Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is een fijne én noodzakelijke regeling voor wie werkt en in verwachting is. Jij kunt nog even de rust nemen die je lichaam nodig heeft en je voorbereiden op de bevalling. Ook je baby profiteert van die periode. Na de geboorte van je kind heb je de tijd nodig om te herstellen en net als je baby te wennen aan jullie gezin.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof is de periode voor je bevalling, bevallingsverlof de periode na de geboorte van je kind. Je zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt samen minstens 16 weken. Je hebt de keuze om je verlof 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum te laten ingaan. Binnen deze termijn mag je zelf kiezen op welke dag je verlof start. Als je eerder bevalt dan dat je zwangerschapsverlof is ingegaan, geldt als datum de dag van je bevalling. Je hebt dan nog gewoon recht op 16 weken verlof.

Als je later dan de uitgerekende datum bevalt, heb je na je bevalling recht op het aantal dagen verlof dat je in principe had gekozen. Je totale verlof duurt dan dus langer dan 16 weken. Een voorbeeld: kies je voor 4 weken verlof vóór de uitgerekende datum en je bevalt een week te laat, dan heb je toch nog recht op 12 weken bevallingsverlof. Gaat je zwangerschapsverlof 6 weken voor de uitgerekende datum in en je bevalt 2 weken te vroeg, dan heb je nog 12 weken over van de in totaal 16 weken verlof, om van je kleine te genieten.

Het bevallingsverlof wordt verlengd bij langdurige ziekenhuisopname na de bevalling. Je krijgt van je werkgever de gelegenheid je baby nog 10 weken thuis te verzorgen. Het huidige bevallingsverlof van 16 weken is in zo'n geval namelijk niet afdoende om volledig herstel te garanderen. Het bevallingsverlof mag vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken.

In het geval van het overlijden van de moeder bij de geboorte of tijdens het bevallingsverlof, gaat het bevallingsverlof van de moeder over naar haar partner. Op die manier is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder.

Melden zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof moet je minimaal drie weken van tevoren bij je werkgever melden, zodat hij dit kan regelen. Je hebt hiervoor een zwangerschapsverklaring met de vermoedelijke bevallingsdatum van je verloskundige of arts nodig. Door je werkgever eerder in te lichten, blijft er nog genoeg tijd over om vervanging te zoeken en voor een eventuele inwerkperiode. Niet verplicht, wel netjes dus.

Inkomen en salaris

Tijdens je verlof heb je op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op een uitkering ter hoogte van het Ziektewetdagloon, ofwel ongeveer 100% van je salaris. De uitkering moet uiterlijk twee weken voor de ingang van je zwangerschapsverlof bij het UWV worden aangevraagd en kan via je werkgever of rechtstreeks door het UWV worden uitbetaald.

Vakantiedagen

Tijdens je verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Je werkgever mag je niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor je verlof.

Rechten en plichten zwangerschapsverlof

Je mag in principe niet worden ontslagen als je zwanger bent en in de eerste zes weken na het bevallingsverlof. Als je solliciteert, mag je niet worden afgewezen vanwege je zwangerschap. Je hoeft in een sollicitatiegesprek daarom niet te melden dat je zwanger bent. Zelf ontslag nemen kan altijd, maar soms verspeel je dan je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Heb je een tijdelijk arbeidscontract dat tijdens je verlof afloopt, dan stopt het dienstverband gewoon op de afgesproken datum. Er is hier geen sprake van ontslag. Je verlof gaat niet van je vakantiedagen af en de opbouw van je vakantiedagen gaat ook gewoon door. Tijdens je bevallingsverlof heb je eveneens recht op vakantiegeld.

Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen

Je hebt als zwangere zelfstandig ondernemer recht op zwangerschapsverlof en een bijbehorende uitkering. Je hoeft dus geen aparte premie te betalen.

Zwangerschapverlof bij tweeling

Als je een tweeling of meerling verwacht, kun je eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken voor de uitgerekende datum. De dag waarop je bevalt, hoort bij het zwangerschapsverlof. Je bevallingsverlof begint de dag ná je bevalling. Je bevallingsverlof telt minstens 10 weken. 

Kraamverlof vaders en partners

Vaders en partners hebben recht op kort verlof om bij de bevalling te zijn en aangifte te doen bij de Burgelijke Stand. Na de bevalling heeft je partner recht op 2 werkdagen betaald kraamverlof en 3 dagen onbetaald, die binnen 4 weken na de bevalling opgenomen moeten worden. De werkgever dient zo snel mogelijk te worden ingelicht. Het kraamverlof kost geen vakantiedagen en wettelijk hebben zij voor die 2 dagen recht op doorbetaling van 100% van hun loon. Per CAO en zelfs per bedrijf kan van deze wettelijke regel worden afgeweken, maar het mag nooit minder worden.

Andere verlofregelingen

In geval van adoptie en pleegzorg heb je recht op maximaal 4 aaneengesloten weken verlof. Deze uren mogen in overleg met de werkgever verspreid worden over een langere periode. Beval je van een meerling, dan duurt het verlof niet langer, hier zijn wel plannen voor om te wijzigen. Bij een vroeggeboorte na 24 weken heb je altijd recht op verlof van 16 weken. Het maakt hierbij niet uit of je kind wel of niet levend ter wereld is gekomen. Bij een bevalling voor de 24e week wordt een kind niet levensvatbaar geacht. Je hebt daarom geen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wél kun je aanspraak maken op een ziektewetuitkering als je ziek bent als gevolg van de zwangerschap of (vroeg)geboorte.