De voordelen van muziek maken voor je kind

De voordelen van muziek maken voor je kind

Muziek luisteren en muziek maken hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het intelligentieniveau omhoog gaat door met muziek bezig te zijn. Het is ook goed voor de sociale vaardigheden, motoriek en spraak- en taalontwikkeling.

Hoe je kind zich muzikaal ontwikkelt is voor een groot deel afhankelijk van jou. Iedereen wordt geboren met gevoel voor muziek. Door al vroeg met je kind te zingen, te rijmen en ritmes te slaan, stimuleer je zijn toekomstige muzikaliteit en liefde voor muziek.

IQ van je kind stimuleren met muziek

Met muziek bezig zijn, heeft een positief effect op het intelligentieniveau. Het is niet zo, dat je met een muzikale opvoeding de toekomstige Einstein aflevert. Maar uit onderzoeken blijkt, dat het IQ tot op zekere hoogte wel flexibel is. Door je kind op een leuke manier uit te dagen, bijvoorbeeld met muziek, blijkt het IQ erop vooruit te gaan.

Hoe werkt dit? Muziek maken heeft een stimulerende werking op de neuronale verbindingen in de hersenen. Neuronen worden geactiveerd, zodat er betere onderlinge verbindingen ontstaan. Dat zorgt ervoor dat bij kinderen die met muziek bezig zijn, de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn. Ook het abstractievermogen en het analytisch denken verbetert hierdoor.

Het effect van muziek op de ontwikkeling van je kind

Bezig zijn met muziek heeft nog meer voordelen voor je kind. Zo zijn er nog deze zes voordelen te benoemen:

Motoriek

Van jongs af aan worden kinderen aangetrokken door muziek. Je baby draait bijvoorbeeld zijn hoofdje richting mooie geluiden. Rond de 2 jaar begint hij ritmisch op muziek te bewegen. Goed voor de spiercontrole.
Zintuigen

Muziek heeft effect op alle zintuigen. Niet alleen het gehoor, ook het aanraken en kijken doen als vanzelf mee.

Gehoor

Je kind leert toonhoogten en geluiden onderscheiden. Door te luisteren, leert hij zich concentreren. Ook heeft het een positief effect op de taalvaardigheid, en dus de spraakontwikkeling, mondmotoriek en uitbreiding van de woordenschat.

Creativiteit

Muziek luisteren en maken is een uitdaging. Dit vraagt om creativiteit. Dat maakt je kind flexibel en weerbaar.

Zelfbewustzijn

Muziek werkt door op emotioneel niveau. Niet voor niets kunnen we blij of ontroerd raken door muziek. Door hiermee bezig te zijn, werkt je kind dus ook aan het leren (her)kennen van emoties, relaties en zijn zelfbewustzijn.

Sociale ontwikkeling

Muziek maken gaat vaak samen met anderen. Samenwerken is nodig om er één geheel van te maken. Je kind leert hoe hij zich als individu in een groep gedraagt. Dit zorgt voor een positiever zelfbeeld.

Taalontwikkeling

Muziek en bewegen horen bij elkaar. Het gebeurt spontaan. ‘Go with the flow’, zonder ingestudeerde pasjes, gewoon lekker dansen. Ook zingen gaat vanzelf. De combinatie van ritme, melodie en herhaling vormen een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling. Door liedjes te leren en rijmpjes te maken, leert je kind hoe zijn taal in elkaar zit. Ook nonsensliedjes als ‘Ose Wiese Wose’ en ‘Olleke Bolleke’, of buitenlandse liedjes, waarvan je kleine de woorden niet kent, zingt hij graag. Vooral meezingen met cd’s of Spotify, en samen zingen hebben zijn voorkeur. Zing regelmatig; bij het badderen, voor het slapengaan, na het eten of even tussendoor.

De muzikale ontwikkeling van je kind stimuleren

Jonge kinderen krijgen tegenwoordig minder actieve muzikale prikkels, terwijl die wel belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Hoe kun je je kind stimuleren in zijn (muzikale) ontwikkeling?

Muziek vanaf 1 jaar

Je dreumes geniet als je een liedje (met hem) zingt tijdens het badderen, aankleden of een andere dagelijkse bezigheid. Doe schootspelletjes met rijmpjes en laat hem een dansje op je schoot maken.

Muziek vanaf 2 jaar

Vanaf 2 jaar begint je kind muziek bewust te ervaren. Samen zingen en dansen vindt hij waarschijnlijk fantastisch. Hij kan al op de maat van de muziek meebewegen. Hij ontdekt dat zijn hele lijfje meedoet en dat hij met zijn stem verschillende toonhoogten kan maken.

Muziek vanaf 3 jaar

Dansen is voor je kind een goede manier om controle over zijn lichaam te krijgen en te leren om zijn bewegingen te coördineren. Zingen levert een flinke bijdrage aan zijn taalontwikkeling. Waarschijnlijk trekken (kinder)muziekinstrumenten nu zijn aandacht.

Muziek vanaf 4 jaar

Voor je kleuter is muziek maken méér dan spelen alleen: het is een manier om zich te uiten. Zingen en ritmes slaan zijn voor hem manieren om te vertellen wat er in hem omgaat. Nast dat het natuurlijk gewoon leuk is om te doen.

Zelf muziek maken? Een instrument voor je kind kiezen

Een duur instrument voor je kind aanschaffen is niet direct nodig. Ook niet als je kind al jong een duidelijke muzikale interesse heeft. Maak zelf leuke instrumenten. lege plastic flesjes met erwtjes, kraaltjes en rijst te vullen. Zo krijg je verschillende geluidjes als je rammelt. Maak een drumstel met pannen, potten en pollepels. Speel je zelf muziek? Ga samen pingelen op de gitaar of de piano. Wie weet starten jullie later een familieband!

Voor jonge kinderen zijn eenvoudige instrumenten het fijnst. Bijvoorbeeld een houten instrument, waar je kind op kan slaan, of een muziekdoosje met een mooie melodie. Muziek luisteren en maken is altijd positief. Maar of het nu over IQ of een andere ontwikkeling gaat, juist het plezier blijft het allerbelangrijkste. Geniet, met en van elkaar. Hiervan leert je kind uiteindelijk het meest.

Beeld: iStock.com

Alles over de groei en ontwikkeling van jouw kind

Groeikalender