Ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is nog volop aan de gang. Koprollen, hinkelen, huppelen, hoog klimmen, je peuter is de hele dag bezig met zijn lijf én wil continu bevestiging. Je peuter oefent net zo lang tot hij het kan. En zeg nou zelf: dat is toch ook een compliment waard?

Tijdlijn context: