Het recht op ouderschapsverlof

Het recht op ouderschapsverlof

De regeling voor ouderschapsverlof biedt zowel vrouwen als mannen meer flexibiliteit bij het combineren van de zorg thuis met de verplichtingen op het werk. De wet staat het iedere werknemer toe om al dan niet gebruik te maken van dit recht. Als je als ouders allebei werkt, kun je óf tegelijkertijd óf na elkaar ouderschapsverlof nemen om gedurende een bepaalde periode intensiever voor je kind(eren) te zorgen. Het maakt niet uit of je in dienst bent van de overheid of van het bedrijfsleven. Fulltime of parttime werken maakt ook niet uit.

Je kunt, binnen zekere regels, zelf bepalen wanneer je het verlof opneemt, hoeveel verlof je opneemt en hoe de verlofuren worden verdeeld over de week. Je werkgever is verplicht om ouderschapsverlof toe te kennen, als je je bij het aanvragen houdt aan een aantal basisregels. Jij en je partner hebben in ieder geval recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van je kind.

Wanneer komt je in aanmerking voor ouderschapsverlof?

Vanzelfsprekend geldt het recht op ouderschapsverlof voor alle werknemers met een ‘familierechtelijke betrekking’ met een kind: voor de vader en moeder van het kind, voor zijn adoptieouders en voor de werknemer die een kind heeft erkend.

Ook werknemers zonder familierechtelijke betrekking met het kind, maar die blijvend de verzorging en opvoeding op zich hebben genomen en met het kind op hetzelfde adres wonen, hebben recht op ouderschapsverlof. Dit zijn bijvoorbeeld pleegouders, een ongehuwde vader die zijn kind niet heeft erkend, of de nieuwe partner van een gescheiden ouder.

Om vast te stellen of je recht hebt op ouderschapsverlof, is jouw gezinssituatie op de datum van ingang van het verlof bepalend.