Kinderwens? Check je zorgverzekering

Kinderwens? Check je zorgverzekering

Wil je graag zwanger worden? Dan kom je vaak direct voor kosten te staan. Sommige behandelingen en producten hiervoor worden volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Vergelijk de dekkingen van verschillende zorgverzekeraars.  Voor andere behandelingen sluit je een aanvullende zorgverzekering af. Ook deze kunnen in dekking verschillen.

Foliumzuur

Foliumzuurtabletten slik je het beste vanaf 4 weken voor je geplande zwangerschap. Ze zijn verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Dit wordt niet vergoed vanuit je basisverzekering.

Zwangerschapstest

Als je over tijd bent, wil je weten of je écht zwanger bent. Je kunt zelf de test kopen bij drogist of apotheek. Dit wordt niet vergoed. Je kunt ook een test aanvragen bij je huisarts. Alléén medische indicatie wordt deze vergoed.

Medicijnen

Medicijnen worden vergoed volgens het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Je hebt alleen recht op vruchtbaarheidsbehandelingen als je vooraf een schriftelijke verwijzing hebt ontvangen van een medisch specialist.

Kunstmatige inseminatie (KI), Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID), Ovulatie-inductie (OI) en intra uteriene inseminatie (IUI) worden voor 100% gedekt vanuit de basisverzekering.

IVF/ICSI

Vanuit de basisverzekering krijg je 3 IVF/ICSI behandelingen vergoed.

 • Ben je 42 jaar of jonger? Dan krijg je de eerste 3 pogingen per zwangerschap vergoed.
 • Ben je al gestart met de eerste, tweede of derde IVF/ICSI behandeling? Dan mag je deze poging na je 43e verjaardag afronden. Deze poging wordt vergoed door de basisverzekering.
 • Ben je jonger dan 38 jaar? Dan krijg je alleen de eerste en tweede IVF/ICSI poging vergoed als er maar 1 bevruchte eicel (embryo) per keer wordt teruggeplaatst.
 • Zijn er nog embryo's over na een geslaagde doorgaande zwangerschap? Dan heb je recht op vergoeding van de kosten van terugplaatsing van de embryo’s op basis van de aanspraak 'Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen'. Deze terugplaatsing telt niet mee voor het aantal IVF/ICSI pogingen.
 • De kosten van een spermadonor worden doorgaans niet vergoed.

Er is een beperkt aantal ziekenhuizen met een IVF/ICSI vergunning. Check of de door jou gekozen kliniek een afspraak heeft met je zorgverzekeraar. Anders loop je het risico dat de behandeling niet (volledig) wordt vergoed. Kies je voor behandeling in het buitenland? Neem contact op  met jouw zorgverzekeraar.

Eigen risico vruchtbaarheidsbehandeling

Het wettelijk eigen risico bedraagt € 385. Je kunt deze verhogen voor een lagere premie. Maar in geval van een vruchtbaarheidsonderzoek en/of een vruchtbaarheidsbehandeling is dit niet verstandig. Let op: bijna alle onderzoeken en behandelingen worden gedeclareerd op de zorgverzekering van degene die zwanger wil worden. Je hoeft dus niet allebei voor een laag eigen risico te kiezen.

Aanvullende verzekering vruchtbaarheidsbehandeling

In de aanvullende pakketten van je zorgverzekering kunnen zaken zijn opgenomen als vergoeding van meer dan 3 keer IVF/ICSI, kosten van invriezen van sperma, second opinion, vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging en adoptie-uitkering. Controleer of er een medische selectie plaatsvindt bij het afsluiten van een aanvullende verzekering. 

Als je zwanger bent

De basisverzekering vergoedt veel rondom je zwangerschap. Voor de meeste behandelingen, zoals verloskundige zorg en kraamzorg, betaal je geen eigen risico. Heb je vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling of bloedonderzoek nodig, dan valt het wel onder je eigen risico. Onderstaande behandelingen vallen wél onder de basisverzekering.

 • Afspraken en controles bij de verloskundige
 • Echo's voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 • Bloedonderzoek
 • Medische nazorg na een bevalling (door gynaecoloog)
 • Bevallen in het ziekenhuis (als het medisch noodzakelijk is)
 • De verloskamer tot een maximum van € 205
 • De gynaecologische hulp
 • NIPT test (medische indicatie of gedeeltelijke vergoeding)
 • Vruchtwaterpunctie en vlokkentest (bij medische indicatie)
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg (minus de eigen bijdrage)
 • Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties
 • Verloskundige hulp
 • Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis
 • 20 weken echo​

Voor onderstaande behandelingen kun je een aanvullende verzekering afsluiten:

 • Zwangerschapscursussen
 • Kraampakket
 • De eigen bijdrage bij kraamzorg (€ 4,40 per uur in 2019)
 • Bekkenfysiotherapie
 • Babymassage
 • Hulp bij borstvoedingsproblemen
 • IVF behandelingen (na de 3e keer)
 • Bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak

Als je wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar of je zorgverzekering wilt wijzigen, kun je dat het beste in november of december regelen. Bij veel verzekeraars kun je tussentijds niet overstappen. Hoop je in het daaropvolgende jaar zwanger te worden? Check dan bij welke verzekeraars je nog wel wijzigingen kunt doorvoeren.

Tip: Als je zwanger bent kun je een kraampakket aanvragen bij je zorgverzekering. Hier zitten medische artikelen in die je nodig hebt tijdens en na je bevalling. Je krijgt het kraampakket gratis als je een aanvullende verzekering voor zwangerschap hebt. Denk er wel aan dat je dit pakket zelf aanvraagt.

Heb je vragen over je financiële toekomst met kind? Stel ze aan budgetvoorlichter Gabriëlla Bettonville van het WIJ Deskundigenpanel.