Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof

Wanneer je langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner of ouder kun je langdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om een levensbedreigende ziekte, waarbij het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Hoeveel mag je opnemen?

Per jaar mag je twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat je per week werkt als langdurend zorgverlof opnemen. Wanneer je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, mag je in een jaar 240 uur verlof opnemen (de helft van het aantal uren dat je per week werkt is 20 x 12 = 240). Dit verlof mag je in delen opnemen, maar wel binnen achttien weken.

langdurend zorgverlof eindigt, als …

  • de duur van het verlof is verstreken;
  • de persoon voor wie je zorgt komt te overlijden;
  • de persoon voor wie je zorgt, niet langer levensbedreigend ziek is.

Aanvragen van langdurend zorgverlof

Je vraagt langdurend zorgverlof maximaal twee weken voordat je het verlof in wil laten gaan aan bij je werkgever. Je moet dit schriftelijk doen. Je werkgever moet binnen een week beslissen over jouw aanvraag. Doet de werkgever dit niet, dan gaat het verlof in op de datum die jij in je verzoek hebt aangevraagd.

Je werkgever mag vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring. Met je werkgever kun je afspraken maken over de manier waarop je het verlof opneemt (bijvoorbeeld een aantal weken achterelkaar of juist in delen). Wanneer je tijdens het kortdurende zorgverlof minder salaris krijgt, moet je dat doorgeven aan de Belastingdienst.

Je werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt in ernstige problemen zou komen. Wanneer je werkgever heeft toegestemd met je verlof, kan hij dit later niet meer intrekken. Het kan gebeuren dat jij en je werkgever het niet eens worden over het opnemen van het verlof. Vraag dan advies bij de afdeling personeelszaken op je werk. Je kunt ook contact opnemen met een werknemersorganisatie als je daar lid van bent.

Consequenties van langdurend zorgverlof

  • Tijdens langdurend zorgverlof krijg je geen loon voor de uren die je niet werkt. Je inkomen daalt dus als je langdurend zorgverlof opneemt. Je kunt deze periode met minder salaris opvangen door bijvoorbeeld geld uit je levensloopregeling te gebruiken.
  • Wanneer er in je cao en/of arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt over langdurend zorgverlof gelden deze. Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan afspraken hebben gemaakt met je werkgever over verlofregelingen. Vraag aan je werkgever welke regels voor jou gelden.
  • Het opnemen van langdurend zorgverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt. Hoeveel kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag je krijgt, is namelijk afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Je moet de verandering van jouw inkomen doorgeven aan de Belastingdienst / Toeslagen.
  • Tijdens het verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Je verlofdagen kunnen ook niet van je vakantiedagen worden afgetrokken. In je cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan zijn geregeld dat je vakantiedagen wel kunnen worden gebruikt om langdurend zorgverlof te compenseren. Je krijgt over die vakantiedagen gewoon je salaris doorbetaald. Er mogen alleen afspraken zijn gemaakt over je extra vakantiedagen. Je hebt altijd recht op viermaal het aantal dagen dat je in een week werkt.
Beeld: iStock.com