IVF

IVF

In Vitro Fertilisatie (IVF) is een techniek waarbij de bevruchting buiten je lichaam (in de reageerbuis) plaatsvindt. Als er eicellen bevrucht zijn, dan worden er maximaal twee embryo’s in je baarmoeder terug geplaatst. Hieruit komt hopelijk een zwangerschap voort. Een hele IVF-behandeling omvat echter wel wat meer dan alleen deze feiten. Een IVF-behandeling kan niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal best zwaar zijn.

Medische indicaties voor IVF

  • Afgesloten eileiders
  • Ernstige mate van endometriose
  • Verminderde vruchtbaarheid van de man
  • Onbegrepen onvruchtbaarheid

IVF-behandeling

Met behulp van hormoonstimulatie worden bij de vrouw meer eitjes tegelijkertijd tot rijping gebracht. Deze worden met een holle naald uit de follikels gezogen (de zogenaamde punctie), waarna ze in het laboratorium met sperma worden samengebracht. Als de eicellen bevrucht zijn en er één of meer embryo’s zijn ontstaan, worden de embryo’s met een slangetje in de baarmoeder teruggeplaatst. Dat gebeurt twee tot vijf dagen na de follikelpunctie.

Meestal wordt er één embryo teruggeplaatst. Afhankelijk van de leeftijd en het aantal voorafgaande IVF-pogingen kan er gekozen worden om twee embryo’s te plaatsen. Daarna is het afwachten of er innesteling van één of beide embryo’s optreedt.

IVF en ICSI worden niet in elk ziekenhuis toegepast. Er is in Nederland een klein aantal vergunninghoudende IVF-klinieken. Deze klinieken hebben een samenwerkingsverband met een groot aantal ‚Äėtransportklinieken‚Äô. De transportklinieken kunnen een IVF-behandeling uitvoeren, met uitzondering van de laboratoriumfase en de terugplaatsing; hiervoor moet je naar de IVF-kliniek. Bijna alle IVF-klinieken voeren ook ICSI-behandelingen uit.

MCN-IVF

MNC-IVF is een lichtere variant van reageerbuisbevruchting, waarbij gebruik gemaakt wordt van je natuurlijke cyclus. De kans om zwanger te worden is iets kleiner dan bij gewone IVF: 10% respectievelijk 20% per poging.

Bij gewone IVF wordt gebruik gemaakt van een hoge dosis hormonale medicatie. Dit is bedoeld om de eierstokken te stimuleren, waardoor er een groter aantal eicellen groeit. Bij MCN-IVF krijg je geen hormoonstimulatie om meerdere eicellen te laten rijpen. Wel wordt het eiblaasje dat iedere maand groeit, 2 à 3 dagen hormonaal ondersteund. De kans op meerlingen is hiermee ook klein. Bij gewone IVF is die kans 10%. Helaas is MNC-IVF niet voor iedereen geschikt. Alléén vrouwen onder de 35 jaar met een regelmatige en goede menstruele cyclus komen ervoor in aanmerking.

Vergoeding IVF

IVF-behandelingen zijn deels opgenomen in de basisverzekering. Je krijgt standaard drie IVF-behandelingen per doorgaande zwangerschap vergoed. Daarbij telt ook een afgebroken behandeling als een behandeling.

Een cryo-behandeling - de cyclus waarin een ingevroren embryo wordt teruggeplaatst - wordt gezien als onderdeel van de IVF behandeling waarin het embryo is ontstaan. Binnen één poging kunnen dus meerdere embryotransfers plaatsvinden zonder dat er sprake is van een nieuwe poging.

Als de poging uiteindelijk wel mislukt, kun je beter met je arts overleggen of je de afgebroken behandeling zelf kunt betalen. Dit om de vergoeding van een volgende volledige behandeling veilig te stellen. IVF kent bovendien een leeftijdsgrens. Per verzekeringsmaatschappij en per ziekenhuis kan de striktheid in de hantering van de leeftijdsgrens vari√ęren. De leeftijd waarboven behandelingen niet meer worden vergoed, ligt tussen de 40 en 45 jaar.

Beeld: iStock.com