Prenataal onderzoek

De meeste prenatale onderzoeken (echo's) zijn bedoeld om vast te stellen hoe het staat met jouw gezondheid en die van je (ongeboren) kind. Een aantal van deze onderzoeken is standaard, tijdens je controlebezoekjes aan de verloskundige. De meeste vinden echter plaats als de situatie daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld als je kind mogelijk een afwijking heeft.