Tip van de redactie

Vergeet geen warme sokken in je ziekenhuiskoffer te doen. Koude voeten zijn een vaak voorkomend kwaaltje tijdens en net na de bevalling.

Tijdlijn context: