Verdelen van verlofuren

Verdelen van verlofuren

Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de acht jaar waarvoor in het verleden nog geen ouderschapsverlof is opgenomen. De regeling geldt alleen voor nieuwe aanspraken op ouderschapsverlof. Het precieze aantal uren is afhankelijk van het aantal werkuren per week.

Werk je 24 uur per week, dan heb je recht op 26 * 24 uur = 624 uur ouderschapsverlof. Werk je 32 uur per week, dan heb je recht op 26 * 32 uur = 832 uur.

Fulltime verlof

Als je werkgever hiermee instemt, kun je fulltime verlof opnemen. Soms is dit voor een werkgever ook voordelig, bijvoorbeeld als er, na het opnemen van het standaardverlof, nog maar een hele kleine werkweek van bijvoorbeeld een halve dag overblijft. Heb je bijvoorbeeld een 32-urige werkweek (die recht geeft op 416 uur verlof), dan kun je met instemming van je werkgever dertien weken met volledig verlof.

Je kunt je werkgever in dit geval vragen de inhouding op je loon wĆØl uit te smeren over zes maanden. Op die manier zit je, bij fulltime verlof, niet zonder inkomen. Of Ć©Ć©n en ander tot de mogelijkheden behoort, is uiteraard afhankelijk van de flexibiliteit van je werkgever.

Vrije dagen

In beginsel bepaal je zelf in eerste instantie de exacte verdeling van je verlof- en werktijden over de week; dus op welke dagen je vrij hebt en op welke dagen je werkt. Je werkgever kan, tot vier weken voordat je verlof ingaat, aandringen op een andere verdeling. Als je werkgever ‘gewichtige redenen’ heeft om de door jou voorgestelde tijden af te keuren, moet in gezamelijk overleg naar een alternatief worden gezocht.

Verlofdagen spreiden

Je mag het verlof over verschillende perioden spreiden. Je kunt bijvoorbeeld een deel na de geboorte van je kleine en een ander deel later opnemen. Maximaal geldt een verdeling van drie perioden van minimaal Ć©Ć©n maand. Overleg wel goed met je werkgever, want hij kan zich hiertegen verzetten op grond van zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang.

De ingangsdatum van het verlof wordt in principe van tevoren vastgelegd, maar kan ook afhankelijk worden gesteld van de datum van bevalling, het einde van het bevallingsverlof of het begin van de feitelijke verzorging van het kind.

CAO

In een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) kan een alternatieve ouderschapsverlofregeling worden vastgelegd. In dat geval geldt de CAO en niet de wettelijke regeling. Overigens is zo’n regeling altijd beter dan de wettelijke regeling, want in de wet staan de minimum eisen. Een andere mogelijkheid is dat de verlofuren geheel of gedeeltelijk worden doorbetaald. Dat is in 6% van de CAO’s het geval.