Tip

Schrijf een brief aan je ongeboren baby. Over hoe jij je nu voelt, hoe jullie denken dat hij eruit zal zien en wat voor karaktereigenschappen hij zal hebben. Leuk voor later!

Tijdlijn context: