Kraamverlof / Vaderschapsverlof

Kraamverlof/vaderschapsverlof

Je partner heeft recht op kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd, voor eenmaal het aantal uren dat hij in een week werkt. De werkgever mag dit niet weigeren en ook niet van vakantiedagen inhouden. 

Kraamverlof en ouderschapsverlof opnemen

Na een thuisbevalling neemt je partner het kraamverlof binnen 4 weken op. Bij een ziekenhuisbevalling geldt dat het kraamverlof binnen 4 weken na thuiskomst opgenomen moet worden. Je partner moet zijn werkgever zo snel mogelijk na de geboorte van jullie kind laten weten wanneer hij het kraamverlof opneemt, zo kan hij tijdig eventuele vervanging regelen.

Voor het ouderschapsverlof na de bevalling (ook wel partnerverlof genoemd) geldt dat hij dit minstens twee maanden voor de uitgerekende datum bij z'n werkgever aanvraagt. Het ouderschapsverlof gaat van het totale tegoed af, wat 26x het aantal uren is dat je werkt per week. Je partner mag het verlof direct na het kraamverlof opnemen.

Kraamverlof en ouderschapsverlof bij een meerling

Je partner heeft helaas geen recht op extra kraamverlof na de geboorte van een meerling. Wel kan hij voor elk kind afzonderlijk 3 extra dagen ouderschapsverlof opnemen. In het geval van een tweeling zijn dat 2+3+3= 8 dagen verlof.

Uitbreiding kraamverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het 1e half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd tot maximaal 6 weken.