Cursus Bevallen

Cursus Bevallen zwangerschap

De cursus Bevallen is een no-nonsense en praktijkgerichte cursus die je voorbereid op de bevalling. Je kunt je samen met je partner opgeven, maar alleen kan natuurlijk ook. De cursus Bevallen is bedoeld om je ademhalings-, ontspannings- en perstechnieken te leren en om je te informeren over alles wat met de bevalling te maken heeft. Daarnaast train je de spieren die je tijdens de bevalling nodig hebt.

Je volgt de cursus Bevallen met een klein groepje andere zwangere vrouwen en hun partners, meestal vanaf de zesde maand van je zwangerschap. Het feit dat je maar met een klein groepje bent en iedereen ongeveer even ver is in haar zwangerschap, heeft als voordeel dat je onderling makkelijk ervaringen kunt uitwisselen. De meeste cursussen bestaan uit vier bijeenkomsten. Het is laagdrempelig en er is genoeg ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen.

Ellen: “Met deze informatie gaan we nu rustig de bevalling in, ook al is het spannend voor de eerste keer!”

Tijdens de cursus komen thema’s aan bod als: Waar wil je bevallen? Op welke wijze wil je bevallen? Wat zijn de voor- en nadelen van borstvoeding? Wil je blijven werken? Welk effect heeft de zwangerschap op je relatie? De vrouwen die de cursus leiden, zijn vaak ook moeder en kunnen dus putten uit hun eigen ervaring.

Voor meer informatie kun je kijken op cursusbevallen.nl.