Mijn kind wordt gepest

Mijn kind wordt gepest peuter kleuter

Pesten kan een ingrijpende en langdurig negatieve invloed hebben op het leven en de persoonlijkheid van je kind. Als ouder zul je er waarschijnlijk alles aan willen doen om te voorkomen dat hij wordt gepest. Maar wat als je niet weet dat je kind slachtoffer is?

Er is een duidelijk verschil tussen pesten en plagen. Alle kinderen plagen wel eens een ander of worden wel eens geplaagd. Plagen is tijdelijk en meestal zijn de plagers en geplaagden wel aan elkaar gewaagd. Het wordt nooit echt bedreigend. Pesten is dat wel. Bij pesten wordt een slachtoffer voortdurend op een kwetsende manier onderworpen aan de tirannie van een ander. Daarbij wordt nooit van rol gewisseld. Het slachtoffer voelt zich meestal volkomen weerloos.

Voornamelijk bij oudere kinderen

Hoewel jonge kinderen erg onaardig tegen elkaar kunnen doen, heeft dat meestal niets te maken met pesten. Jonge kinderen moeten nog leren hoe ze op een sociale manier met elkaar moeten omgaan. Als ze zich daarbij zelfzuchtig en agressief gedragen, komt dat omdat ze nog niet goed weten hoe het anders kan en moet.

Kleuters hebben dit meestal al een stuk beter in de gaten. Kinderen van die leeftijd zijn dan ook prima in staat om samen te werken of juist om een ander te plagen. Echt pesten komt in deze leeftijdsgroep niet zo heel vaak voor. Wel wordt vaak op deze leeftijd de kiem in het gedrag gelegd die ervoor kan zorgen dat je kind op latere leeftijd uitgroeit tot een pestkop of een slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat je nu al aandacht besteedt aan het leren herkennen en bestrijden van pesten.

Hoe merk je dat je kind wordt gepest?

Het kan lang duren voordat je merkt dat je kind wordt gepest. Slachtoffers van pesterijen schamen zich namelijk vaak, of zijn bang dat ze niet worden geloofd. Het kan ook zijn dat je kleine bang is voor represailles van de pester en daarom niets vertelt. Je zult de diagnose meestal moeten stellen op basis van het gedrag van je kind.

Als je kind wordt gepest, kan het zijn dat hij veel stiller wordt dan normaal, of dat hij juist meer agressie vertoont. Vindt het pesten plaats op een specifieke plek, bijvoorbeeld op school of op een bepaalde speelplaats, dan kan het zijn dat je kind daar niet langer naar toe wil. Ook slecht slapen en een achteruitgang in zijn prestaties zouden erop kunnen wijzen dat je kind wordt gepest.

Wat kun je doen aan pesten?

Heb je gemerkt dat je kind wordt gepest, dan kun je een aantal dingen doen om je kind te helpen en ervoor te zorgen dat het pesten stopt. Wij.nl geeft drie belangrijke adviezen:

Neem je kind serieus

Als je kind voortdurend wordt gepest, is het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de angst en onzekerheid die hij hierdoor heeft ontwikkeld. Maak je kind in geen geval uit voor een zwakkeling, die maar moet leren om voor zichzelf op te komen. Dit werkt averechts en maakt je kind nog onzekerder. Vertel hem in plaats daarvan dat je zijn gevoelens begrijpt en dat je zoveel mogelijk wilt doen om hem te helpen. Zorg dat je kind zich veilig voelt bij jou.

Spreek de verantwoordelijken erop aan

De ouders van de pestkoppen en de leidinggevenden in de situatie waarin je kind wordt gepest, zoals de juf / meester op school, moeten weten wat er aan de hand is. Zij kunnen de schuldigen het beste aanspreken op hun gedrag. Zoek daarom samen met hen naar een oplossing voor het probleem.

Maak je kind assertiever

Om te voorkomen dat je kind in de toekomst weer het slachtoffer wordt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hij sterker wordt. Leer je kind hoe hij voor zichzelf kan opkomen. Oefen samen met hem om ‘nee’ te zeggen in situaties die hij niet leuk vindt. Wanneer je kind beseft dat hij mag opkomen voor zijn eigen behoeften en rechten en dat ook daadwerkelijk durft te doen, staat hij al heel wat steviger in zijn schoenen.

Reacties (2)

afbeelding van annegretkr
18 november 2014
Ik vind het zo jammer dat er steeds gefixeerd wordt op het kind dat gepest wordt en nooit op het kind dat pest. Het 'slachtoffer' heeft zeker veel steun nodig, en heeft er baat bij te leren beter voor zichzelf op te komen. Maar het kind dat pest, heeft ook persoonlijke problemen, weinig zelfvertrouwen e.d., en zo'n pestkop heeft vaak meerdere slachtoffers. Als er meer gefocust zou worden op de pestkoppen, zouden er meer kinderen geholpen zijn, en op veel langere duur. (Dit mis ik niet alleen op deze site trouwens, maar vooral ook in pestprotocollen op scholen, daarin wordt pas in een heel laat stadium eens een keertje met een pester serieus gepraat, terwijl de gepeste al hele mentorsessies en cursussen heeft gehad)
afbeelding van elen-83841
22 oktober 2013
Hallo,

Mijn dochter Fleur van 3 woord sinds kort geleden door haar beste vriendinnetje gepest. Volgens mij heeft Fleur er best moeite mee. Haar papa zegt dat wij haar zelf moeten laten uitzoeken maar ik heb er mijn twijfels bij. Fleur is heel sociaal en voor mijn gevoelt net een beetje te... Ze gaat niet echt iets bevechten. Andere kinderen duwen haar opzij en ze gaat nooit iets tot zich toe eisen. Kan ik als moeder haar hierbij helpen? Hoe?
Ik hoop dat iemand hierop reageert en mij een goede raad kan geven.

Groetjes, Moeder van Fleur