Kinderbijslag

Wanneer de geboorte van je kind straks is aangegeven bij het bevolkingsregister van jouw gemeente, krijg je enkele dagen later automatisch een aanvraagformulier voor de kinderbijslag toegestuurd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tijdlijn context: