Prenataal onderzoek

De meeste prenatale onderzoeken zijn bedoeld om vast te stellen hoe het staat met de gezondheid van jou en van je ongeboren kind. Een aantal van deze onderzoeken is standaard, tijdens je controlebezoekjes aan de verloskundige. Andere, zoals NIPT of een vruchtwaterpunctie vinden pas plaats als de situatie daar aanleiding toe geeft. Bijvoorbeeld als je kind mogelijk een afwijking heeft wat uit de termijnecho of de combinatietest naar voren is gekomen.

Tijdlijn context: