling

Tot ongeveer 32 weken zwangerschap heeft je baby alle ruimte om te draaien, daarna wordt dit steeds lastiger. De meeste baby’s komen rond de 32 weken zwangerschap op een natuurlijke manier in de achterhoofdsligging terecht. Dit is dan ook de meest voorkomende ligging. Slechts 5% van alle baby’s ligt anders.

Wat is achterhoofdsligging?

Achterhoofdsligging is de ideale ligging van je baby voor de geboorte. Hij ligt dan met zijn voetjes opgekruld omhoog en met het achterhoofdje naar beneden, in de richting van je buik. Doordat hij op deze manier ligt, past het hoofdje past zo heel goed in het bekken.

Ligging baby voor bevalling

Bij de achterhoofdsligging daalt je baby in met gebogen hoofd. Het hoofdje kan zich zo aanpassen aan de vorm van je bekken, waardoor het smalste deel van het hoofdje door het bekken gaat. Het voorliggende deel is de kleine fontanel. Door deze ligging zijn de schedelbeenderen in staat om enigszins onder elkaar te schuiven waardoor de schedel nog iets kleiner wordt. In principe kan de bevalling bij deze ligging thuis plaatsvinden onder begeleiding van je verloskundige, als er geen andere complicaties zijn.

Spildraai

Je baby maakt de zogenaamde spildraai, dat er voor zorgt dat het hoofdje van een iets dwarse ligging richting een rechte ligging met het achterhoofdje naar de richting van je buik gaat. Soms gaat de spildraai niet helemaal goed waardoor het achterhoofdje richting je rug keert. Dit kan je bevalling bemoeilijken waardoor een tangverlossing nodig kan zijn. Als je verloskundige dit op tijd ontdekt, zal ze proberen om de spildraai op de normale manier te laten plaatsvinden. Dit lukt echt niet altijd. Je baby komt dan ter wereld als ‘sterrenkijker’.

Hoe weet je hoe je baby in de buik ligt?

De verloskundige kan bepalen hoe je baby ligt. Dat doet ze door te voelen hoeveel weerstand je buik op bepaalde plekken heeft. Deze controle wordt toegevoegd aan de regulie controles bij de verloskundige vanaf 24 weken zwangerschap.

Beeld: iStock.com