Geboorteverlof (vaderschapsverlof): waar heeft je partner recht op?

Geboorteverlof (vaderschapsverlof): waar heeft je partner recht op?

Geboorteverlof (ook bekend als vaderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof) is een wettelijke regeling waarbij je partner na je bevalling recht heeft op een aantal dagen verlof. Zo kunnen jullie samen bij jullie pasgeboren kind zijn. De werkgever mag deze wettelijke verlofdagen niet weigeren en geen vakantiedagen inhouden. Per 1 juli 2020 heeft je partner recht op aanvullend geboortverlof.

Wat is geboorteverlof?

Geboorteverlof is het reguliere verlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Geboorteverlof omvat twee regelingen:

 • Partners die in loondienst werken, hebben recht op 5 dagen geboorteverlof.
 • Vanaf 1 juli 2020 geldt dat partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen.

Wat zijn de regels rondom het geboorteverlof?

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Sindsdien krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt je partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door.

Let op! Je partner mag het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar wel binnen 4 weken na de geboorte van jullie kind. Je partner moet zijn of haar werkgever zo snel mogelijk na de geboorte van jullie kind laten weten wanneer het verlof in gaat, zo kan er tijdig eventuele vervanging geregeld worden.

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt dat je partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof kan opnemen. Dit moet wel binnen 6 maanden na de geboorte van jullie kind gepland worden. Ook is een voorwaarde dat eerst het geboorteverlof van één werkweek is opgenomen, het reguliere verlof dus.

Niet alleen jij, maar ook je partner moet een hoop regelen als er een baby op komst is of al is geboren. Rijksoverheid heeft een handige checklist voor partners, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan.

Aanvullend geboorteverlof opnemen? Alle regels op een rij

 • Partners kunnen tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Minder mag ook.
 • Bij het aanvullend geboorteverlof krijgt je partner 70% van het dagloon uitbetaald door het UWV.
 • Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).
 • Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.
 • Het verlof moet in hele weken aangevraagd worden. Het mag in overleg met de werkgever ook gespreid worden opgenomen, dus over een langere tijd dan 5 weken.
 • Minder of geen aanvullend geboorteverlof opnemen, mag natuurlijk ook.
 • De werkgever mag het aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang tot 2 weken van tevoren kan de werkgever het verlof nog wijzigen. Hij kan bijvoorbeeld een andere periode of andere dagen voorstellen. Dat mag overigens alleen in overleg met de werknemer.

Hoe vraag je het aanvullend geboorteverlof aan?

Wil je partner aanvullend geboorteverlof aanvragen? Meld dit dan uiterlijk 4 weken voor het verlof ingaat aan de werkgever. Kan de partner door bijvoorbeeld vroeggeboorte het aanvullend geboorteverlof niet op tijd aanvragen? Meld dit dan zo snel mogelijk alsnog aan de werkgever. De werkgever mag het aanvullend geboorteverlof niet weigeren.

Wat zet je in de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof?

 • Bedenk goed dat de partner eerst het reguliere geboorteverlof (één werkweek) opneemt, nadat jullie kind geboren is. Pas daarna mag het aanvullend geboorteverlof ingaan.
 • Zet in de aanvraag hoeveel hele weken verlof je wilt opnemen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.
 • Zet in de aanvraag hoe je het verlof wilt uitspreiden. De partner kan bijvoorbeeld 2 weken aanvullend geboorteverlof achtereen opnemen, maar deze 10 werkdagen ook uitspreiden over 10 weken.
 • Bedenk bij het plannen goed dat het aanvullend geboorteverlof in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen wordt.

Heb je als zzp’er recht op geboorteverlof?

Als zzp’er heb je geen recht op geboorteverlof. Geboorteverlof is een recht voor werknemers in loondienst. Als zelfstandige bepaal je zelf je werktijden en verlof. Als je verlof wilt opnemen, moet je zelf voor inkomen zorgen.

Geboorteverlof als je een twee- of meerling krijgt?

Je partner heeft geen recht op extra geboorteverlof na de geboorte van een meerling. Na de periode van (aanvullend) geboorteverlof kan je partner wel gebruik maken van ouderschapsverlof, waarbij het recht op verlof bij meerlingen wél wordt vermeerderd per kind. Dat betekent dat je bij een tweeling dus 2 keer recht hebt op ouderschapsverlof (voor beide ouders) en bij een drieling 3 keer ouderschapsverlof.

Geboorteverlof vs. ouderschapsverlof: hier heb je recht op

Je kunt naast het geboortverlof ook ouderschapsverlof opnemen. Na de bevalling geldt dat zowel jij als je partner dit minstens 2 maanden voor de uitgerekende datum bij jullie werkgevers aanvragen. Het wettelijke ouderschapsverlofrecht is in principe onbetaald en hierover wordt ook geen vakantie opgebouwd. Het is wel mogelijk dat er in jouw cao andere afspraken zijn opgenomen, waardoor je (deels) doorbetaald krijgt. Over doorbetaalde verlofuren bouw je wel vakantie op. Vraag dit altijd na bij je werkgever, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Per kind krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt ouderschapsverlof. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof voor elk kind. Je kunt dit opnemen totdat je kind 8 jaar is. Meer weten? Lees hier alles over ouderschapsverlof.

Uiteraard zijn er ook andere gezinssamenstellingen mogelijk dan vader, moeder en kinderen. Voel je vrij om in plaats van ‘vader’, ‘moeder’ of ‘partner’ te lezen.