Geboorteverlof 2024: waar heeft je partner recht op?

Geboorteverlof 2024: waar heeft je partner recht op?

Met het geboorteverlof (ook bekend als vaderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof) krijgt je partner een aantal vrije dagen na de bevalling. Dit verlof wordt doorbetaald. Het geboorteverlof bestaat uit één werkweek. Bij het aanvullend geboorteverlof kun je tot vijf weken verlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof wordt deels doorbetaald.

Het aantal vrije dagen voor partners na de bevalling is in Nederland in de wet geregeld. Het moet ouders samen de kans geven om te wennen aan de nieuwe situatie en de zorg voor de pasgeboren baby te verdelen. De werkgever mag deze wettelijke verlofdagen niet weigeren en geen vakantiedagen inhouden. In Nederland is dit verlof vastgelegd in deze regelingen:

Wat is (aanvullend) geboorteverlof?

Geboorteverlof is het reguliere verlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Geboorteverlof bestaat uit twee regelingen:

 • Geboorteverlof: je partner die in loondienst werkt, heeft recht op 5 dagen geboorteverlof. Dit verlof wordt doorbetaald.
 • Aanvullend geboorteverlof: vanaf 1 juli 2020 kan je partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof wordt voor 70% doorbetaald.

Hoe lang is het geboorteverlof voor partners?

Als je het geboorteverlof en het aanvullende geboorteverlof bij elkaar optelt, heb je in totaal 6 weken vrij.

Wat zijn de regels van het geboorteverlof?

Per 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt je partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door.

Let op! Je partner mag het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar dit moet wel binnen 4 weken na de geboorte van jullie kind. Je partner moet zijn werkgever zo snel mogelijk na de geboorte van jullie baby laten weten wanneer het verlof in gaat, zo kan er tijdig eventuele vervanging geregeld worden.

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt dat je partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof kan opnemen. Dit moet binnen 6 maanden na de geboorte van jullie kind opgenomen worden. Ook is een voorwaarde dat eerst het geboorteverlof van 1werkweek is opgenomen, het reguliere geboorteverlof dus.

Niet alleen jij, maar ook je partner moet een hoop regelen als er een baby op komst is of al is geboren. Rijksoverheid heeft een handige checklist voor partners, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan.

Aanvullend geboorteverlof opnemen: alle regels op een rij

 • Partners kunnen tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit geldt alleen als je kind op of na 1 juli 2020 is geboren. Het geboorteverlof bestaat uit minimaal 1 en maximaal 5 weken.

 • Bij het aanvullend geboorteverlof krijgt je partner 70% van het dagloon uitbetaald door het UWV.

 • Eerst moet het geboorteverlof van 1 week worden opgemaakt.

 • Binnen 6 maanden na de geboorte moet je het aanvullende geboorteverlof opnemen.

 • Je kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken aan elkaar, of 5 weken verspreid over 6 maanden.

 • Werkgevers vragen een uitkering aan bij het UWV, daar hoef je zelf niets voor te regelen.

 • De werkgever mag het aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan de werkgever tot 2 weken voor het verlof dit nog wijzigen. Hij kan bijvoorbeeld een andere periode of andere dagen voorstellen. Dat mag overigens alleen in overleg met de werknemer.

Hoe vraag je het aanvullend geboorteverlof aan?

Wil je partner aanvullend geboorteverlof aanvragen? Meld dit dan minimaal 4 weken voor het geboorteverlof ingaat aan de werkgever. Kan je partner door bijvoorbeeld vroeggeboorte het aanvullend geboorteverlof niet op tijd aanvragen? Meld dit dan zo snel mogelijk alsnog aan de werkgever.

Wat zet je in de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof?

In de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof zet je de volgende dingen: Wanneer het verlof ingaat. Bedenk goed dat de partner eerst het reguliere geboorteverlof (1 werkweek) opneemt, nadat jullie kind geboren is. Pas daarna mag het aanvullend geboorteverlof ingaan.

 • Hoeveel hele weken verlof je wilt opnemen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.
 • Hoe je het verlof wilt opnemen. Direct achter het geboorteverlof van 1 week, of bijvoorbeeld later of verspreid over meerdere weken (binnen 6 maanden).

Heb je als zzp’er recht op geboorteverlof?

Nee, als zzp’er heb je geen recht op geboorteverlof. Geboorteverlof is een recht voor werknemers in loondienst. Als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf je werktijden en verlof. Als je als zelfstandige verlof wilt opnemen, moet je zelf voor inkomen zorgen.

Geboorteverlof als je een tweeling of meerling krijgt?

Je partner heeft geen recht op extra geboorteverlof na de geboorte van een meerling. Na de periode van (aanvullend) geboorteverlof kan je partner wel gebruik maken van ouderschapsverlof, waarbij het recht op verlof bij meerlingen wél wordt vermeerderd per kind. Dat betekent dat je bij een tweeling dus 2 keer recht hebt op ouderschapsverlof (voor beide ouders) en bij een drieling 3 keer ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en geboorteverlof: hier heb je recht op

Je kunt naast het geboorteverlof ook ouderschapsverlof opnemen. Na de bevalling geldt dat beide ouders per kind recht hebben op maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Vanaf augustus 2022 is dit 9 weken deels doorbetaald. Dit ouderschapsverlof moet dan in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De overige weken kun je opnemen totdat je kind 8 jaar is.

Beeld: iStock.com/O_Lypa