Ouderschapsverlof

Het krijgen van kinderen brengt een hoop verplichtingen met zich mee. Maar er zijn ook veel wettelijke regelingen, waar je rechten aan kunt ontlenen en die van belang kunnen worden wanneer je kinderen krijgt. Het recht op ouderschapsverlof is één van die regelingen.

Tijdlijn context: