Profiel DOCK

december 2019: Hoe leer ik mijn kind om dankbaar te zijn?

Mijn dochter is nu vijf jaar oud en ik merk dat zij vaak ondankbaar is. Zodra ze iets krijgt van mij zegt ze er eigenlijk weinig over of legt het meteen weer naast zich neer. Of ze zegt dat ze iets anders wil en niet het cadeau dat ik haar gegeven heb. Nu staat de decembermaand voor de deur en daar zie ik om deze reden best tegenop. Wat kan ik doen om mijn kind wel dankbaar te laten zijn?

Beste ouder,

We kunnen begrijpen dat je hierdoor opziet tegen de drukke decembermaand met alle cadeautjes. Meerdere ouders lopen tegen ondankbaarheid bij hun kind aan. Als ouder wil je graag dat je kind dankbaar is naar jou én anderen toe. Dankbaarheid is iets wat kinderen kunnen leren.

Voorbeeld zijn
Het klinkt logisch, maar met het geven van het goede voorbeeld leert je kind om dankbaar te zijn. Zo kun je je kind bedanken voor kleine dingen die hij doet. Kinderen leren te waarderen, als zij zelf ook gewaardeerd worden. Door je kind te bedanken, voelt je kind zich gewaardeerd en zal hij waarschijnlijk dit zelf ook meer terug gaan geven.

Kinderen leren ook door te observeren. Daarom is het van belang dat jij in het dagelijks leven het goede voorbeeld geeft. Laat aan je kind zien hoe jij het werk van anderen waardeert. Bijvoorbeeld door complimenten te maken naar je partner of te vertellen hoe mooi je het vond om een cadeautje te krijgen van een vriendin. Deze manier is een stuk krachtiger en effectiever om je kind te leren hoe het ‘moet’.

Geef wat nodig is
Het is goed om op te letten wat je je kind wel en niet geeft. Geef je je kind bijvoorbeeld iedere keer als je naar de winkel gaat een kleinigheidje, dan zal je kind daaraan gaan wennen. Je kind verwacht iedere keer als jullie naar de winkel gaan een cadeautje. Als je je kind echter af en toe wat geeft, dan zal je kind het meer gaan waarderen. De keer dat je kind wel iets krijgt, zal hij daar waarschijnlijk meer waardering voor uitspreken, omdat het dan bijzonder is. 

Daarbij kun je je kind ook de waarde ergens van leren. Je kunt bijvoorbeeld mogelijkheden creëren waarbij je kind iets kunt verdienen. Je kunt hem leren dat hij moet ‘sparen’ om iets te kunnen krijgen. Je kind leert de waarde van iets inzien en zal het daardoor ook meer waarderen als hij iets krijgt. Het belonen van je kind is een mooie manier om zijn zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen leren hierdoor ook dat je hen waardeert. Let wel op in welke mate je beloont. Als je bijvoorbeeld je kind wilt stimuleren om thuis zijn speelgoed op te ruimen, kies je voor een kleine beloning, zoals een sticker. Grote beloningen kunnen er namelijk voor zorgen dat je kind steeds meer gaan verwachten.

Duidelijkheid
Maak duidelijk dat je kind ondankbaar is. Doe dit niet via verwijten, zoals ‘je bent altijd ondankbaar’. Zeg het op een positieve manier en leg uit waarom je kind ondankbaar is. Als je je kind een cadeautje geeft en hij legt het meteen weer weg, dan zou je kunnen zeggen: ‘Het is niet zo aardig om het cadeau gelijk weer weg te leggen en er niets over te zeggen. Dan geeft mij een vervelend gevoel, omdat ik het speciaal voor jou heb gekocht.’ Op die manier blijft het positief, maar spreek je je kind wel aan op zijn gedrag.

Hopelijk kan je iets met deze tips en wordt het een gezellige decembermaand!

november 2019: Mijn kind maakt geen vriendjes

Mijn zoon van vier lijkt geen vrienden te maken op school. Als ik hem ophaal bij de buitenschoolse opvang zie ik hem meestal alleen spelen. Daarbij vraagt hij vrijwel nooit uit school of er een ander kind mee mag naar huis om samen te spelen. Ook zie ik dat hij niet snel op andere kinderen afstapt. Ik maak mij hier zorgen om, want ik wil graag dat mijn kind ook vriendjes heeft om mee te spelen op school.

Beste ouder,

Bedankt voor je vraag! Wij snappen dat je je als ouder hier zorgen om kunt maken, omdat je wil dat je kind genoeg vriendjes heeft op school. Wij als volwassenen kennen de waarde van vrienden en vinden het daarom belangrijk dat kinderen aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten. Hieronder beschrijven we wat vrienden voor kinderen betekenen.

Vriendschappen op 4-jarige leeftijd
Kinderen van deze leeftijd spelen met elkaar, omdat ze toevallig dezelfde activiteit aan het doen zijn. De vriendschap is dan niet vast. Kinderen in deze leeftijd kunnen makkelijk wisselen van vrienden. Wat je vaak ziet is dat kinderen weglopen als naar hun idee de activiteit klaar is. En dan gaan ze bijvoorbeeld alleen een andere activiteit doen.
Kinderen hebben op deze leeftijd al wel een duidelijke voorkeur voor wie ze aardig vinden, maar dit kunnen we nog geen echte vriendschap noemen. Het bewust opzoeken van vrienden zal beginnen vanaf zes jaar. De vriendschap zal dan gebaseerd zijn op iets wat ze allebei leuk vinden, bijvoorbeeld het spelen met autootjes. Pas vanaf acht jaar gaan kinderen elkaar opzoeken, omdat ze elkaar daadwerkelijk aardig vinden.

Alleen spelen
Het is niet vreemd of zielig als een kind van deze leeftijd alleen speelt, omdat ze dus nog niet bewust vrienden maken. Het past in de ontwikkeling van het kind.
Het kan ook zijn dat je kleuter zelf precies een idee heeft wat hij wil gaan spelen. Hij heeft hiervoor geen andere kleuters nodig. Het kan zijn dat hij dan bijvoorbeeld vindt dat de andere kleuter juist in de weg loopt.

Ook kan het zijn dat je kleuter voorloopt in zijn ontwikkeling en hierdoor geen aansluiting vindt bij andere kleuters. Hij wil dan niet meer ‘gewoon’ spelen, maar is zelf op zoek naar een uitdaging. Dit wordt misschien belemmerd als hij samen gaat spelen met een ander kind en daarom kiest je kleuter ervoor om alleen te spelen.

Let als ouder wel op de houding van je kind. Het kan namelijk zijn dat je je kind wel ziet kijken naar hoe andere kinderen aan het spelen zijn, maar er zelf niet op af durft te gaan. Als ouder kan je je kind dan helpen door samen naar het groepje kinderen toe te lopen.
Als laatste tip willen we je meegeven om in gesprek te gaan met de mensen die jouw kind heel de dag zien. Bijvoorbeeld de leerkracht of de leiders van de BSO. Jij ziet je kind alleen spelen als je hem ophaalt, maar de anderen zien misschien een hele andere kleuter overdag. Vraag aan hen hoe zij jouw kind overdag zien. Misschien krijg je dan nieuwe informatie!

Hopelijk helpt dit jou als ouder om je rustig te voelen onder deze situatie en te zien dat het normaal kan zijn voor de ontwikkeling van je kleuter. Veel speelplezier!

oktober 2019: Mijn kind negeert mij

Mijn dochter van vijf jaar negeert mij regelmatig. Ik probeer haar aan te spreken op bepaald gedrag, maar ze reageert niet op mij als ik praat. Vaak kijkt ze niet op van wat ze aan het doen is of speelt ze gewoon verder. Omdat ze doorgaat met wat ze aan het doen is, komt de boodschap die ik wil brengen niet over. Ik moet het dan meerdere malen zeggen en boos worden voordat ze reageert. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze mij niet meer negeert en direct reageert op wat ik tegen haar zeg?

Beste ouder,

Bedankt voor je vraag! Dit lijkt ons een lastige situatie voor jou als ouder. We snappen dat je graag wil dat je boodschap direct overkomt en dat je niet boos hoeft te worden op je dochter. Hopelijk kunnen de tips hieronder je helpen om sneller contact te krijgen met je dochter.

Geef het goede voorbeeld
Kinderen imiteren het gedrag dat ze zien. Daarom is het als ouder belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Laat daarom zelf het gedrag zien wat je van je kind verwacht. Laat zien dat jij oprecht naar anderen luistert en interesse toont. Je kind zal dan zien dat het ‘normaal’ is om naar iemand te luisteren en zal dit gedrag overnemen.
Als je in gesprek bent met je kind, luister dan ook echt naar wat je kind vertelt. Je kind zal dan zelf ook sneller geneigd zijn om echt te luisteren naar wat jij vertelt.

Stappenplan
Er zijn een aantal stappen die je kunt volgen om het negeren van je kind aan te pakken. Kijk hierbij wel wat werkt voor jou als ouder en wat past bij jouw kind.

Een eerste stap is om de afleidingen weg te halen bij je kind. Controleer hierbij eerst of je kind je echt niet hoort. Het kan zijn dat je kind zo verdiept zit in een spelletje, dat zij je bijvoorbeeld oprecht niet hoort. Zet daarom alle afleidingen uit of haal deze weg en vertel dan pas wat je wilt zeggen. Zorg ervoor dat je contact hebt met je kind en geef dan duidelijke (kort en bondig) aanwijzingen.
Nadat je de aanwijzingen aan je kind gegeven hebt, kun je vragen of zij het wil herhalen. Je kan dan bijvoorbeeld vragen: ‘Wat ga je nu als eerste doen?’. Zo kan je nagaan of wat je gezegd hebt, is aangekomen bij je kind.

Geef je kind even kort de tijd om de informatie tot zich door te laten dringen. Zie je echter dat je kind na een paar minuten nog geen aanstalten maakt om je verzoek op te volgen, dan is het van belang dat je een waarschuwing geeft. Je kind negeert namelijk op dit moment je verzoek. Zorg ervoor dat er een consequentie aanzit als je kind niet uitvoert wat je zegt. Je kind zal dan merken dat er een gevolg zit aan haar gedrag.

Als je kind na het geven van de waarschuwing niet doet wat jij aan haar hebt gevraagd, is het nodig om de consequentie ook daadwerkelijk uit te voeren. Geef een consequentie die past in de situatie. Bijvoorbeeld: jij vraagt aan je dochter of zij eerst haar knutselspullen wil opruimen, voordat zij met haar pop gaat spelen. Als zij dit niet doet kan je tijdelijk de pop van haar afnemen, zodat zij weet dat de andere spullen eerst opgeruimd moeten worden.

Bedenk ten slotte, samen met je kind, hoe jullie dit negeren aan gaan pakken. Je kunt bijvoorbeeld tegen je kind zeggen dat het je opvalt dat zij zo slecht luistert en dat je dit graag samen op wilt lossen. Voor sommige kinderen is het krijgen van complimenten over het gewenste gedrag al voldoende om het de volgende keer ook zo te doen. Je geeft je kind dan een compliment als zij bijvoorbeeld wel in een keer luistert. Andere kinderen hebben meer stimulans nodig. Een beloningssysteem zou dan een optie zijn. Kijk vooral wat past bij jouw kind!

juni 2019: Hoe leer ik mijn kind delen?

Mijn zoon is nu vier jaar en is net begonnen op de basisschool. Hij zit nu drie maanden in de kleuterklas. Voordat hij naar de basisschool ging, is hij naar de peuteropvang geweest. Toen hij hier zat, kreeg ik regelmatig terug van de leidsters dat hij het moeilijk vindt om speelgoed met andere kinderen te delen. Hij wordt boos als een ander kind ook iets wil hebben. Nu krijg ik het van de leerkrachten van de basisschool ook terug. Als moeder wil ik hem graag leren om te delen, maar ik weet niet goed hoe ik dat doe. Hij heeft geen broertjes of zusjes, dus hij is gewend om alles voor zichzelf te hebben. Hoe kan ik dit aanpakken?

Beste ouder,

Bedankt voor je vraag! We snappen dat dit voor jou als ouder lastig is. Er zijn meerdere ouders die zich afvragen hoe het komt dat hun kind (nog) niet deelt met andere kinderen. Het is belangrijk om te weten dat het normaal is voor deze leeftijd dat je kind het nog moeilijk vindt om te delen. Ze gaan rond deze leeftijd daar pas net mee beginnen. Ze gaan leren dat bij het spelen ook delen hoort, maar toch willen kinderen het liefste alles voor zichzelf houden. Heel normaal dus!

Een goed begin is het halve werk
De eerste stap die je als ouder kan zetten, is uitleg geven aan je kind als er bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje komt spelen. Je kunt dan uitleggen wie er komt en wat er gaat gebeuren. Hierbij vertel je dan dat het andere kind ook met het speelgoed zal gaan spelen. Je kind is op die manier voorbereidt op wat er gaat gebeuren. Daarbij kun je aan je kind ook vertellen wat het delen oplevert. Bijvoorbeeld door te benoemen dat zijn vriendje of vriendinnetje blij wordt als hij met het speelgoed mag spelen of dat ze samen een nog hogere toren kunnen bouwen met de blokken.
Je kind zelf afspraken laten maken tijdens het spelen is ook een goede manier om je kind verantwoordelijkheid te geven. Laat je kind bijvoorbeeld afspreken dat het andere kind even met de auto kan spelen, maar dat hij daarna met de auto mag spelen. Op die manier leert je kind een grens te stellen en de verantwoordelijkheid zelf te nemen. Begeleid dit proces als ouder, maar probeer niet steeds in te grijpen door het speelgoed bijvoorbeeld aan de ander te geven. Laat de kinderen hier zelf de baas over zijn.

Geef je kind de ruimte om niet te delen
Het is ook goed om je kind de ruimte te geven om iets niet te delen. Bijvoorbeeld zijn nieuwe bal of zijn favoriete spel. Het is namelijk ook goed dat je kind de grens aan kan geven van wat hij wel en niet wil. Zet het speelgoed wat hij niet wil delen dan aan de kant en leg uit dat het speelgoed dat overblijft er wel staat om te delen. Laat hierbij je kind ook weten dat de spullen veilig zijn. De reden dat kinderen soms niet delen, is namelijk dat ze bang zijn dat het speelgoed kapot gaat. Zet samen de spullen die niet gedeeld hoeven te worden op een veilige plek. Zo zal je kind er rustiger onder zijn en meer in staat zijn om de andere spullen wel te delen.
Tot slot kan je ook met je kind oefenen door hem eerst te laten delen met spullen die niet van hem zijn. Bijvoorbeeld door je kind snoepjes uit te delen. Op die manier leert je kind hoe hij het moet en ziet hij ook dat andere kinderen dat leuk vinden.

Succes met het oefenen en veel speelplezier!

mei 2019: Wanneer mag mijn kind buitenspelen?

Mijn dochter van 4 jaar vraagt regelmatig of ze naar buiten mag. We gaan dan samen naar de speeltuin in de buurt. Mijn dochter vraagt nu steeds vaker of ze alleen naar de speeltuin mag. Dit vind ik best spannend en ik ga daaromnog altijd mee. Is het op 4-jarige leeftijd al verantwoord om je kind alleen buiten te laten spelen?

Beste ouder,

Bedankt voor je vraag! We begrijpen dat het lastig is om in te schatten of je dochter dit al kan of niet. We zullen een paar tips geven om je op weg te helpen. Belangrijk is om in te schatten in hoeverre dit voor jouw dochter geldt.

Ontwikkelingspsychologie
Om duidelijk te maken in welke fase een kind van 4 zich bevindt, is het goed om te kijken naar de ontwikkelingspsychologie. Daaruit leren we dat een kind van 4 in de derde levensfase zit. Hierbij gaat het om nemen van initiatief. Het is dus heel normaal dat je kind het initiatief neemt om zelf naar buiten te gaan. Ze gaat in deze fase doelen stellen en daar naartoe werken. Het is belangrijk dat je dit als ouder aanmoedigt. Zo krijgt je kind zelfvertrouwen.

Gevaren
Kinderen tot 6 jaar kunnen gevaren nog niet voldoende inschatten. Als je hier vanuitgaat, dan zal 4 jaar nog te jong zijn om alleen buiten te spelen. Toch zit hier ook een keerzijde aan. Niet ieder kind is hetzelfde. Als je kind over het algemeen vaak al voorzichtig is, leert het op jonge leeftijd als verantwoordelijk te zijn. Als ze dit heeft, zal het bijvoorbeeld niet zomaar de straat oversteken of op een hoog klimrek klimmen. Wanneer je kind meer naar deze kant neigt, dan is ze op weg om verantwoordelijk te worden. Het zou in dit geval mogelijk zijn om haar meer los te laten en alleen buiten te laten spelen.
Het is belangrijk om te bekijken of de speelplek waar je kind heen wil gaan, in een veilige omgeving is. Kan jij bijvoorbeeld de speelplek zien vanuit huis? Of ligt de plek tussen huizen in? In dit geval zou je kunnen overwegen om je kind alleen naar buiten te laten. Maak dan samen met haar afspraken en ga het oefenen met elkaar. Is er een straat die je kind over moet steken, dan zit daar een keerzijde aan. Kinderen van deze leeftijd zijn nog niet goed in het inschatten van verkeer. In dit geval is het mogelijk nog te risicovol om je kind alleen te laten gaan.

Stap voor stap
Bouw het alleen naar buiten gaan rustig op. Vraag bijvoorbeeld aan ouders bij de speelplek of ze ook een oogje in het zeil willen houden. Of ga zelf op een afstand van de speelplek iets voor jezelf doen. Zo geef je je kind toch een stukje vrijheid, maar niet meteen de volledige zelfstandigheid.
Tot slot is het maken van afspraken belangrijk. Leg aan je kind uit wat zij moet doen als een vreemde haar aanspreekt. Het afspreken van een tijd is voor kinderen lastig. Ze kunnen tijd namelijk nog niet goed inschatten. Maak met elkaar een afspraak hoe je het terug naar huis komen aan gaat pakken.

Kijk vooral in hoeverre jouw kind al verantwoordelijk is om alleen naar buiten te gaan. Zo ja, probeer dan te oefenen. Dit geeft je kind zelfvertrouwen. Veel succes en speelplezier! 

april 2019: Mijn baby slaapt pas laat in de nacht

Mijn zoon, een baby van 6 maanden, heeft een moeilijk slaapritme. Hij gaat ’s nachts vaak pas rond 3 uur slapen. Dan slaapt hij wel tot 11 uur ’s ochtends. Dit ritme is voor mij als ouder zwaar, omdat ik hierdoor korte nachten maak. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd om het slaapritme te veranderen. Tot nu toe heeft niets geholpen. Wat kan ik doen?

Bedankt voor je vraag! We kunnen ons goed voorstellen dat dit ritme voor jou als ouder zwaar is. Voor jou is er nu ook geen normale nachtrust. Het hebben van een verstoord slaapritme bij baby’s komt vaker voor. En er zijn zeker tips om hier samen met je baby aan te werken!

Sta er 100% achter
Als je een aanpak kiest om mee te beginnen bij je baby, is het van belang om er zelf 100% achter te staan. Je hebt namelijk de energie nodig om dit aan te pakken en vol te houden. Voor je kind is structuur en duidelijkheid van belang. Zoek daarom een methode waar jij je prettig bij voelt en die je ook vol kunt houden. Zo kost het voor jou niet te veel energie en is er een structuur voor je baby.

Avondroutine
Als je baby elke avond moeite heeft om in slaap te komen, dan kan het zijn dat je een vaste avondroutine nodig hebt. Door de routine zal je baby weten dat het bedtijd is. Je kunt deze zelf invullen. Dit kun je zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil. Je zou bijvoorbeeld met hetzelfde speeltje kunnen spelen of hetzelfde liedje kunnen zingen voor je baby. Op die manier leert hij dat het dan tijd is voor het slapen.
Het helpt ook om duidelijk aan te geven wanneer het dag is en wanneer het nacht is. Zo leer je je baby wanneer hij actief mag zijn en wanneer hij rustig moet zijn. Maak het ook in zijn kamertje donker. Doe de gordijnen dicht en het licht uit. Je baby leert zo (onbewust) dat hij rustig moet zijn als het donker geworden is. Daarbij signaleert hij ook wat jij voelt of uitstraalt. Als jij een rustige of slaperige houding hebt, dan wordt je baby daar ook rustig van.

Langer wakker houden
Het is mogelijk dat je aan het werk bent overdag en je baby bij de opvang is. Na je werk moet je je kind ophalen en na etenstijd moet hij al weer snel naar bed. Misschien vind je dit jammer, omdat je ook nog even tijd samen met je baby wil hebben. De verleiding is dan groot om hem iets langer wakker te houden. Het kan ook zijn dat je denkt dat door het iets langer ophouden, je baby moe wordt en daardoor sneller gaat slapen als hij in bed ligt. Dit is niet het geval. Als je baby oververmoeid is, is het juist moeilijk om in slaap te komen.
Deze oververmoeidheid kan overigens ook overdag al ontstaan. Bijvoorbeeld door te veel prikkels. Hierdoor kan je baby onrustiger zijn en ’s nachts wakker wordt of niet in slaapt komt. Daarom is het belangrijk om een vast ritme aan te houden en een avondritueel te hebben.

Hopelijk gaan deze tips helpen voor een fijnere nachtrust. Succes!

maart 2019: Zindelijk worden

Mijn dochter van 2,5 jaar wil geen luiers meer dragen, maar is ook nog niet zindelijk. Ze trekt haar luiers zelfs uit. Af en toe wil ze wel op de po en dan gaat het een paar dagen goed. Maar dan gaat het weer een paar dagen niet goed en heeft ze haar luiers eigenlijk nodig. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Beste ouder,

Bedankt voor je vraag! Dit kan inderdaad lastige situaties opleveren met je kind. Het komt vaker voor bij kinderen dat ze nog niet volledig zindelijk zijn, maar hier wel naar onderweg zijn. Er zijn gelukkig meerdere tips om hier mee om te gaan! Het is natuurlijk aan jou om te bepalen wat bij jouw kind past.

Vaste momenten
Wat zou kunnen helpen is om vaste tijden voor de po af te spreken met je kind. Kijk hierbij naar wat haalbaar is. Probeer bijvoorbeeld eerst 1 tot 3 momenten per dag. Later kan dit verder opgebouwd worden. Het beste moment is om dit in te plannen, nadat je kind iets gegeten of gedronken heeft. De meeste kinderen moeten dan namelijk plassen of poepen. Een ander goed moment is na het slapen. Wanneer de momenten regelmatiger worden, wordt het voor het kind steeds normaler. Je kind zal dan gaan begrijpen dat het normaal is om naar de po/de wc te gaan.
Het is van belang om het kind niet met tegenzin op de po te doen. Let hierbij dus goed op wat hij wel en niet wil. Het langzaam opbouwen van de vaste tijden is daarom belangrijk. Je kunt de po daarbij in de woonkamer zetten. Zo ziet je kind de po staan en wordt nieuwsgierig.

Geef het voorbeeld en geef complimenten
Kinderen van deze leeftijd imiteren veel van anderen. Laat daarom zelf zien hoe het hoort! Je kunt de po bijvoorbeeld in de wc zetten. Als je dan naar de wc gaat, kan je kind op de po er bij zitten. Zo kun je uitleggen wat je op de wc doet en waarom je het daar doet. Je kind zal zien dat jij het zo doet en wil het dan waarschijnlijk ook zelf een keer proberen. Het kan ook helpen om dan samen bijvoorbeeld een boekje te lezen of een liedje te zingen. Zo beleeft je kind plezier aan het naar de wc gaan en zal het een minder grote drempel worden.

Daarbij is het belangrijk om complimenten te geven als het wel lukt op de po. Wanneer het gelukt is, kan je dit meteen belonen met een complimentje. Op die manier laat je aan je kind zien dat hij het goed doet. Je kunt het bij deze complimentjes laten. Wat ook kan helpen, is het geven van een knuffel of stickers. Het zindelijk worden is een normaal fenomeen in de opvoeding, dus deze beloningen hoeven niet heel groot te zijn. Zo blijft het voor je kind ook normaal. Blijf ook positief en geduldig als het niet lukt bij je kind. Het lukt namelijk alleen als je kind ontspannen is. Leg uit dat ongelukjes erbij horen en dat jullie gewoon blijven oefenen.

Bewust worden
Als het een paar keer goed is gegaan zou je over kunnen gaan naar een volgende stap. Hierbij vraag je aan je kind of hij moet plassen of niet. Zo help je je kind bewust te worden van het gevoel van een volle blaas.Je laat je kind nadenken over de vraag of hij moet plassen en leert zo aan te geven wanneer hij wel of niet moet. Na een tijdje zal je zien dat hij zelf gaat aangeven wanneer hij moet. Dan komt je kind bijvoorbeeld met de po naar je toe om aan te geven dat hij moet plassen of poepen.

Het belangrijkste is geduld. Dan zal je kind vanzelf volledig zindelijk worden!

 

februari 2019: Mijn kind heeft angsten

“Mijn zoon (4) is sinds kort erg angstig. Hij is bang in het donker en durft niet alleen te slapen. Ik krijg hem ’s avonds niet in bed. Hij wordt telkens weer wakker en komt zijn bed uit. Hij zegt dat zijn kamer eng is en dat hij daar niet durft te slapen. Sinds kort slaapt hij bij mij op de kamer. Dit wil ik liever niet, maar anders slaapt hij niet. Hoe kan ik mijn zoon helpen?”

Bedankt voor je vraag! We kunnen ons voorstellen dat dit lastige situaties zijn tijdens het opvoeden. Het hebben van angsten, zeker voor het donker, komt vaker voor bij kinderen. Veel kinderen gaan door deze periode heen. Het is begrijpelijk dat je hem liever niet op jouw kamer wilt laten slapen. Hieronder vind je een paar tips vinden die mogelijk helpen bij het omgaan met de angst van je zoontje. 

Serieus nemen
Het is belangrijk om de angst van het kind serieus te nemen. Het is voor het kind belangrijk dat hij voelt dat hij bang mág zijn. Voor het kind is het namelijk ook echte angst, ook al kunnen wij ons dat niet voorstellen. Het zeggen van ‘het is niet eng, stel je niet aan’ gaat hem niet helpen om om te leren gaan met de angst. Hij kan zich hierdoor niet meer veilig voelen. Het is belangrijk dat je je zoontje troost en op die manier een veilig gevoel geeft. Stel hem gerust door bijvoorbeeld te zeggen dat iedereen weleens bang is. Dit normaliseert het probleem..
De eerste stap is dus dat je erover in gesprek gaat. Zo kan je je kind bijvoorbeeld rustig zijn verhaal laten vertellen. Op die manier krijg jij ook meer inzicht in wat precies deze angst is. Wat voelt je kind? Waar is hij precies bang voor? Help hem bij het verwoorden van deze gevoelens. 
Doe dit gesprek niet als je kind ’s nachts wakker wordt en bang is. Dit kan weer tot nieuwe angsten leiden. Het beste is om dit gesprek een keer overdag te voeren. Dan kan het ook meteen zien dat sommige angsten niet nodig zijn.
Je kunt het ook bespreekbaar maken door middel van spel of tekeningen. Kinderen kunnen namelijk via deze middelen hun angst uiten. Zo heb je meteen een aanknopingspunt om erover te praten en hebben ze ‘niet echt door’ dat het gesprek over de angsten gaat. 

Helpen in kleine stapjes
Het is in eerste instantie belangrijk om de situatie niet te vermijden, anders wordt de drempel steeds hoger. Je kunt je kind helpen door bijvoorbeeld, in deze situatie, een nachtlichtje aan te doen. Je kunt je kind ook leren om zelf een lichtje aan te doen, voordat hij het donker inloopt. Tot slot helpt het lezen van sprookjes of boekjes over de angst ook. Zo kan een boekje over ‘bang zijn in het donker’ helpen om informatie en uitleg te geven over de angst. Hierdoor wordt angst genormaliseerd. 

januari 2019: Mijn kind is zo druk!

"Ons zoontje van 2 is heel druk en heeft weinig slaap nodig. Best vermoeiend als ouders. Hebben jullie ideeën om met hem te doen, meer beweging, afspraken of een dagstructuur, zodat het iets minder intensief voor ons is om de dagen met hem door te brengen?"

Je geeft aan dat je zoon heel druk is en weinig slaap nodig heeft. Dit kan inderdaad heel vermoeiend zijn. Wat bij drukke kinderen goed helpt, is het hebben van een vast dagritme. Hierdoor weet je zoon goed waar hij aan toe is en dit zorgt voor rust en een veilig gevoel. Dus zorg voor vaste tijdstippen en vaste rituelen voor o.a. opstaan, naar bed gaan, eten en spelen. Het zal voor jullie beiden in het begin misschien even wennen zijn. Maar op den duur zul je merken dat je samen met je zoon meer rust hebt.

Veel beweging
Zorg er ook voor dat hij veel kan bewegen. Binnen kan je dit ook samen doen. Let erop dat er voldoende ruimte en een veilig omgeving is. Beweegspelletjes die je binnen kunt doen zijn voorbeeld dansen, stoeien, kruipen, rollen en verstopperje spelen. Hierbij oefent hij ook om een tijdje stil te zitten, dit afgewisseld met actief zoeken. Zet ook niet teveel speelgoed in het zicht, van een ‘drukke’ omgeving worden de kinderen ook wat drukker.

Je kunt een gedeelte van het speelgoed tijdelijk weg zetten en dit na een bepaalde tijd omwisselen. Je zult merken dat je zoon het ‘nieuwe’ speelgoed weer interessant vindt. Ga ook veel naar buiten, hier kan hij vrij bewegen. Laat kou, regen en storm jullie niet tegen houden, dit zijn waardevolle ervaringen voor je zoon; daarnaast  is buiten zijn ook erg gezond. Wel is het belangrijk dat er een afwisseling van rust en actief bezig zijn plaats vindt. Lees bijvoorbeeld eerst een boek voor en speel daarna buiten of andersom.

Afwisseling
Realiseer je wel dat de spanningsboog van een peuter van 2 jaar maar een paar minuten is, je kunt dus nog niet van je zoon verwachten dat  hij lange tijd achter elkaar zelfstandig speelt. Dus ook momenten van alleen spelen en weer even samen iets doen moeten elkaar afwisselen Jonge knderen vinden het erg leuk om te helpen, dus laat hem dat op zijn manier ook doen (samen de was vouwen, tafel dekken, boodschappen opruimen enz.). Zo doe je samen iets en kun jij ook nog wat in huis doen.

december 2018: Oudejaarsavond: wakker maken of niet?

"Mijn dochter is 4 jaar. De afgelopen jaren hebben we haar met de jaarwisseling laten slapen. Nu wil ik haar dit jaar wel het vuurwerk laten zien, omdat ik haar de traditie wil meegeven. Ik twijfel of dit verstandig is. Kan een meisje van 4 al zo lang wakker blijven? Of moet ik haar alleen wakker maken rond 12 uur?"

Beste ouder,

Bedankt voor deze vraag! Rond deze periode lopen meer ouders met deze vraag rond. Ze willen net als jij graag de traditie doorgeven en uitleggen wat oud en nieuw betekent. We snappen dat het lastig is om te bepalen of je dochter al wakker kan blijven of niet. Uiteindelijk ben je zelf degene die het beste kan inschatten of je kind dit kan. Hierbij enkele tips!

Wakker maken
Als je twijfelt of je kind het de hele avond kan volhouden, dan kun je besluiten om haar net voor 12 uur wakker te maken. Maak hier samen duidelijke afspraken over. Leg aan je kind uit waarom je haar wakker gaat maken. Begin dan wel op tijd, zodat je kind tijd heeft om rustig wakker te worden. Als je haar namelijk uit haar diepe slaap haalt, kan ze chagrijnig of misselijk zijn. Het is belangrijk om door te zetten, ook al wil ze op dat moment dat je haar laat slapen. Als je ze namelijk toch laat doorslapen, heeft ze er de volgende ochtend alleen maar meer last van. Je hebt het haar namelijk beloofd. Voor kinderen is onrecht het ergste wat er is, dus houdt je aan je woord.
Als je kind een lichte slaper is, dan is het verstandiger om haar sowieso wakker de maken. Door de knallen kan ze namelijk wakker worden en mogelijk in paniek raken. Om dit te voorkomen kun je beter samen naar het vuurwerk kijken.
Kijk de week ervoor ook even aan hoe je kind reageert. Praat je kind er veel over of niet? Is er interesse in het vuurwerk? Je kunt er zelf ook een gesprek over beginnen. Op die manier kun je peilen of je kind het leuk zou vinden om naar het vuurwerk te kijken of niet. Zo ja, maak dan je kind wakker!

Niet wakker maken
Als je je kind voor 12 uur wakker maakt, verstoor je haar slaapritme. Waarschijnlijk slaapt ze ook al later dan anders door het lawaai op straat. Hierdoor krijgt ze helemaal weinig slaap en is er kans dat je kind de volgende dag dwars is. Als je haar door laat slapen, komt ze in een diepe slaap en krijgt ze niets mee van het vuurwerk. Bovendien: als je kind niet weet wat al dat vuurwerk precies betekent, hecht ze er ook geen waarde aan en kun je haar beter laten slapen. 
Tot slot moet je er over nadenken of het handig is om je kind wakker te maken, omdat ze ook weer terug haar bed in moet. Het is goed mogelijk dat je kind, nu het toch wakker is, nog langer wil opblijven. Als je regelmatig strijd hebt met je kind over het naar bed gaan, dan kan je haar nu ook beter laten slapen. Dan hoef je deze strijd niet nog eens te voeren en kun je nog even met je partner en/of gezelschap nagenieten.

Een heel fijne jaarwisseling gewenst!

Pagina's