Wat leer je in groep 3?

Wat leer je in groep 3?

Groep 2 is echt anders dan groep 3. Je kind krijgt in groep 3 op een andere manier les en leert lezen, schrijven en rekenen. In de eerste twee groepen worden nieuwe vaardigheden en kennis nog spelenderwijs bijgebracht. Nu krijgt je kind voor het eerst echt les en zit hij netjes aan een tafeltje te luisteren naar de meester of juf.

Dorine Wiersma

Wijze raad van

Dorine Wiersma

Onderwijskundige

Klassikaal

In groep 1 en 2 zijn de leerlingen vaak met verschillende dingen tegelijk bezig. Terwijl het ene kind bezig is in de poppenhoek, is de ander bezig met een puzzel en bouwt de volgende een zandkasteel. Vanaf groep 3 wordt de klas meer als Ć©Ć©n groep benaderd en krijgen ze vaker klassikale opdrachten.

Zelfstandigheid

Je kind krijgt vanaf groep 3 ook steeds meer de gelegenheid om zelfstandig te werken. Op die manier is hij steeds minder afhankelijk van de juf of meester bij het uitvoeren van een taak. Door zelfstandig te werken kan een kind in zijn eigen tempo leren. Omdat de ontwikkeling van ieder kind anders verloopt is dit heel handig. Sommige leerlingen vinden lezen bijvoorbeeld leuk en genieten er van dat hun wereld steeds groter wordt doordat ze kunnen lezen. Dit is echter niet voor iedere leerling zo.

Vakken

De overheid heeft kerndoelen vastgesteld waar basisschoolkinderen in ieder geval les in moet krijgen. De school bepaalt zelf hoe ze hier invulling aan geeft. Op welke manier je kind precies les krijgt in deze vakken, kan echter verschillen per school. Lezen, schrijven en rekenen zijn erg belangrijk in groep 3. Op welke manier kinderen precies les krijgen in deze vakken, kan dus verschillen per school.

Lezen

In groep 3 gaat de wondere wereld van de letters op papier echt open voor je kind. De meeste lesmethoden beginnen met korte simpele woorden als maan, roos en vis. Het zal je verbazen hoe snel je kind plotseling overal om zich heen letters ziet en leest, zodra de leeslessen zijn begonnen.

Schrijven

In groep 3 leert je kind ook schrijven. Dat begint met het op de goede manier vasthouden van een pen. Makkelijke letters als de ‘o’ en de ‘i’ komen het eerste aan de bod Schrijven leert je kind vooral door veel te oefenen. Hij zal vanaf nu dan ook hele schriftjes vol gaan schrijven met eerst nog bibberige, ongecontroleerde letters die gaandeweg steeds netter worden.

Rekenen

Erbij en eraf, plus en min; misschien is je kind in groep 1 en 2 al spelenderwijs met deze begrippen in aanraking gekomen. Vanaf nu wordt het werken met cijfers serieus. De basisbegrippen van het rekenen worden vaak met behulp van leuke, interessante verhaaltjes aan je kind aangeboden. De tijd waarin rekenen bestond uit saaie rijtjes sommen maken, is op de meeste scholen gelukkig allang voorbij!

Toetsen

Ieder kind ontwikkelt zich op in zijn of haar eigen manier. Om de vorderingen van de kinderen te volgen worden er in groep 3 regelmatig toetsen afgenomen, zoals de leerlingvolgsysteem-toetsen van CITO, de Drie-Minuten-Toets (DMT) of AVI-toetsen om de leesvaardigheid te testen.

Thuis oefenen

Vooral bij lezen is het heel belangrijk om thuis te oefenen. Hoe meer een kind oefent, hoe gemakkelijker het wordt en hoe leuker het ook wordt om een boekje of een Donald Duck te lezen. Natuurlijk is het ook goed om thuis te oefenen met rekenen en cijferen. Vraag vooral bij de leerkracht van je kind naar handige tips en websites om thuis mee te oefenen!

Lees ook: Een basisschool kiezen doe je zo

Beeld: iStock.com

Alles over de groei en ontwikkeling van jouw kind

Groeikalender