Wanneer is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie?

Wanneer is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie?

Uit onderzoek blijkt dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen hebben met zwangerschap in relatie tot werk. Zwangerschapsdiscriminatie is je als vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege je zwangerschap, jong moederschap of een kinderwens. Bescherming tegen zwangerschapsdiscriminatie is een mensenrecht. Je mag niet achtergesteld worden op je werk omdat je zwanger bent of een jong kind hebt. Onder veel vrouwen heerst onzekerheid: gaat het daadwerkelijk om discriminatie? Bovendien weegt het behoud van werk mee, voor de economische zelfstandigheid en de carrière van vrouwen.

Voorbeelden van zwangerschapsdiscriminatie

  • Contract wordt niet verlengd terwijl de baan wel beschikbaar is.
  • Geen salarisverhoging door de zwangerschap.
  • Niet terug kunnen in eigen functie na de bevalling.
  • Verlofdagen als vakantiedagen moeten opnemen of voor bezoek van arts/verloskundige vakantiedagen opnemen.
  • Andere veelvoorkomende vormen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere posities.

Jaarlijks ervaren ruim 65.000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap of jong moederschap. Omgerekend betreft dit bijna de helft van de werkende moeders op de arbeidsmarkt die een ervaring heeft rond de zwangerschap die wijst op discriminatie. Zo is bij meer dan een derde (38%) van de zwangere vrouwen die op het punt stond een contract te tekenen, het contract gewijzigd of ging het niet door.