Spelregels Prikbord

1 bericht / 0 nieuw
Moderator
afbeelding van Moderator
19 feb 2013 - 09:50
Spelregels Prikbord

Als bezoeker van WIJ.nl kun je een oproep plaatsen in de groep 'Aangeboden' op het prikbord. Hier zijn de volgende spelregels aan verbonden.

Plaatsen van een oproep

  • Om een oproep te kunnen plaatsen, dien je lid te zijn van WIJ.nl.
  • Je oproep mag niet commercieel zijn. Commerciële oproepjes met een winstoogmerk worden van WIJ.nl verwijderd.
  • Om jouw privacy te beschermen, mag in je oproep geen adres of telefoonnummer zijn vermeld.
  • Oproepen ouder dan zes maanden worden verwijderd zonder bericht te geven aan de oprichter.

Wat gebeurt er met je oproep?

  • WIJ.nl behoudt zich het recht voor om oproepjes te redigeren, eventueel in te korten of offline te halen. Bij het posten van je oproep doe je afstand van het recht je hiertegen te verzetten, uit hoofde van artikel 25 Auteurswet 1912.
  • Na het posten van je oproep liggen de publicatierechten bij WIJ.nl.

Juridisch
Bij het plaatsen van je oproep geef je WIJ.nl toestemming je oproep te publiceren en het te (doen) verveelvoudigen voor zover dat voor publicatie op het internet noodzakelijk is. Je kunt hierbij geen aanspraak maken op enige vergoeding. Wanneer je je oproep plaatst, sta je ervoor in dat je bent gerechtigd WIJ.nl toestemming te geven tot publicatie op het internet. Je vrijwaart WIJ.nl hiermee tegen alle aanspraken van derden indien de publicatie van je oproep op enige manier inbreuk zou maken op de aan deze derden toekomende rechten. Eventuele geschillen tussen WIJ.nl en de inzender zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland en uitsluitend worden beoordeeld naar Nederlands recht.