Pesten of gepest worden

pesten of gepest worden opvoeding

Zodra je kind naar school gaat, krijgt het ongetwijfeld een keer te maken met pesten. Dat kan zowel als toeschouwer, pester of gepeste zijn. We spreken van pesten als één van de kinderen zich niet of moeilijk kan verdedigen.

Op jonge leeftijd speelt pesten zich nog vooral op school of op straat af, maar naarmate je kind ouder wordt komt ook het gevaar van cyberpesten om de hoek kijken. Wekelijks worden er zo’n 330.000 kinderen gepest. Pesten is daarmee een groot probleem dat aandacht verdiend.

Wordt mijn kind gepest?

Het is soms niet eenvoudig om te herkennen of je kind gepest wordt. Door schaamte of schuldgevoel kan je kind in zichzelf keren of net doen alsof er niets aan de hand is. De volgende herkenningspunten kunnen betekenen dat er iets aan de hand is:

 • Je kind is stiller dan normaal
 • Je kind gaat niet meer met plezier naar school of wilt helemaal niet heen
 • De schoolresultaten van je kind gaan achteruit
 • Je kind neemt nooit vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis
 • Je kind vertoont veel lichamelijke klachten

Wat kun je doen als ouder?

Bij het vermoeden dat je kind gepest wordt, is het belangrijk om in gesprek te gaan. Besteed aandacht aan de gevoelens van je kind en neem het serieus. Je kind heeft waarschijnlijk grote behoefte aan jouw steun, begrip en vertrouwen. Maak in ieder geval duidelijk dat het niet aan je kind ligt dat hij gepest wordt. Door open vragen te stellen maak je het pesten bespreekbaar en kun je meer te weten komen over de situatie. Vraag je kind naar zijn eigen oplossing tegen het pesten, hierdoor zet je hem in zijn eigen kracht. Deze vragen zou je kunnen stellen aan je kind:

 • Wat zeg je of doe je op dit moment om het pesten te stoppen?
 • Zorgt deze oplossing ervoor dat het pesten stopt?
 • Wat zou je nog meer kunnen doen om het pesten op te lossen?
 • Wie zou je daarbij kunnen helpen?
 • Hoe doen andere kinderen dat?

Probeer samen te onderzoeken hoe het pesten gestopt kan worden. Het is verstandig om school of eventueel de ouders van de pesters in te lichten, maar bespreek dit altijd samen met je kind voordat je actie onderneemt.

Pesten op school

Elke school is verplicht om beleid te voeren tegen pesten. Daarnaast heeft elke school een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als er sprake is van pestgedrag. Ga in gesprek als je vermoedt dat je kind op school gepest wordt. Bekijk samen met de leerkracht wat er tegen het pesten gedaan kan worden. Het is belangrijk om het pestgedrag te zien als probleem van alle betrokken personen: het slachtoffer, de pester, de zwijgende middengroep, de ouders en de leerkrachten. Op deze manier wil iedereen er aan meewerken om het pestgedrag te laten stoppen.

Mijn kind pest zelf

Pesters zijn meestal moeilijk te herkennen voor ouders. Het is dus best even schrikken als je hoort dat je kind andere kinderen pest. Waarom een kind gaat pesten is niet helemaal duidelijk. Bij kinderen die pesten is agressie vaak een normale reactie op een ruzie. Ze kunnen zich slecht inleven in andere kinderen en voelen nauwelijks verantwoordelijkheid voor hun daden. Het kan ook zo zijn dat kinderen gaan pesten door wat ze thuis meemaken. Een onrustige thuissituatie kan dus ook effect hebben op het pestgedrag van je kind. Wat kun je doen als ouder?

 • Zoek samen met je kind naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Misschien is er een reden waar je iets aan kunt doen.
 • Maak duidelijk dat pesten echt niet oké is. Keur daarbij niet je kind als persoon af, maar het pestgedrag.
 • Leg uit hoe vervelend pesten is voor het slachtoffer.
 • Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
 • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.

Cyberpesten

Naarmate je kind ouder wordt, komt het steeds meer in aanraking met internet en social media. Leer je kind de gevaren van personen die zich anders voordoen en dat er online veel sneller kwetsende opmerkingen gemaakt worden. Ga in gesprek over wenselijk gedrag op internet en leer de virtuele wereld van je kind kennen. Leg uit dat je kind nooit persoonlijke informatie online moet zetten en leer je kind een nickname te gebruiken.

In onderstaande video vind je tips tegen cyberpesten:

 

Wil je meer weten over pesten of zoek je tips om met pestgedrag om te gaan? Kijk dan eens bij Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld/Moed.nl. Je kind kan terecht bij Pestweb.nl voor advies.