Geen zwangerschap mogelijk, toch een kind

Geen zwangerschap mogelijk, toch een kind

Het kan zijn dat je na jarenlang vruchtbaarheidsbehandelingen de conclusie moet trekken dat het niet lukt om zwanger te worden. Een ingrijpende gebeurtenis die extra pijnlijk is als vrienden en familie om je heen wél kinderen krijgen. Je hebt steeds je grenzen verlegd om zwanger te kunnen worden en dan komt er een moment dat je de hoop moet opgeven. Of misschien ben je al langere tijd op de hoogte van je onvruchtbaarheid en zoek je naar mogelijke alternatieven. Want ook al kun je zelf geen kind dragen, je hebt genoeg liefde te geven.

Draagmoeder

Als je niet in staat bent om zwanger te worden of een zwangerschap uit te dragen, kan draagmoederschap uitkomst bieden. Een draagmoeder is een vrouw die voor iemand anders een kind draagt en baart. Bij draagmoederschap komt een zwangerschap meestal tot stand door middel van kunstmatige inseminatie met zaadcellen van de wensvader. De draagmoeder is dan de genetische moeder en de wensvader de genetische vader.

Hoogtechnologisch draagmoederschap

Een zwangerschap kan ook tot stand komen via IVF, waarbij de eicellen van de wensmoeder in het lab bevrucht worden met de zaadcellen van de wensvader. De terugplaatsing van de embryo vindt plaats bij de draagmoeder. Dit noem je hoogtechnologisch draagmoederschap (HTDM). In dit geval is het kind 100% genetisch afkomstig van de wensouders.

Laagtechnologisch draagmoederschap

Bij laagtechnologisch draagmoederschap (LTDM) wordt de draagmoeder via kunstmatige inseminatie bevrucht met het zaad van de wensvader, als deze normaal vruchtbaar is. Dan is de draagmoeder de genetische moeder en de wensvader de genetische vader. Is de man niet vruchtbaar dan kan eventueel gebruik worden gemaakt van donorsperma. In het laatste geval zijn beide wensouders dus niet de genetische ouders. De inseminatie kan desgewenst zelf thuis worden toegepast met behulp van een spuitje zonder naald; door zelfinseminatie.

Een draagmoeder vinden

Als je in je eigen omgeving niemand kent die jouw kind zou willen dragen, zal het moeilijk worden om op deze wijze je kinderwens in vervulling te laten gaan. Daarnaast is het vooraf lastig in te schatten hoe het voelt om via draagmoederschap een kind te krijgen. Zowel bij de wensouders als bij de draagmoeder kunnen er allerlei gevoelens ontstaan die je vooraf niet had bedacht. Ook kan het zoeken zijn naar een balans in contact tussen de draagmoeder en de wensouders. Als je meer wilt weten over draagmoederschap, lees dan meer op draagmoederschap.nl.

Lees ook: Linda en Pieter kregen een dochter via een draagmoeder

Adoptie

Een andere mogelijkheid is het adopteren van een kind. Iedere volwassene heeft het recht om een adoptieprocedure te starten. Aan welke voorwaarden je precies moet voldoen kun je lezen op rijksoverheid.nl. Het adopteren van een kind is een langdurig, maar ook dankbaar proces. Een kind dat ter adoptie wordt afgestaan, heeft soms al een hoop meegemaakt. Het is daarom belangrijk dat jullie het kind veel liefde en stabiliteit kunnen geven. Bij het krijgen van een biologisch kind is het al ontzettend belangrijk dat je een stabiele relatie hebt, maar bij adoptie is dit dubbel zo belangrijk.

Adoptieprocedure

Als je een adoptieprocedure wilt starten, krijg je te maken met een stappenplan; je begint met het aanvragen van toestemming. Daarna zijn er een aantal informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten die je moet bijwonen om een goed beeld te krijgen van de adoptieprocedure. Dan volgt een gezinsonderzoek en op basis daarvan krijg je wel of geen toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij akkoord kom je in de bemiddelingsfase terecht; hier krijg je te maken met verschillende regels uit het betreffende land en worden de wensen en mogelijkheden besproken. Op basis daarvan krijgen jullie een voorstel van een adoptiekind. Als je het voorstel accepteert, kan het kind naar Nederland komen, waar je het kind aanmeldt bij de officiële instanties.

Houd er rekening mee dat er soms jaren overheen gaan voordat je door de volledige adoptieprocedure heen bent. Als je meer wilt weten over adoptie, kijk dan eens bij Stichting Adoptievoorzieningen.

Adoptie uit buitenland opgeschort

De Nederlandse overheid heeft in februari 2021 besloten de adoptie van kinderen uit het buitenland op te schorten, nadat er een vernietigend rapport verscheen over het adoptiesysteem en de misstanden die erin voor komen. Nederland is jarenlang te kortgeschoten door het ‘wegkijken van misstanden’. Meer informatie over het opschorten van het adopteren van kinderen uit het buitenland.

Pleegzorg

Als bovenstaande mogelijkheden geen opties voor je zijn, zou je ook eens aan pleegzorg kunnen denken. Pleegouderschap houdt in dat je het kind van iemand anders verzorgt en opvoedt. Deze situatie ontstaat doordat de ouders van het kind (tijdelijk) niet in staat zijn om het kind zelf op te voeden. In principe kan iedereen pleegouder worden, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Het is een ingrijpende stap om pleegouder te worden.

Tijdelijke zorg

Het uitgangspunt van pleegzorg is dat een kind weer terugkeert bij zijn ouders. Dat betekent dat je als pleegouder in principe altijd tijdelijk zorgt voor een kind. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, waarbij de duur en intensiteit van elkaar verschillen. Je kunt op dit punt dus ook rekening houden met je eigen wensen, zolang je maar structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Wil je meer weten over pleegzorg, kijk dan bij Pleegzorg Nederland.

Beeld: iStock.com/wundervisuals