Werk en schadelijke middelen

Werk en schadelijke middelen

Als je zwanger wilt worden, is de vruchtbaarheid van je man net zo belangrijk als je eigen vruchtbaarheid. Bij Ć©Ć©n op de drie stellen die het niet lukt om binnen een jaar zwanger te zijn, ligt de oorzaak bij de vruchtbaarheid van de man. Dit betekent niet direct dat de man niet vruchtbaar is, maar dat de kwaliteit van het sperma niet optimaal is. Het werken met schadelijke stoffen kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het sperma.

Schadelijke middelen die een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid van je man zijn bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, chemische of radioactieve stoffen of ioniserende straling. De effecten van schadelijke middelen kunnen per persoon verschillen en zijn afhankelijk van hoe lang en hoe vaak je man hiermee in aanraking komt. Een manier om erachter te komen of je man te maken heeft met schadelijke middelen is door de etiketten te lezen. Hier moet altijd op vermeld staan om welke stof het gaat en of het schadelijk kan zijn. Vaak is dit te herkennen aan een vermelding als ā€˜kan de vruchtbaarheid schadenā€™.

Beschermen tegen schadelijke middelen

De bedrijfsarts en deskundigen van de arbodienst moeten op de hoogte zijn van de schadelijke middelen waarmee gewerkt wordt, die een negatieve invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid van je man. Zijn werkgever heeft een registratieplicht van alle schadelijke middelen binnen het bedrijf. Daarnaast is zijn werkgever verplicht om bescherming te bieden tegen gevaarlijke stoffen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van goede ventilatie, de juiste verpakking of beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, handschoenen en brillen.

Twijfel je of je man kan blijven werken met de schadelijke middelen terwijl jullie proberen zwanger te worden? Overleg dan eens met zijn bedrijfsarts of je huisarts. Soms zijn er aanpassingen mogelijk waardoor hij gewoon het werk kan blijven uitvoeren zonder dat het zijn vruchtbaarheid aantast.

Beeld: iStock.com/damircudic