Spelen & Leren

Je peuter kan nu met andere kinderen samen spelen. Vaak betreft het een nabootsing van de werkelijkheid: winkeltje spelen of de pop verzorgen. Zo oefent je kind zijn sociale vaardigheden. Knutselen, tekenen en puzzelen vindt hij voor zichzelf leuk. Qua taal lijkt het soms alsof je peuter een terugslag heeft; dit komt omdat hij eerst vooral ‘op het gehoor’ praatte. Nu ontdekt hij dat taal regels heeft en die past hij toe. Dat levert soms foutjes op als: ‘ik geefde het aan jou.’ Ook sommige klanken zijn lastig, de ‘k’ of de ‘l’.

Tijdlijn context: