Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat je kunt opnemen als je moet zorgen voor een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een zieke partner waarmee je samenwoont of een zieke ouder. Je moet dan wel de enige zijn die voor de zieke kan zorgen.

Per jaar kun je maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt, opnemen als kortdurend zorgverlof. Wanneer je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, kun je in twaalf maanden tijd 80 uur verlof opnemen. Dit verlof mag je in delen opnemen. Tijdens het verlof wordt minimaal 70% van je salaris doorbetaald door de werkgever. Als dat minder is dan het minimumloon, krijg je het minimumloon. Wanneer er in je cao en/of arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt over kortdurend zorgverlof gelden deze. Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan afspraken hebben gemaakt met je werkgever over verlofregelingen.

Wanneer hoef je geen kortdurend zorgverlof op te nemen?

  1. Als je plotseling moet zorgen voor een ziek kind en dus onverwacht direct vrij moet nemen. Je kunt dan calamiteitenverlof opnemen. Hierna kun je alsnog eventueel kortdurend zorgverlof opnemen.
  2. Als je moet zorgen voor een kind (of partner of ouder) wiens leven op korte termijn in gevaar is door een ernstige ziekte. Je kunt dan langdurend zorgverlof opnemen.

Aanvragen kortdurend zorgverlof

Je vraagt het kortdurende zorgverlof mondeling of schriftelijk aan bij je werkgever. Met je werkgever kun je afspraken maken over wanneer je het verlof opneemt. Achteraf mag je werkgever vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring of -rekening. Wanneer je tijdens het kortdurende zorgverlof minder salaris krijgt, geef je dat door aan de Belastingdienst.

Je werkgever mag kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt, in ernstige problemen zou komen. Wanneer je werkgever heeft toegestemd met je verlof, kan hij dit later niet meer intrekken. Het kan gebeuren dat jij en je werkgever het niet eens worden over het opnemen van het verlof. Vraag dan advies bij de afdeling personeelszaken op je werk of bij een werkgeversorganisatie waar je lid van bent.

Consequenties kortdurend zorgverlof

  • Het opnemen van kortdurend zorgverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van de eventuele toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt. Hoeveel kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag je krijgt, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Je moet de verandering van je inkomen doorgeven aan de Belastingdienst / Toeslagen.
  • Tijdens het verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Wanneer er in je cao en/of arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt over kortdurend zorgverlof gelden deze. Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan afspraken hebben gemaakt met je werkgever over verlofregelingen. Vraag hiernaar bij je werkgever.
  • Als je tijdens je kortdurend zorgverlof werkloos wordt, stopt je verlof meteen. Andersom heeft het opnemen van kortdurend zorgverlof geen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering. Je zorgverlof wordt beschouwd als werktijd.
Beeld: iStock.com