Kunnen vaccinaties gevaarlijk zijn voor je kind?

Kunnen vaccinaties gevaarlijk zijn voor je kind peuter kleuter

Het zou kunnen dat je kind heftiger op een vaccinatie reageert dan normaal. Dit kan bij inentingen net zo goed voorkomen als bij het gebruik van geneesmiddelen.

Heftig reageren op een vaccinatie

Het kan zijn dat je kind van een vaccinatie hoge koorts krijgt (hoger dan 40,5°C) of flauwvalt. Zo'n heftige reactie komt gemiddeld maar bij één op de honderdduizend vaccinaties voor en is dus erg zeldzaam. Vaccinaties hebben in ons land in ieder geval nog nooit blijvende schade aan de gezondheid veroorzaakt. Ook is er in Nederland nog nooit een kind overleden door een vaccinatie.

Als je kind heftig reageert op een vaccinatie, is dat meestal geen reden om hem de volgende keer niet meer te laten inenten. Immers, de gevaren waaraan je kind zonder vaccinatie staat blootgesteld, zijn vaak veel groter dan het gevaar van de vaccinatie zelf.

Stel de arts op de hoogte

Wel is het van belang dat je de arts of verpleegkundige die de vaccinatie toedient, op de hoogte stelt van de reactie van je kind. Deze kan dan het beste beoordelen of de vaccinatie moet worden uitgesteld of toch kan worden gegeven. Soms kan het nodig zijn om bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer je kind moet worden ingeënt. Zo kan het in sommige gevallen verstandig zijn om niet te vaccineren op het consultatiebureau, maar bij je huisarts of in de polikliniek.