Ouderschapsverlof

Vanaf het moment van indiensttreding, heb je recht op (onbetaald) ouderschapsverlof. De meest gangbare regeling is dat je een jaar lang de helft van je wekelijkse uren opneemt. Dus stel dat je 32 uur per week werkt, dan kun je voor een periode van één jaar 16 uur gaan werken. Maar dan wel tegen het salaris van die 16 uur. Het is afhankelijk van de cao in hoeverre deze regeling wordt gevolgd en of er ook een deel door je werkgever wordt doorbetaald.

Tijdlijn context: