Wanneer verschijnt de eerstvolgende uitgave van het magazine WIJ?

Het magazine WIJ komt vier keer per jaar uit. Bekijk hier de verschijningsdata van WIJ.