Je zorgverzekering als je zwanger bent

Je zorgverzekering als je zwanger bent

Als je zwanger bent, dan gaat er veel veranderen. Het is verstandig om goed naar je zorgverzekering te kijken, want tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamperiode maak je extra zorgkosten. Het is fijn om dan goed verzekerd te zijn. Welke kosten kun je verwachten, wat krijg je vergoed en heb je een aanvullende verzekering nodig? Neem de tijd om te checken of je zorgverzekering nog bij je past.

Welke zorg mag je verwachten als je zwanger bent?

Tijdens je zwangerschap maak je in een relatief korte tijd veel gebruik van de zorg voor zwangere vrouwen. Sommige behandelingen en consulten worden volledig vergoed door je zorgverzekeraar, andere hoor je zelf te betalen. Hier gaan we verderop in dit artikel dieper op in. Je zult niet van elke zorg gebruik hoeven maken. Dit hangt natuurlijk af van hoe je zwangerschap en bevalling verlopen. Welke zorg mag je in elk geval verwachten tijdens je zwangerschap?

 • Verloskundige zorg
  Je bezoekt tijdens je zwangerschap regelmatig de verloskundige om de gezondheid van jou en je baby in de gaten te houden.
 • Echo’s
  Tijdens je zwangerschap krijg je minimaal 2 echo’s: de 12 wekenecho en de 20 wekenecho. Soms zijn er extra vitaliteitsecho’s noodzakelijk om bijvoorbeeld de groei van je baby te monitoren. Deze krijg je vergoed. De 13 wekenecho wordt ook vergoed.
 • Prenatale screening
  Elke zwangere vrouw krijgt de Nipt-test aangeboden om te kijken of er aangeboren afwijkingen zijn, zoals het Syndroom van Down.
 • Vervolgonderzoek
  Als er afwijkingen geconstateerd zijn bij de prenatale screening is soms diagnostisch vervolgonderzoek nodig, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie.
 • De bevalling
  De zorg bij je bevalling thuis door de verloskundige of in het ziekenhuis met of zonder medische indicatie, eventueel onder begeleiding van een gynaecoloog.
 • Kraamzorg
  Na je bevalling worden jij en je baby een aantal dagen ondersteund door een kraamverzorgende.
 • Hulp bij borstvoeding
  Sommige vrouwen hebben hulp nodig bij het geven van borstvoeding. In dat geval kun je een lactatiekundige inschakelen.

Precies weten welke zorg je krijgt als je zwanger bent? Rijksoverheid heeft een handige checklist waarin je precies ziet welke zorg je wanneer krijgt.

Aanbod zorgverzekering voor zwangeren

Uitgebreide zorgverzekering voor gezin met kind

In de basisverzekering Basis Keuze + Aanvullend ZorgZeker 2 bij United Consumers door VGZ zijn dit de belangrijkste vergoedingen voor je kind. Je ontvangt nu tot 20% korting op alle aanvullende verzekeringen én een gratis tandongevallenverzekering.

 • 12 fysiotherapie behandelingen
 • Je ontvangt een gratis kraampakket
 • € 100 voor zwangerschapscursussen
 • € 125 voor eigen bijdrage kraamzorg
 • € 250 voor alternatieve geneeswijzen
 • Leefstijladvies: Gewichtsconsulent € 50,00
 • € 80 voor huur of aanschaf van een borstkolf
 • € 200 per bevalling voor advies over borstvoeding
 • € 500 voor EHBO- of reanimatiecursus (uit preventiebudget)
 • Volledige vergoeding bevalling in ziekenhuis (zonder medische indicatie)
 • Volledige vergoeding voor verloskundige zorg, zoals: controles, echo’s en tests (bij medische indicatie)

Premie: € 171,83 per maand

Stel jouw pakket samen

De basisverzekering tijdens je zwangerschap: wat krijg je vergoed?

Een basisverzekering is wettelijk verplicht. De basisverzekering vergoedt tijdens je zwangerschap de meest voorkomende zorg, zoals huisartsenbezoek, behandeling in het ziekenhuis of medicijnen. De overheid stelt de inhoud van de basisverzekering vast. Zorgverzekeraars moeten iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering accepteren.

Let op: als je een budgetpolis of naturapolis hebt, dan krijg je alleen de zorgkosten vergoed als je naar een ziekenhuis gaat waar je zorgverzekeraar een contract mee heeft. Bekijk dus van tevoren of jouw verzekering de zorgkosten vergoedt van de verloskundige en het ziekenhuis bij jou in de buurt. De restitutiepolis en de combinatiepolis zijn iets duurder, maar hiermee heb je altijd vrije zorgkeuze.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste vergoedingen van kosten die te maken hebben met je zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Verloskundige zorg

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Verloskundige zorg voor, tijdens en na de bevallingJaNeeNee
Laboratoriumonderzoek (bijv. bloedonderzoek)JaJaNee
Bloedonderzoek (naar infectieziekten) rond 12e week zwangerschapVergoeding via overheidNeeNee
Geneesmiddelen en vervoerskosten rondom verloskundige zorgJaJaNee

Ook bij een miskraam wordt de nodige zorg vergoed door de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico.

Echo’s

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
8 wekenechoAlleen op basis van medische indicatieNeeNee
12 wekenecho (termijnecho)JaNeeNee
13 wekenechoJaNeeNee
20 wekenecho (SEO)JaNeeNee
Overige echo’sAlleen indien medisch noodzakelijkNeeNee

Goed om te weten

 • 8 wekenecho: sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook de 8 wekenecho zonder medische indicatie.
 • 13 wekenecho: wordt gratis aangeboden vanuit een landelijk wetenschappelijk onderzoek. De 13 wekenecho is een medisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar mogelijke lichamelijke afwijkingen bij het kind. Deze echo wordt volledig vergoed vanuit je basisverzekering.

Prenatale screening

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Counselinggesprek over prenatale screeningJaNeeNee
NIPT bij verhoogd eigen risico of medische indicatie (trident-1)JaJaNee
NIPT (trident-2)JaNeeNee

Vervolgonderzoek

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)Ja, alleen bij medische indicatieNeeNee
VlokkentestJa, alleen bij medische indicatieJaNee
VruchtwaterpunctieAlleen bij medische indicatieJaNee

De basisverzekering bij bevalling

Je hebt altijd zelf de keuze of thuis wilt bevallen, in een geboortecentrum of in het ziekenhuis. In onderstaand overzicht lees je wat er vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

ZorgVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
ThuisbevallingJaNeeNee
Poliklinische bevalling in geboortecentrum246 euro vergoedNeeTarief minus 246 euro
Poliklinische bevalling in het ziekenhuis246 euro vergoedNeeZiekenhuistarief minus 246 euro
Poliklinische bevalling bij medische indicatieJaNeeNee
Pijnbestrijding tijdens de bevallingJaNeeNee

Goed om te weten

De kosten voor een bevalling in het ziekenhuis liggen rond de € 600. Hiervan wordt € 246 vergoed als er geen sprake is van een medische noodzaak (medische indicatie).

De basisverzekering bij kraamzorg

Het aantal uren kraamzorg dat je nodig hebt, wordt bepaald door een landelijk indicatieprotocol. De basisverzekering dekt minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal 6 weken vanaf de dag van je bevalling. De uren van zorg die nodig zijn tijdens je bevalling worden hierbij niet meegerekend.

Tip: als je zwanger bent, dan kun je een kraampakket aanvragen bij je zorgverzekering. Hier zitten medische artikelen in die je nodig hebt tijdens en na je bevalling. Het kraampakket kost € 20 tot € 30 bij een basisverzekering en is gratis als je een aanvullende verzekering hebt. Vaak moet je dit pakket wel zelf aanvragen.

ZorgVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
KraampakketNee (mogelijk vergoeding vanuit aanvullende verzekering)N.v.t.N.v.t.
Kraamzorg thuisJaNee€ 5,10 p/u
Kraamzorg in kraamhotel of geboortehotelJaNee€ 5,10 p/u
Kraamzorg in geboortecentrumJaNee€ 20 p/d voor het kind en € 20 p/d voor de moeder
Kraamzorg ziekenhuis (zonder medische noodzaak)JaNee€ 20 p/d voor het kind en € 20 p/d voor de moeder
Kraamzorg (met medische indicatie)JaNeeNee

Maximale vergoeding kraamzorg ziekenhuis

De maximale vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis bedraagt € 286 per dag in 2024. Van dit bedrag is de helft voor de moeder en de helft voor het kind. Een hogere eigen bijdrage geldt als de zorgverlener meer dan dit per dag declareert.

Vergoeding doula?

Steeds meer vrouwen kiezen voor een doula (zwangerschaps- en bevallingscoach). Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding voor een doula. Indien je een aanvullende verzekering hebt met een vergoeding voor een zwangerschapscursus kunnen de kosten voor een doula vaak wel deels vergoed worden. Bekijk de polisvoorwaarden van je verzekering om te bepalen of dit in jouw geval ook geldt.

Hulp bij borstvoeding en overige vergoedingen

Lactatiekundige hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal overige vergoedingen wel.

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Bekkenfysiotherapie bij incontinentie9 behandelingenJaNee
ZwangerschapscursussenNee (wel vergoeding AV mogelijk)N.v.t.N.v.t.
Dieetadvies3 behandelurenBehalve bij ketenzorgNee

Wel of geen aanvullende verzekering tijdens je zwangerschap?

Sommige vergoedingen tijdens je zwangerschap krijg je niet vanuit de basisverzekering vergoed. Hiervoor moet je een aanvullende verzekering afsluiten. Verwacht jij tijdens je zwangerschap, bevalling of kraamperiode één van onderstaande kosten te maken? Dan kan het wellicht interessant zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Voor onderstaande behandelingen kun je een aanvullende verzekering afsluiten:

 • Zwangerschapscursussen
 • Kraampakket
 • De eigen bijdrage bij kraamzorg (€ 5,10 per uur in 2024)
 • Bekkenfysiotherapie
 • Babymassage
 • Hulp bij borstvoedingsproblemen
 • Bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak

Niet elke zorgverzekeraar dekt dezelfde kosten of dezelfde hoogte van de kosten. Check dit dus goed voordat je een aanvullende zorgverzekering afsluit! Je hoeft je aanvullende verzekering niet per se bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten als waar je basisverzekering loopt. Zorgverzekeraars verschillen ook van elkaar als het gaat om het vergoeden van geneesmiddelen. Medicijnen worden soms helemaal, soms gedeeltelijk en soms helemaal niet vergoed. Er zijn verzekeraars die alleen het middel van één fabrikant vergoeden of afspraken maken met artsen over het voorschrijven. Slik je tijdens je zwangerschap bepaalde medicijnen? Neem dit dan mee in de keuze voor je zorgverzekering.

Zwangerschap en eigen risico

Voor elke basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico binnen de basisverzekering is € 385 in 2024. Pas als je door het eigen risico heen bent, vergoedt je zorgverzekering de kosten. Je kunt ook vrijwillig je eigen risico verhogen, waardoor je een lagere premie per maand betaalt. Je betaalt geen eigen risico voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg of voor zorg die binnen jouw aanvullende verzekering valt. Wel geldt in sommige gevallen een eigen bijdrage, zoals voor kraamzorg.

Wat valt er tijdens je zwangerschap onder je eigen risico?

 • Bloedonderzoek
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te gaan
 • Gynaecologische hulp en nazorg na de bevalling
 • Vruchtwaterpunctie en vlokkentest
 • Geneesmiddelen

Je zorgverzekering bij draagmoederschap

Als je draagmoeder bent of als iemand anders draagmoeder voor jou is, dan zijn dezelfde regels en voorwaarden van toepassing. Houd er wel rekening mee dat de zorgverzekering van de draagmoeder wordt aangesproken en dus niet die van de wensmoeder. Dat betekent de wensmoeder geen recht heeft op alle zorgvergoedingen rondom zwangerschap en bevalling, zoals verloskundige zorg en kraamzorg. Wel heeft de baby uiteraard recht op kraamzorg, zoals vastgesteld in het landelijk indicatieprotocol. Hoe er invulling wordt gegeven aan de kraamperiode, is natuurlijk helemaal aan jullie zelf.

Tips bij het kiezen van je zorgverzekering

We zetten 3 tips op een rijtje om je te helpen bij het maken van de juiste keuze:

 • Tip 1: Op tijd overstappen of wijzigen
  Wil je wijzingen aanbrengen in je huidige zorgverzekering of overstappen? Als je je zorgverzekering wilt opzeggen, doe dit dan vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Meestal kies je direct een andere zorgverzekeraar, maar in principe heb je hier de tijd voor tot 31 januari. Met terugwerkende kracht ben je dan gewoon verzekerd vanaf 1 januari. Makkelijker is het om gebruik te maken van de overstapservice. Dan weet je zeker dat alles goed geregeld is. Je kunt in het nieuwe jaar tussentijds niet overstappen. Ben je zwanger en ga je bevallen vóór het eind van het kalenderjaar? Check dan of je bij jouw zorgverzekering ook tussentijds wijzigingen kunt aanvragen.

 • Tip 2: Overweeg een aanvullende verzekering
  Bekijk altijd wat je verzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende dekkingen, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Zo is bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak niet inbegrepen in de basisverzekering. Als je dus nu al weet dat je graag in het ziekenhuis bevalt, dan is een aanvullende verzekering het overwegen waard. Ook de eigen bijdrage voor de kraamzorg en zwangerschapscursussen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bereken van tevoren of je de kosten voor de aanvullende verzekering eruit haalt met jouw wensen.

 • Tip 3: Houd het eigen risico in je achterhoofd
  Je basisverzekering vergoedt veel zorgkosten, maar voor sommige van die kosten geldt een eigen risico. Het eigen risico in 2024 is € 385. Pas als je door het eigen risico heen bent, vergoedt je zorgverzekering de kosten. Je kunt ook vrijwillig je eigen risico verhogen, waardoor je een lagere premie per maand betaalt. Maar hoe hoger je eigen risico is, hoe meer je betaalt als je deze zorg wel nodig blijkt te hebben. Bekijk dus van tevoren goed welke zorg onder het eigen risico valt en of je denkt dit nodig te hebben in het daaropvolgende jaar. Dit zijn bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie en vlokkentest of een rit met de ambulance naar het ziekenhuis.

Dit gaat er veranderen in 2024

Wat gaat er precies veranderen in 2024? Een overzicht!

Hogere zorgpremie

De zorgpremies stijgen gemiddeld € 9,04 per maand. Een basisverzekering kost gemiddeld € 147 in 2024.

Zorgtoeslag daalt

Het maximale bedrag dat in 2024 aan alleenstaanden wordt uitgekeerd is € 27,- per maand lager dan in 2023, in 2024 ontvangt een alleenstaande maximaal € 127,- zorgtoeslag. Voor gezinnen (toeslagpartners) gaat het om een daling van € 22,- per maand, dat maakt dat een gezin maximaal € 243,- zorgtoeslag per maand kan ontvangen.

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt

Vanaf 2023 is de collectiviteitskorting voor de basisverzekering volledig afgeschaft. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan, maar mogen dan alleen nog korting geven op de aanvullende zorgverzekering.

Basispakket: veranderingen en uitbreidingen in 2024

Basispakket: veranderingen en uitbreidingen in 2024

In 2024 wordt het basispakket verder uitgebreid. Ook vinden een aantal veranderingen plaats.

 • Langere kraamzorg. In 2024 kunnen gezinnen tot 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen, voorheen was dit tot op de tiende dag na de bevalling.
 • De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, zijn net zoals in 2023 niet vergoed. Daarvoor in de plaats zit de NIPT test wel in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je ook de test laten uitvoeren.
 • Vitamine D verdwijnt uit het basispakket. Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol zijn vormen van vitamine D die wel vergoed blijven. Zij zijn geregistreerd voor andere aandoeningen dan een vitamine D-tekort.
 • Medicijn nivolumab bij bestrijding zeldzame kankertumor. Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie. Dit was eerst niet verzekerd. Nu het medicijn veel effectiever blijkt dan van tevoren gedacht, is het opgenomen in de basisverzekering.

Bron: Zorgwijzer.nl en Consumentenbond.nl

Beeld: iStock.com