Wat leer je in groep 3?

Wat leer je in groep 3?

Binnenkort is het zover: je kind maakt de overstap van groep 2 naar groep 3. Je kind krijgt op een andere manier les dan voorheen en wordt onderwezen in een aantal nieuwe vakken, waaronder lezen, schrijven en rekenen. De verschillen tussen de onderbouw en de bovenbouw blijken allereerst uit de manier van lesgeven. In de eerste twee groepen worden nieuwe vaardigheden en kennis nog spelenderwijs bijgebracht. Nu krijgt je kind voor het eerst echt les in bepaalde vakken. Daarbij zitten hij en zijn klasgenootjes netjes aan een tafeltje te luisteren naar de meester of juf.

Klassikaal

In groep 1 en 2 zijn de kinderen in een klas vaak met verschillende dingen tegelijk bezig. Terwijl je kind bezig is in de poppenhoek, is de ander bezig met een puzzel en bouwt de volgende een zandkasteel. Vanaf groep 3 wordt de klas meer als Ć©Ć©n groep benaderd en krijgen ze vaker klassikale opdrachten.

Zelfstandigheid

Je kind krijgt vanaf groep 3 steeds meer de gelegenheid om zelfstandig te werken. Op die manier is hij steeds minder afhankelijk van de docent bij het uitvoeren van een taak. EĆ©n van de manieren om je kind zelfstandigheid te leren, is door het geven van huiswerk. Daarom kan je kind nu voor het eerst kleine opdrachtjes mee naar huis krijgen.

Vakken

De overheid heeft in de vorm van kerndoelen vastgesteld waar je kind op de basisschool in ieder geval les in moet krijgen. De school bepaalt vervolgens zelf hoe ze hier invulling aan geeft. De vakken die in dit artikel centraal staan, spelen een belangrijke rol in groep 3. Op welke manier je kind precies les krijgt in deze vakken, kan echter verschillen per school.

Lezen

In groep 3 gaat de wondere wereld van de letters op papier officieel echt open voor je kind. Hij leert woordje voor woordje en letter voor letter herkennen. De meeste lesmethoden beginnen met simpele drie en vier letterwoorden als maan, roos en vis. Het zal je verbazen hoe snel je kind plotseling overal om zich heen letters ziet en leest, zodra de leeslessen zijn begonnen.

Schrijven

Simultaan met het lezen, leert je kind in groep 3 ook schrijven. Dat begint met het op de goede manier vasthouden van een pen. Makkelijke letters als de ‘o’ en de ‘i’ komen het eerst aan de orde. Schrijven leert je kind vooral door veel te oefenen. Hij zal vanaf nu dan ook hele schriftjes vol gaan schrijven met eerst nog bibberige, ongecontroleerde letters die gaandeweg steeds netter worden.

Rekenen

Erbij en eraf, plus en min; misschien is je kind in groep 1 en 2 al spelenderwijs met deze begrippen in aanraking gekomen. Vanaf nu wordt het werken met cijfers serieus. De basisbegrippen van het rekenen worden tegenwoordig vaak met behulp van leuke, interessante verhaaltjes aan je kind aangeboden. De tijd waarin rekenen bestond uit saaie rijtjes sommen maken, is op de meeste scholen gelukkig allang voorbij!

Beeld: iStock.com

Alles over de groei en ontwikkeling van jouw kind

Groeikalender