Prenataal onderzoek

Je wilt natuurlijk heel graag weten hoe je kind zicht ontwikkelt en hoe het met je eigen gezondheid gesteld is. Er zijn een aantal prenatale onderzoeken  die aantonen hoe het met jou en de baby gaat. De meeste onderzoeken, zoals een combinatietest om de kans op een chromosoomafwijkingen bij je kind te meten, worden standaard uitgevoerd tijdens je controles bij de verloskundige. Je kunt ervoor kiezen om ook een NIP-test te doen. Deze test kan vaak nog beter uitwijzen of je kind bijvoorbeeld het edward- of downsyndroom heeft. 

 

Tijdlijn context: