Algemene gedragsregels en grenzen voor je kind: deze zijn belangrijk

Algemene gedragsregels en grenzen voor je kind: deze zijn belangrijk

Het is belangrijk om je kind bepaalde regels bij te brengen en grenzen te stellen aan zijn gedrag. Deze regels en grenzen zijn nodig om je kind te leren zich zodanig te gedragen, dat hij door familie en de ‘buitenwereld’ wordt geaccepteerd. Door je kleine regels op te leggen, leert hij ook het verschil tussen goed en kwaad kennen. En door bepaalde grenzen te stellen, leert hij zichzelf beheersen. Bovendien kun je hierdoor proberen te voorkomen dat hij in gevaarlijke situaties terechtkomt.

Het is goed om je kind al op jonge leeftijd bekend te maken met een aantal gedragsregels. Op die manier kun je namelijk voorkomen dat hij zich dingen aanleert, die hij later zal moeten afleren. Vooral met het oog op zijn veiligheid kun je er niet vroeg genoeg voor zorgen dat hij zich aan bepaalde regels houdt.

Bij het opvoeden van je kind komt heel wat kijken. Jij bent tenslotte degene die hem het goede voorbeeld moet geven en die hem moet leren hoe hij zich hoort te gedragen. WIJ.nl bespreekt hieronder een aantal algemene gedragsregels die belangrijk zijn voor je kleine:

Omgang met andere mensen

Het is belangrijk om je kind te leren hoe hij met andere mensen om moet gaan en hoe hij zich moet gedragen in het bijzijn van anderen. Zo is het bijvoorbeeld goed dat hij leert dat hij beleefd moet zijn tegen volwassenen. Dat hij niet in zijn neus mag peuteren als er anderen bij zijn. En dat hij lief moet zijn tegen zijn vriendjes.

Zolang hij nog klein is, zal hem dit natuurlijk lang niet altijd lukken. Toch is het niet te vroeg om vast te beginnen met hem sociale vaardigheden bij te brengen. Want de omgang met andere mensen is nu eenmaal geen aangeboren vaardigheid.

Hygi├źne

Binnen een gezin kunnen infectieziekten zich snel verspreiden. Om deze ziekten tegen te gaan is het belangrijk dat je kind een aantal regels kent met betrekking tot zijn persoonlijke hygi├źne. Zo is het verstandig hem te leren dat hij voor het eten zijn handjes moet wassen. En ook als hij naar het toilet is geweest. En dat hij in zijn elleboog niest of hoest.

Veiligheid

De regels met betrekking tot de veiligheid van je kind zijn als hij klein is eigenlijk nog het belangrijkste. Je zult hem een aantal regels moeten leren om te voorkomen dat hij zichzelf in gevaar brengt. Als je in een flat woont, moet je kind leren dat hij niet alleen op het balkon mag komen. Als je een tuin hebt, mag hij geen blaadjes van planten in zijn mond stoppen. In de speeltuin mag hij niet zomaar overal op klimmen en hij mag geen snoepjes aannemen van vreemde mensen.

Beeld: iStock.com

Alles over de groei en ontwikkeling van jouw kind

Groeikalender