IUI (Intra Uteriene Inseminatie)

IUI (Intra Uteriene Inseminatie)

IUI staat voor Intra Uteriene (in de baarmoeder) Inseminatie. Bij deze behandeling wordt bewerkt zaad vlak voor de eisprong in je baarmoeder gebracht. Het is vaak de eerste behandeling die een gynaecoloog voorstelt als er geen directe oorzaken zijn te vinden voor het uitblijven van een zwangerschap.

Op het vruchtbaarste moment van je cyclus wordt het zaad geĆÆnsemineerd in de holte van je baarmoeder en moet daarna zelf de eileiders zien te bereiken voor de bevruchting. Voorafgaand aan de inseminatie wordt het zaad bewerkt in het laboratorium. Hierbij worden alleen de goede zaadcellen gefilterd.

Natuurlijke of gestimuleerde cyclus

IUI kan plaatsvinden in je gewone cyclus, maar ook in combinatie met een hormoonbehandeling om het moment van de eisprong beter in kaart te brengen. Bij een hormoonbehandeling worden meerdere eicellen gerijpt om de kans op een zwangerschap te vergroten. Je krijgt regelmatig een echo om te groei te monitoren. Daarbij wordt ook in de gaten gehouden of er geen overstimulatie ontstaat. Overstimulatie maakt niet alleen de kans op een grote meerlingzwangerschap groter, maar leidt ook tot extra medische zorg.

Beeld: iStock.com