Controle

Als er nog steeds geen enkel teken is dat de bevalling zich aandient, dan zal de verloskundige je naar het ziekenhuis sturen om de baby te laten controleren. Dat gebeurt meestal met behulp van een CTG en/of een echo. Daarmee wordt er gekeken naar de baby, de placenta en de hoeveelheid vruchtwater. Aan de hand van de uitslag kan besloten worden de bevalling te gaan inleiden of gewoon nog even af te wachten.

Tijdlijn context: