Zwanger worden op latere leeftijd

Zwanger worden op latere leeftijd

Je bent officieel ‘zwanger op latere leeftijd’ als je 35 jaar of ouder bent. Dat betekent dat je zwangerschap een aantal extra risico’s met zich mee kan brengen, zoals een chromosoomafwijking bij de baby. Gelukkig zijn er ook een heleboel voordelen aan moeder worden als je wat ouder bent.

Wanneer ben je ‘zwanger op latere leeftijd’?

De term ‘zwanger op latere leeftijd’ is vooral in de medische wereld gebruikelijk om aan te duiden dat een vrouw 35 jaar of ouder is. Deze leeftijd wordt als ondergrens aangehouden in de categorie ‘oudere moeders’, omdat de vruchtbaarheid vanaf 35 jaar relatief sterk afneemt. Ook neemt de kans op aangeboren afwijkingen toe naarmate een vrouw later zwanger wordt. Dit is dus vooral een indicatie voor eventuele vruchtbaarheidsproblemen of aanvullend onderzoek tijdens je zwangerschap.

Er worden steeds meer vrouwen ‘op latere leeftijd’ zwanger. In 1970 kregen vrouwen gemiddeld op hun 24e hun eerste kind, in 2018 was dat gemiddeld 29,9 jaar. Hoogopgeleide vrouwen zijn zelfs gemiddeld 33 jaar als ze hun eerste kind krijgen. Veel vrouwen geven eerst voorrang aan studie, carrière, verre reizen of een druk sociaal leven. Het kan natuurlijk ook zijn dat je eerder nog niet de juiste partner was tegengekomen, of dat het lange tijd niet lukte om zwanger te raken.

Hoeveel kans heb je op een zwangerschap als je al wat ouder bent?

Als je op latere leeftijd zwanger wilt worden, is de kans op een geslaagde bevruchting minder groot dan wanneer je begin twintig bent. Maandelijks is de kans op een geslaagde bevruchting 20%. Op je 35e is dat met de helft verminderd. Later - bijvoorbeeld op je 38e - is de kans op zwangerschap nog kleiner: 5%. Dat betekent dus dat het vaak lang kan duren voor je in verwachting bent. Dat geldt ook voor vrouwen die al eens zwanger zijn geweest. Soms kan uit een vruchtbaarheidsonderzoek door een gynaecoloog blijken dat in jouw geval een vruchtbaarheidsbehandeling als IUI of IVF mogelijk is. Maar ook hierbij neemt - als je wat ouder wordt - de kans op succes af.

Voor mannen lijkt leeftijd niet te spelen, maar dat is niet helemaal waar. Mannen kunnen nog wel kinderen verwekken op hun vijftigste, maar de kwaliteit van hun sperma wordt wel minder. Vanaf hun 45e worden zaadcellen minder beweeglijk en zaadlozingen kleiner. Ook neemt het aantal afwijkende zaadcellen toe. Daardoor kunnen oudere mannen dus verminderd vruchtbaar worden. Daarnaast spelen mogelijk nog problemen met zin in seks of impotentie mee.

Hoe groot is de kans op verminderde vruchtbaarheid op latere leeftijd?

Verminderde vruchtbaarheid op latere leeftijd heeft met name te maken met de hoeveelheid eicellen. De hoeveelheid eicellen neemt af naarmate je ouder wordt en er worden geen nieuwe eicellen meer aangemaakt. Bij de vruchtbaarheid van mannen ligt dit anders; er worden doorlopend nieuwe zaadcellen aangemaakt.

Bij de start van een nieuwe menstruatiecyclus ligt er een aantal eicellen klaar in de eierstokken. Tijdens de eisprong wordt één van deze eicellen rijp en zal springen. De overige eicellen worden door je lichaam opgeruimd. Het gaat om ongeveer 1000 eicellen per maand. Hoe ouder je wordt, hoe minder eicellen er nog op voorraad zijn. Daarnaast verminderd ook de kwaliteit van je eicellen.

In onderstaande tabel zie je de maandelijkse kans op een zwangerschap per leeftijd.

Wat zijn de risico’s van een zwangerschap op latere leeftijd?

Chromosoomafwijking
Boven de 36 jaar heb je een verhoogd risico om een kind te krijgen met een chromosoomafwijking zoals het Downsyndroom. Als je de kinderen die geboren worden met het Downsyndroom telt, dan is de kans hierop bij een 20-jarige 1 op de 1.500. Bij een 36-jarige is dit 1 op de 300 en bij een vrouw van 40 jaar 1 op de 100. Gelukkig is de kans dat je een gezond kind krijgt nog altijd het grootst. Bij de kans op een chromosoomafwijking speelt de leeftijd van de vader geen rol.

Miskraam
Naarmate je ouder wordt, neemt ook de kans op een miskraam toe. Mogelijk komt dit omdat de kwaliteit van de eicel minder wordt. Ook de hormoonregulatie die nodig is voor een goede eisprong en innesteling van de bevruchten eicel kan een rol spelen. Dit verandert als je ouder wordt. Bij vrouwen tot 35 jaar is de kans op een miskraam ongeveer 1 op 10. Tussen de 35 en 40 jaar eindigt 1 op de 5 tot 6 zwangerschappen in een miskraam. Tussen de 40 en 45 jaar 1 op de 3 en boven de 45 jaar de helft van de zwangerschappen.

Welke onderzoeken zijn mogelijk bij een zwangerschap op latere leeftijd?

Je kunt laten onderzoeken of je baby het Downsyndroom of een andere chromosoomafwijking heeft. Dit kan aan de hand van de NIPT-test of combinatietest. De NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test en is een bloedonderzoek. In je bloed zit een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van je baby. Zo kan onderzocht worden of je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en echo-onderzoek (nekplooimeting) van het kind en berekent alleen de kans op een afwijking. De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom. Ook klopt de uitslag van de NIPT vaker dan de uitslag van de combinatietest en is er geen risico op een miskraam.

Twee andere mogelijkheden zijn de vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Als je kiest voor één van deze onderzoeken, moet dit al vroeg gebeuren. Een vlokkentest wordt meestal uitgevoerd tussen de 11de en 14e zwangerschapsweek en een vruchtwaterpunctie rond de 16e week. De onderzoeken gebeuren niet later vanwege de termijn waarop je de zwangerschap eventueel nog kunt afbreken. De vruchtwaterpunctie wordt alleen uitgevoerd als je een verhoogde kans hebt op een aangeboren afwijking. Deze onderzoeken zijn niet geheel zonder risico op een miskraam.

De uitslag van een chromosoomonderzoek is meestal goed. Maar stel dat dit niet zo is, wat doe je dan? Een gewenste zwangerschap afbreken is erg ingrijpend. Maar het is ook moeilijk voor te stellen wat het betekent om een kind te hebben met een afwijking. Praat erover met je partner en eventueel je verloskundige, huisarts of iemand in je omgeving. Neem de tijd om een afweging te maken en aarzel niet om hulp te vragen bij deze ingrijpende beslissing.

Wat zijn de voordelen van een zwangerschap op latere leeftijd?

Er zijn gelukkig ook een paar mooie voordelen aan een zwangerschap op latere leeftijd. Over het algemeen zijn oudere moeders vaak wat hoger opgeleid, hebben vaker een stabiele relatie en meestal meer geld te besteden. Daarnaast kiezen veel oudere moeders bewust voor een kind. Dit komt omdat oudere moeders zich in een andere fase bevinden dan jonge moeders. Ook heb je als oudere moeder vaak al meerdere gezinnen van dichtbij mogen meemaken, waardoor je een goed beeld hebt van hoe jij het ouderschap wilt aanpakken. Deze factoren hebben allen een positieve uitwerking op de ontwikkeling van je kind. Uiteraard zijn dit gemiddelden, dit kan per situatie verschillen.

De voordelen op een rijtje

 • Minder gedragsproblemen bij je kind
  Uit onderzoek van verschillende universiteiten blijkt dat het krijgen van een kind op latere leeftijd een positief effect heeft op de mentale gezondheid van een kind. Kinderen van oudere ouders hebben gemiddeld minder last van gedragsproblemen als agressie en opstandigheid.

 • Minder ongelukken bij je kind
  Kinderen van oudere ouders hebben 22% minder kans om zichzelf per ongeluk te verwonden dan kinderen van jonge ouders.

 • Betere taalontwikkeling bij je kind
  Uit onderzoek blijkt dat de taalontwikkeling van kinderen met oudere ouders op de leeftijd van 3 of 4 jaar beter is dan van kinderen met jongere ouders.

 • Minder ruzie in huis
  Over het algemeen komt er in gezinnen met oudere ouders minder ruzie voor dan in gezinnen met jongere ouders.

 • Oudere moeders zijn gelukkiger en verstandiger
  Ook weer uit onderzoek: oudere moeders zijn gemiddeld gelukkiger en wijzer dan jongere moeders. Daarnaast hebben ze meer zelfvertrouwen en een rijker sociaal leven. Door dat sociale netwerk zijn oudere ouders meer ontspannen in de opvoeding.