Babynamen top 100

Babynamen top 100

Ben je nog op zoek naar een naam voor je kind? Dan helpen lijstjes met babynamen als geen ander. Benieuwd welke babynamen populair zijn? In deze babynamen top 100 vind je in volgorde van populariteit de leukste jongensnamen, meisjesnamen en genderneutrale namen volgens de laatste trends.

Natuurlijk wil je ook weten wat de naam betekent die je aan je kind geeft. Daarom hebben we per naam de betekenis voor je opgezocht. En wil je meer weten over namentrends? Lees ook: Babynamen in 2023: dit zijn de trends. En benieuwd hoe vaak een naam uit de top 100 voorkomt? Raadpleeg dan onze handige namenteller.

1. Noah

Noah is een naam die uit meerdere namen is verkort. De naam Noach lijkt nog het meest op de naam Noah. De betekenis van de naam Noah is ‘rust, vrede’.

2. Levi

De naam Levi is afkomstig van het Hebreeuws. Verder komt de naam ook voor in de Bijbel. De betekenis van de naam Levi is ‘zich aansluitend, aanhankelijkheid’.

3. Lucas

De jongensnaam Lucas is afgeleid van de naam Lucanus. Lucanus heeft als betekenis ‘afkomstig van Lucanië (Zuid-Italië). Een naam met een Italiaans tintje dus.

Leuke en unieke geboortekaartjes

Tip: test de naam op een geboortekaartje

Heb je een favoriete naam gevonden? Probeer ‘m dan eens uit op een geboortekaartje. Als je de naam afgedrukt ziet staan, wordt het ineens heel echt. Voelt het goed? Of toch niet? Je kunt bij WIJ Geboortekaartjes kiezen uit een unieke collectie en eenvoudig een gratis proefkaartje bestellen.

Bestel gratis kaartje

4. Sem

De naam Sem is een verkorte versie van de naam Samuel. De betekenis van die naam is ‘de naam is God’ of ‘van God gebeden’. De namen komen uit het Hebreeuws.

5. Finn

De jongensnaam Finn is van Scandinavische afkomst, maar in Ierland ziet men de naam als die van een held. De naam betekent ‘eerlijk’.

6. Daan

De naam Daan is een afkorting van de naam Daniël en heeft een Hebreeuwse afkomst. Daniël (en Daan) betekent ‘mijn rechter is God’.

7. Tess

De naam Tess is volgens wetenschappers van Griekse afkomst en zou meerdere betekenissen kunnen hebben. Tess komt namelijk van de naam Theresia wat afgeleid is van het Griekse woord theros. Dit Griekse woord betekent warmte, oogst, zomer. Ook zou de naam van het Griekse woord thèraein kunnen komen, waaruit Theresia is voortgekomen. Thèraein betekent jageres.

8. Julia

Julia is afgeleid van de Latijnse familie Julius, dit woord lijkt op een Grieks woord namelijk ‘ioulos’ wat ‘jeugdige’ betekent. Verder kan Julia gevormd zijn uit het woord Jovilius en dat betekent ‘aan Jupiter gewijd’.

9. Milan

Milan is de verkorte variant van de naam Miloslaw. Die naam bestaat uit twee delen, namelijk ‘milo’ en ‘slaw’ dat ‘lief’ en ‘roem’ betekent.

10. Sophie

De naam Sophie volgt uit het Griekse woord Sophia, wat ‘(levens)wijsheid’ betekent.

11. Liam

De naam Liam is een variant die van de naam Wilhelm komt. Het eerste deel van die naam ‘wil’ staat voor ‘wilskracht, streven’ en het tweede deel van de naam ‘helm’ staat voor ‘helm, beschermer, koning’. De betekenis van de jongensnaam Liam staat dus voor ‘wilskracht, streven, beschermer, helm, koning’

12. Emma

Emma is een zeer populaire naam en staat daarom ook vaak in de top 10 meisjenamen. Emma komt van namen die beginnen met ermin of irmin, wat ook weer een betekenis heeft, namelijk verbonden en krachtig. Het Germaanse woord ermena heeft ook een link met Emma, wat ‘groot, geweldig’ betekent.

13. Luuk

De naam Luuk is vanuit een aantal namen herleid. Het is namelijk een verkorte variant van Lucas, maar Lucas is weer een variant van Lucanus. Lucanus heeft als betekenis ‘afkomstig uit Lucanië (Zuid-Italië)’.

14. Mila

De naam Mila volgt uit de Slavische naam Ludmilla, wat met de twee delen, namelijk lud- en -mila, ‘geliefd bij het volk’ betekent. Dit zorgt ervoor dat de naam Mila ‘geliefd’ betekent.

15. Milou

Milou is een combinatie van de meisjesnamen Maria en Louise. Er is daarom niet een exacte betekenis voor de naam Milou. Maar voor de naam Maria zijn er lijsten van betekenissen, de meest voorkomende is ‘bitterheid’. En Louise stamt af van de naam Lodewijk, wat ‘beroemde strijder’ betekent. Som de twee betekenissen bij elkaar op en je hebt de betekenis van de naam Milou.

16. Noud

De naam Noud stamt af van de naam Arnout en is afkomstig van het Germaans. Hier heeft de naam een betekenis van ‘hij die heerst als een adelaar’, maar de naam Noud betekent ‘heersen’.

17. Mees

Jongensnaam Mees heeft een Hebreeuwse afkomst. De officiële naam is Bartholomeüs, dit heeft een betekenis van ‘de zoon van Talmai’ en Talmai betekent ‘voortrekker’ of ‘rijk aan rimpels’.

18. Yara

De naam Yara komt van de naam Jaromir wat uit twee delen bestaat, namelijk jaro- en -mir. Jaro betekent in het Slavisch ‘heftig van karakter’ en mir betekent ‘beroemd’. Uit het Slavisch volgt ook mir als vrede/wereld.

19. Luca

Luca is een verkorte variant van de naam Lucas, die op zijn beurt weer een verkorte variant is van Lucanus. Deze namen hebben de betekenis ‘afkomstig uit Lucanië (gebied in Zuid-Italië)’.

20. James

De naam James is afkomstig van de Hebreeuwse naam Jacob, dat ‘Hij zal je beschermen’ betekent.

21. Zoë

Meisjesnaam Zoë volgt uit het Griekse woord ‘zoè’ wat ‘leven’ betekent. De naam komt ook nog vaak voor in de top 10 sinds een aantal jaren.

22. Evi

Evi stamt af van de naam Eva uit de Bijbel. Eva werd gezien als moeder van de mensheid. Hierdoor heeft Evi als betekenis ‘de moeder van alle levenden’.

23. Mason

Mason is van oorsprong een achternaam, van personen die met stenen werkten. Vanaf de jaren 00’s wordt de naam gebruikt als voornaam. Mason heeft als voornaam dan ook de betekenis ‘iemand die met steen werkt’.

24. Bram

Jongensnaam Bram komt van de naam Abraham. Abraham is afkomstig uit de Bijbel en had hier als betekenis ‘vader van vele volken’ en daarmee is dat ook gelijk de betekenis van de naam Bram.

25. Liv

Liv komt vanuit het Oudnoorse woord hlíf wat ‘beschermend’ betekent.

26. Saar

Saar stamt af van het woord ‘sjar’ wat ‘vorst’ betekent, dus is Saar de vrouwelijke versie en betekent het dus ‘vorstin’.

27. Lotte

Meisjesnaam Lotte volgt uit de vrouwelijke naam van Charles namelijk Charlotte. De naam Charles komt vanuit het Germaans als Karel wat ‘vrije man (niet van adel)’ betekent. Deze betekenis geldt ook voor de naam Lotte. De naam Lotte wordt ook vaak gecombineerd in de vorm van Liselotte.

28. Nora

Nora is een afkorting van 2 namen, namelijk Eleonora en Honora. Eleonora zou komen van het Arabische woord ‘ellinor’ dat ‘God is mijn licht betekent’. Verder stamt de naam Honora af van het Latijnse woord ‘honor’ en dat betekent ‘eer’.

29. Sam

Sam is een verkorte variant van de naam Samuel. De betekenis hiervan is ‘de naam is God’ of ‘van God gebeden’.

30. Noor

De naam Noor stamt af van een andere afkorting namelijk Nora. De betekenis zal daarom ook hetzelfde zijn. Namelijk ‘God is mijn licht’ en ‘eer’, deze betekenissen volgen uit de namen Eleonora en Honora.

31. Olivia

Meisjesnaam Olivia is afgeleid van de naam Olivier. Beide namen hebben een betekenis van een olijfboom, in het Latijn heb je namelijk het woord ‘olivarius’ wat olijfboom betekent.

32. Lieke

De naam Lieke stamt af van de Germaanse naam Angelique wat een betekenis heeft van ‘uit het volk der Angelen’.

33. Lynn

Meisjesnaam Lynn stamt af van de naam Linda. De betekenis van zowel Lynn als Linda is afkomstig vanuit het Germaans en het betekent ‘slang, kenner van geheimen’ of ‘schild (van lindehout)’.

34. Sofie

De naam Sofie volgt vanuit de naam Sophie. Beide namen hebben dan ook dezelfde betekenis. Sofie staat namelijk voor ‘wijsheid’.

35. Boaz

De betekenis van de naam Boaz is ‘in hem is kracht’ of ‘snelheid’. Het is een Hebreeuwse naam die afkomstig is uit de Bijbel.

36. Maud

Maud komt van oorsprong van de naam Mathilde. In het Oudsaksisch betekent ‘maht’ ‘macht’ en ‘hild’ ‘strijd’, wat ervoor zorgt dat Mathilde een betekenis heeft van ‘machtige strijder’ en deze betekenis geldt dan ook voor de naam Maud.

37. Adam

Adam is een naam die in de Bijbel wordt gebruikt voor de persoon die als eerste op de wereld was. Verder is Adam een Hebreeuwse naam met als betekenis ‘mens’.

38. Jesse

De naam Jesse heeft twee betekenissen, namelijk ‘man van God’ dat van de Hebreeuwse naam ‘Isaï’ komt. De andere betekenis is ‘goden’ dat van de Friese naam ‘Ese’ komt.

39. Siem

De Nederlandse naam is afkomstig van de naam Simon, wat weer afkomstig uit het Grieks van de naam Simeon. De naam is afgeleid van het woord ‘sjemang’ dat ‘luisteren, verhoren’ betekent.

40. Nina

De naam Nina komt uit verschillende landen en heeft daarom ook meerdere mogelijke betekenissen. In zowel het Frans als Russisch betekent het ‘lieflijke’, afgestamd van de naam Anna. In Zweden stamt het af van Karolina wat ‘vrije man, niet van adel’ betekent. Ook in Italië wordt de naam Nina gebruikt met een afkomst van de naam Giovannina, dat als betekenis heeft ‘God is genadig’.

41. Sara

Sara is een echte naam uit de Bijbel. Sara was namelijk de vrouw van Abraham. Het stamt af van de naam Sarai wat ‘vorstelijk’ betekent.

42. Lars

De Scandinavische naam Lars is gekomen uit de Latijnse familienaam Laurentius. In Scandinavië heeft Lars een betekenis van ‘gelauwerde’. De Latijnse betekenis is ‘afkomstig uit Laurentum (stad in Italië)’.

43. Eva

Eva was volgens de Bijbel de eerste vrouw op aarde en daarmee de stammoeder van de wereld. Eva heeft daarom ook als betekenis ‘de leven gevende’.

44. Loïs

De betekenis van de naam Loïs is niet 100% zeker. Het komt hoogstwaarschijnlijk uit het Grieks en komt voor in de Bijbel. Het is namelijk de naam van de grootmoeder van Timoteüs.

45. Elin

Elin volgt uit de naam Eline, wat een Griekse afkomst heeft door de naam Helene, met als betekenis ‘fakkel’ ofwel ‘stralende’.

46. Julian

De naam Julian is afkomstig van de Latijnse familienaam Julius. Deze familienaam lijkt op het Griekse woord ‘ioulos’ en dat betekent ‘de jeugdige’.

47. Max

De Latijnse naam Max heeft als betekenis ‘de grootste’. Het Latijnse woord maximus werd vroeger gebruikt als eretitel voor mensen uit het leger die succesvol waren. Hiervan stamt de naam dan ook af.

48. Fleur

Fleur betekent in het Frans bloem. Verder komt de naam van de naam Flora, die de godin was van de bloemen en de lente.

49. Lauren

Lauren stamt af van het Latijnse woord ‘laurentius’ wat ‘uit Laurentum’ betekent. ‘Uit Laurentum’ wilt zeggen dat iemand uit Laurentum komt, wat een stad in Italië is.

50. Mats

De naam Mats is een verkorte variant op de naam Mattheus. De naam Mats heeft een betekenis van ‘geschenk van God’.

51. Gijs

De naam Gijs is een afkorting van de naam Gijsbert. De naam Gijsbert is van Germaanse afkomst en er zijn twee woorden in te herkennen, namelijk ‘gisil’ en ‘brecht’. Deze woorden betekenen ‘van edele afkomst’ en ‘glanzend, schitterend’.

52. Emily

De naam Emily stamt af van de Latijnse familienaam ‘Aemilius’. Dit woord komt ook voor in het Grieks ‘aimolos’, dat ‘zacht, vriendelijk’ betekent.

53. Thijs

Jongensnaam Thijs is gekomen vanuit de naam Matthijs en die naam is weer gekomen van de naam Mattheus. De betekenis van deze namen is ‘geschenk van God’.

54. Anna

De naam Anna komt voor in de Bijbel en het betekent ‘lieflijke’.

55. Thomas

De naam Thomas heeft als betekenis ‘tweeling’ en is overgevlogen vanuit het Grieks.

56. Guus

De naam Guus is herleid uit de naam Augustus. Augustus komt van het woord ‘augere’ dat ‘vermeerderen’ betekent.

57. Teun

De naam Teun is afkomstig van de Latijnse familienaam ‘Antonius’, de familienaam staat voor ‘de onschatbare’ en dus betekent Teun ook ‘de onschatbare’.

58. Lina

De betekenis van de naam Lina komt vanuit het Arabisch. Lina betekent in het Arabisch ‘zacht, teder’.

59. Fenna

Meisjesnaam Fenna komt van de Friese naam Femme. Femme heeft ‘vrede, beschermer’ als betekenis.

60. Jens

Jens is van oorsprong een Deense naam, wat weer van een Hebreeuwse naam is afgeleid, namelijk Johannes. Johannes en Jens hebben een betekenis van ‘God is genadig’.

61. Esmee

De naam Esmee volgt vanuit het Latijnse woord ‘aestimatus’, wat ‘geacht’ betekent. Een grappig weetje, de naam Esmee was van origine een jongensnaam, maar er zijn nu geen jongens meer in Nederland die de naam Esmee hebben.

62. Stijn

De naam Stijn komt van de Germaanse naam Stein, dat ‘steen’ betekent.

63. Owen

De Engelse naam Owen is van de Griekse naam Eugenius afgeleid. Eugenius betekent ‘van adel geslacht, welgeboren’.

64. Hailey

De naam Hailey stamt af van Hayley. Hayley zou kunnen komen uit het Oud-Engels en werd de naam als achternaam gebruikt met als betekenis ‘woonachtig in een afgelegen vallei of hoek’.

65. Fien

De naam Fien is afkomstig van de jongensnaam Vincent. De betekenis bij de naam Vincent volgt uit het Latijn met het woord vincere wat ‘overwinnen’ betekent.

66. Isa

De naam Isa is een verkorte variant van de naam Isabella. Isabella betekent ‘God is mijn eed’ en is daarmee ook indirect de betekenis van Isa.

67. Vince

De naam Vince komt van het Latijnse woord ‘vincere’. Het woord staat voor ‘overwinnen’. Een andere variant van de naam Vince is Vincent of Victor.

68. Dex

De naam Dex is afgeleid van de naam Dexter. Dit zou weer komen uit het Oud-Engels waar ‘deag’ als beroepsachternaam werd gebruikt. Ook zou de naam Dexter en uiteindelijk dus Dex uit het Latijn kunnen komen. Daar heb je het woord ‘dexter’ dat ‘rechtshandig’ of ‘vaardig’ betekent.

69. Nova

De naam Nova komt vanuit het Latijn, daar heb je namelijk het woord ‘novus’ wat ‘nieuw’ betekent. Verder wordt het woord nova ook gebruikt wanneer er een ster ineens meer zichtbaar is dan normaal.

70. Benjamin

De naam Benjamin is afkomstig uit het Hebreeuws. Het heeft een betekenis van ‘zoon van het zuiden, de rechterzijde, het geluk’.

71. Roos

De naam is een variant op de naam Rosa, wat in het Latijn ‘roos (de bloem)’ betekent. Ook zouden we een kijkje kunnen nemen in de Germaanse taal, waarbij het begin van de naam eerst ‘rod’ was en dat betekent ‘roem’.

72. Morris

De Engelse naam Morris is afgeleid van de naam Mauritius. De naam Mauritius zou afstammen van het Latijnse woord ‘maurus’, dat betekent ‘Moor, bewoner van Maurentanië’.

73. Sarah

Meisjesnaam Sarah is een variant op de naam Sara. Deze namen hebben dezelfde betekenis. Sarai staat namelijk voor ‘vorstelijk’ en daarvan zijn Sarah en Sara afgeleid.

74. Jack

De naam Jack is afkomstig van de langere versie van de naam, namelijk Jacob. Deze naam heeft een betekenis van ‘Hij zal je beschermen’.

75. Jayden

De naam Jayden is mogelijk afkomstig van de Hebreeuwse naam Jadon. Deze naam heeft een betekenis van ‘dankbaar’ of ‘Hij zal oordelen’.

76. Jaxx

Jaxx is een variant op de naam Jackson, wat officieel als achternaam werd gebruikt. Het betekent dan ook ‘zoon van Jack’.

77. Lara

De naam Lara zou meerdere betekenissen kunnen hebben. In het Grieks heb je namelijk het woord ‘laleo’, dat betekent ‘kletsen, praten’. In het Latijn heb je het woord ‘Lares’, dit waren de ‘wachters van de goden’

78. Tijn

Tijn is een verkorte variant op de naam Martijn, dat ‘van Mars’ betekent. Een andere variant van de naam is Augustijn, dat ‘geheiligd’ betekent.

79. Sven

De Scandinavische naam Sven betekent ‘de jonge’.

80. Sofia

De naam Sofia is een variant van Sophia. De betekenis is dan ook hetzelfde, namelijk ‘(levens)wijsheid’.

81. Ryan

De Engelse naam Ryan is afkomstig van de Ierse familienaam O Riain. De familienaam O Riain staat voor ‘afstammeling van Rian’. Een mogelijke betekenis van de familienaam zou zijn ‘koning’.

82. Ruben

De Hebreeuwse naam Ruben heeft een betekenis van ‘zie, een zoon’.

83. Hannah

Meisjesnaam Hannah heeft een Bijbelse betekenis, de naam is namelijk afgeleid van Hanna die de was van profeet Samuël. Hanna staat voor ‘God heeft mij begenadigd’.

84. Bo

De naam Bo is een variant van het Franse woord ‘beau’. De betekenis van het Franse woord ‘beau’ is mooi.

85. Amy

Meisjesnaam Amy volgt vanuit het Frans met het woord ‘aimer’, dit betekent ‘liefhebben’.

86. Jace

De naam Jace is herleid van de naam Jason. Jason is afkomstig van een Grieks woord ‘iasis’, dat ‘genezen’ betekent.

87. Fedde

De Friese naam Fedde is afkomstig van een andere Friese naam, namelijk Femme. De naam Fedde zou afgestamd zijn van namen die begonnen met Frede. De betekenis van Frede is ‘vrede, bescherming’.

88. Roan

De afkomst van Roan komt van een Ierse familienaam Ruadhán. De betekenis van zowel Roan als Ruadhán is ‘kleine rode’.

89. Mia

De naam Mia is een verkorte variant van de naam Maria. Een specifieke betekenis van de naam Maria is er niet, maar de betekenis ‘bitterheid’ komt het meeste voor.

90. Lisa

Lisa is een verkorte variant van de naam Elisabeth. De betekenis van de naam Elisabeth komt vanuit het Hebreeuws en betekent ‘God heeft gezworen, God is mijn eed’.

91. Dean

De Engelse naam Dean is van origine een familienaam dat ‘uit of nabij de vallei’ betekent.

92. Hugo

De Germaanse naam Hugo betekent ‘denkende geest, verstand, herinnering’ en is afgestamd van het Germaanse woord ‘hug’, dat dezelfde betekenis heeft als de naam.

93. Vera

De naam Vera heeft als betekenis ‘geloof, vertrouwen’ en is een naam die over is gekomen vanuit Rusland, daar heb je een variant Wera.

94. Floor

De naam Floor is afgeleid vanuit het Latijnse woord florens. Dit betekent ‘bloeiend, behoorlijk, in aanzien’.

95. Quinn

De naam Quinn werd vroeger gebruikt voor de vijfde zoon die werd geboren en later ook voor het kind dat in de vijfde maand van het jaar werd geboren. Quinn is namelijk een afkorting van Quintus wat in het Latijn ‘vijfde’ betekent.

96. Liz

Meisjesnaam Liz is een variant op de naam Lisa, wat weer afkomstig is van de naam Elisabeth. Liz heeft als betekenis ‘God heeft gezworen, God is mijn eed, God is Degene bij Wie ik zweer’.

97. Tim

De naam Tim is een verkorte variant van de naam Timotheüs die van Griekse afkomst is. De naam Tim betekent ‘eer’.

98. Juul

Juul is afgeleid van de Latijnse familie Julius, dit woord lijkt op een Grieks woord namelijk ‘ioulos’ wat ‘jeugdige’ betekent. Verder kan Julia gevormd zijn uit het woord Jovilius en dat betekent ‘aan Jupiter gewijd’.

99. Norah

Een andere variant van Norah is Nora. Deze namen volgen uit de namen Eleonora en Honora. De betekenis vinden we in het Arabisch. Hier heb je het woord ‘ellinor’ dat ‘God is mijn licht’ betekent.

100. Isabella

Isabella is een variant uit de naam Ilsabeth en Elisabeth. Het is afkomstig uit het Hebreeuws en betekent: ‘God heeft gezworen, God is mijn eed’.

Beeld: iStock.com