Dit leert je kind in groep 1 en 2

Dit leert je kind in groep 1 en 2

Kleuters zijn nieuw op school. In deze spannende eerste periode moeten ze vooral wennen aan het naar school gaan. Aan de leraar, de klasgenootjes, de regels en het schoolgebouw. Het leren gaat nog spelenderwijs, maar de kleuterklassen groep 1 en 2 zijn heel belangrijk. In deze jaren wordt de basis gelegd voor de verder schoolloopbaan van je kind.

Dorine Wiersma

Wijze raad van

Dorine Wiersma

Onderwijskundige

Wat gebeurt er in de kleuterklas?

Sommige kinderen vertellen thuis van alles over wat ze op school meemaken. Andere kleuters vertellen nooit over wat er in de klas gebeurt, hoe hard je daar als ouder ook je best voor doet. Dat is allebei heel normaal. Veel scholen gebruiken een digitale app waarin de leraar verhalen en foto’s over de schooldag met ouders deelt.

Nederlandse taal

In groep 1 is je kind vooral bezig om de woordenschat uit te breiden. Bijvoorbeeld door voorlezen en zingen. Er is ook aandacht voor gespreksvaardigheden. Je kind leert op zijn beurt wachten, naar elkaar luisteren en gedachten onder woorden brengen. Ook gaan ze op school aan de gang met het herkennen van klanken in woorden. Bijvoorbeeld door rijmspelletjes.

In groep 2 leert je kind de letters van het alfabet goed schrijven, vormt je kind woordjes en zelfs al korte zinnetjes. Je kind leert woorden op de goede manier te gebruiken, denk aan ‘links’, ‘rechts’, ‘onder’ en ‘boven’. Ook is er aandacht voor het onderling uitwisselen van informatie en hoe je samen kunt overleggen.

Rekenen

In groep 1 leert je kind natuurlijk nog niet echt rekenen, maar gaat hiermee wel aan de slag. Je kind leert tot 20 tellen en benoemen hoeveel er van iets zijn. Ook leert je kind helen, helften en kwarten herkennen. Daarnaast is er aandacht voor het ordenen en sorteren van voorwerpen. Bijvoorbeeld van groot naar klein of op kleur.

In groep 2 begint je kind met eenvoudige sommen. In de kleuterperiode leert je kind ook over richting en routes. Bijvoorbeeld door de route van huis naar school te tekenen.

Gym en kunstzinnige vorming

Naast taal en rekenen is er ook aandacht voor gym en kunstzinnige vorming. Bij gym leren kinderen balanceren, klimmen, zwaaien, springen en mikken. Ook is er aandacht voor bewegen op muziek en het spelen van spelletjes zoals tikkertje. Bij kunstzinnige vorming wordt muziek gemaakt, geschilderd of geknutseld met verschillende materialen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een vlucht in de kleutergroepen. Kinderen leren in sneltreinvaart omgaan met hun omgeving en zichzelf. Je kind leert samenwerken, netjes opruimen en zich in woorden uit te drukken. Ook gaat het in de klas over vriendschap en familie. Daarnaast is er aandacht voor de seizoenen, het weer en de natuur.

Toetsen bij kleuters?

Het toetsen van kleuters is ingewikkeld. Op deze leeftijd ontwikkelen kinderen zich nog in sprongen. Wat je kind de ene week nog niet kan, kan die de week erna ineens wel. In de kleuterklas weegt het verschil in leeftijd ook nog zwaar op de ontwikkeling. Daarom is toetsen niet verplicht. Wel moet de school de ontwikkeling van je kind volgen en opnemen in het leerlingvolgsysteem. De school mag zelf bepalen hoe dat gebeurt. Je kunt denken aan algemene observaties of bijhouden hoe gesprekjes en spelletjes met andere kinderen verlopen. Vaak is er een lijst met activiteiten en vaardigheden waar de leraar naar kijkt.

Tips om je kind thuis te helpen

  • Voorlezen helpt je kind om meer woorden te leren. Sta stil bij woorden die je kind nog niet kent en gebruik moeilijkere woorden dan je normaal gesproken zou doen.
  • Speel rijmspelletjes om klanken te oefenen.
  • Oefen met tellen en sorteren. Vraag bijvoorbeeld: hoeveel rode auto’s zie je? Welke pop is het grootst? Welke banaan op de fruitschaal is het dikst?
  • Praat met je kind over hoe die het op school vindt en stel je vragen zo concreet mogelijk. Op ‘hoe was je dag’ kan een jong kind heel moeilijk antwoord geven. Vraag bijvoorbeeld: wat vond je vandaag leuk op school? Met wie of wat heb je gespeeld? Of check deze 30 alternatieve vragen voor ‘hoe was het op school?’
  • Laat je kind veel spelen. Dat helpt je kind dingen te onthouden, energie kwijt te kunnen en plezier te houden in het leren.
Beeld: iStock.com

Alles over de groei en ontwikkeling van jouw kind

Groeikalender