Werkloosheid

Werkloosheid

Er kunnen zich echter ongelukkige omstandigheden voordoen, waardoor je tijdens je verlof werkloos raakt, bijvoorbeeld omdat je werkgever failliet gaat. Het opnemen van ouderschapsverlof is nooit een reden voor ontslag.

Als je tijdens het ouderschapsverlof werkloos raakt, ontvang je een uitkering op basis van je salaris vóór het ouderschapsverlof. Dit geldt echter alleen als je je daadwerkelijk weer voor de volledige tijd beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt. Je moet bovendien aantonen dat je in de verzorging en opvang van je kind kan worden voorzien.

Als je je niet volledig voor de arbeidsmarkt beschikbaar stelt, ontvang je een WW-uitkering die afhankelijk is van het aantal uur dat je anders tijdens het ouderschapsverlof zou hebben gewerkt. Als je na afloop van het ouderschapsverlof werkloos wordt, heeft dat geen nadelige gevolgen voor de hoogte van je uitkering.

Soms moet je als werknemer het ouderschapsverlof wegens onvoorziene omstandigheden afbreken. Je gaat dan in principe weer voor het oorspronkelijke aantal uren werken. Maar als je werkgever ‘gewichtige redenen’ heeft om je niet meteen volledig in te zetten, kun je tijdens de (voormalige) verlofuren als werkloos worden beschouwd. Over deze niet-gewerkte uren bestaat dan het recht op een WW-uitkering tot aan het einde van de verlofperiode. Solliciteren of inschrijven bij een arbeidsbureau is in dat geval niet nodig.

Nieuwe baan

Wanneer je tijdens de periode van ouderschapsverlof een nieuwe baan vindt, is het niet mogelijk om de resterende tijd van het verlof mee te nemen naar de nieuwe functie. Je hebt de afspraken met betrekking tot het ouderschapsverlof immers gemaakt met je oude werkgever.

Beeld: iStock.com